Postulater om, at læreruddannelserne i Skive og Nørre Nissum er lukningstruede, er direkte usande

VIA har flest uddannelser og studerende i mindre byer.

Billede af Peter Sørensen

Det radikale folketingsmedlem, Andreas Steenberg, taler mod bedre vidende, når han igen og igen skriver i debatindlæg, at VIA University College centraliserer og placerer hovedparten af sine uddannelser i Aarhus. I debatindlæggene bringer Andreas Steenberg samtidig urigtige postulater til torvs om, at VIAs mindre læreruddannelser i Skive og Nørre Nissum er i fare for lukning.

At lukke disse mindre uddannelsessteder er hverken i overvejelse eller til drøftelse i VIAs bestyrelse – og har ikke været det de seneste seks år. 

Den største trussel mod læreruddannelserne i Skive og Nørre Nissum er dermed ikke VIA men derimod den usikkerhed, Andreas Steenberg skaber for medarbejderne og de studerende på VIAs læreruddannelser i Skive og Nørre Nissum. Og i forhold til at tiltrække nye studerende til Skive og Nørre Nissum over de kommende år er Andreas Steenbergs vedvarende men ukorrekte dommedagsprofetier direkte skadelige. 

Uddannelser i 11 byer i Region Midtjylland

Alene fra 17. til 30. januar har Andreas Steenberg i tre debatindlæg, som har været bragt i henholdsvis Skive Folkeblad og Herning Folkeblad, hævdet, at VIAs bestyrelse centraliserer og bygger dyrt i Aarhus.

Sandheden er, at VIA udbyder uddannelser i en meget lang række mindre byer rundt om i Region Midtjylland, og at endnu flere er på vej. Konkret har VIA i dag uddannelser placeret i 11 forskellige byer – nemlig Aarhus, Horsens, Randers, Grenaa, Silkeborg, Ikast, Viborg, Herning, Holstebro, Skive og Nørre Nissum.

Det er fair nok, at Andreas Steenberg som de radikales folketingskandidat i Herning og Skive gerne vil bringe sine egne valgkredse i fokus. Men det bør bygge på korrekte informationer. 

22 uddannelser i Aarhus og 48 i andre byer

Målt på tal har VIA i dag 22 udbud af uddannelser og 8.906 studerende i Aarhus. Til sammenligning har vi hele 48 udbud af uddannelser og 10.101 studerende i resten af Region Midtjylland – altså uden for Aarhus. 

Det retvisende billede er således, at VIA har langt flere uddannelser og også flere studerende uden for Aarhus end i Aarhus. Vi har tillige flere studerende på vores efter- og videreuddannelser uden for Aarhus end i Aarhus.

Dertil kommer, at VIA netop (6. februar) har åbnet en uddannelsesstation i Viborg og til sommer slår dørene op til to uddannelsesstationer i Randers og Holstebro. Og den 1. februar har vi søgt Uddannelses- og Forskningsministeriet om at måtte etablere en ny uddannelse til Professionsbachelor i Skat med udbud i Herning. 

Med andre ord placerer vi alle nye planlagte uddannelser og studiepladser uden for Aarhus.

Campusser giver økonomiske og faglige fordele

Også Andreas Steenbergs kritik til VIA af ”store og dyre campusbyggerier i Aarhus” er skudt forbi. Dét, at vi har rykket vores uddannelser sammen i campusser med flere uddannelser under samme tag frem for at ligge på en mængde selvstændige adresser, medfører reducerede udgifter.

Etableringen af VIAs to store campusser i Aarhus har faktisk givet så store økonomiske gevinster, at vi nu har mellem fem og 10 millioner kroner mere pr. campus til uddannelsesformål hvert år. 

Når det økonomisk giver så god mening med campusser, er det fordi, der er mange synergigevinster at høste ved at lade de studerende deles om blandt andet den samme kantine, de samme idrætslokaler og de samme laboratorier. 

Dertil kommer – ikke at forglemme – de mange faglige gevinster ved, at flere typer studerende færdes i samme hus.  Netop tværfagligt samarbejde mellem uddannelser styrker de studerendes kompetencer til stor gavn for arbejdsmarkedet. VIA bygger altså ikke dyrt, men klogt.

Mindre uddannelsessteder koster ekstra

Som professionshøjskolerne tidligere har fortalt folketingspolitikerne, så koster det minimum tre millioner kroner ekstra hvert år at drive et mindre uddannelsessted, der ligger selvstændigt frem for på en campus. Altså koster det målt per studerende væsentligt mere at opretholde læreruddannelsen i Skive og i Nørre Nissum end at drive læreruddannelsen i Aarhus som én af de 10 uddannelser på VIAs Campus Aarhus C.

Set i dét lys kan det undre, at de radikale – og altså også Andreas Steenberg – år efter år stemmer for regeringens finanslov med krav om, at alle videregående uddannelsesinstitutioner skal spare to procent årligt en årrække i form af det såkaldte omstillingsbidrag. 

Kravene til besparelser og høj uddannelseskvalitet matcher mildt sagt dårligt med ønsket om flere uddannelser placeret i mindre byer. Den største risiko for uddannelserne i mindre byer er derfor ikke VIAs bestyrelse, men regeringens omstillingsbidrag.

Vil gerne mødes til dialog

Hvis de politiske sparekrav fortsætter flere år frem, kan det være svært at garantere, at vi ikke på et tidspunkt bliver nødt til at lukke uddannelser, der ligger uden for campusser. Men som det er nu, er lukninger som nævnt overhovedet ikke inde i overvejelserne. Tværtimod er vi i VIAs bestyrelse og direktion meget opmærksomme på at imødekomme det lokale erhvervslivs behov for arbejdskraft – eksempelvis at tilfredsstille efterspørgslen på dygtige lærere til Skive og i Nordvestjylland. 

Det helt afgørende er dog, at økonomien hænger sammen, at uddannelseskvaliteten er i orden, og at uddannelserne er placeret dér, hvor der er tilstrækkeligt mange unge, der søger om optagelse på en uddannelse. Derfor kan det ikke lade sig gøre at udbyde uddannelser i hver en by.

Hvis Andreas Steenberg ønsker det, vil vi meget gerne mødes til en dialog om VIA i stedet for at kommunikere gennem medier.

Relaterede artikler

Kontakt

Bestyrelsesformand Peter Sørensen.
  • Peter Sørensen

  • Formand
  • Borgmester, Horsens. Udpeget ved selvsupplering