Privat læreruddannelse kan tvinge VIA til at lukke læreruddannelser i Vestjylland

Etableringen af en læreruddannelse i Herning vil betyde, at eksisterende udbud i Nr. Nissum, Holstebro og Skive vil blive truet af lukning.

Elsebeth Jensen, uddannelsesdekan for læreruddannelsen, VIA, og Gitte Sommer Harrits, prorektor, VIA.

Læreruddannelsen er igen til debat, og noget af kritikken har ikke uberettiget fokuseret på, at kommende lærere mangler faglig og personlig myndighed, ligesom dannelsesdimensionen i uddannelsen er presset. Vi er enige i denne kritik. Derfor arbejder vi i VIA University College for at styrke både dannelsen, de studerendes faglige autoritet og pædagogikken i læreruddannelsen.

I dagene op til jul har man i forskellige medier kunnet læse om en anden løsning på denne udfordring. En række partier, med Venstres Kristian Jensen i spidsen, har fremsat et beslutningsforslag i Folketinget. Forslaget vil pålægge regeringen at ændre Lov om Professionshøjskoler, sådan at der kan etableres en privat eller fri læreruddannelse. Den 23. december kunne bl.a. Tv Midtvest oplyse, at der med Liberal Alliances tilslutning nu er sikret flertal.

Vi undrer os meget over, at man med beslutningsforslaget tilsyneladende bryder med grundlæggende principper i den måde, vi bedriver videregående uddannelser på i Danmark.

Argumenterne for en fri læreruddannelse er bl.a., at man med etableringen af en sådan kan bringe dannelse og kulturel forståelse tilbage i læreruddannelsen. Som det fremgår af beslutningsforslaget, er det desuden intentionen, at den fri læreruddannelse skal give adgang til at undervise i den danske folkeskole. Det er dog også tydeligt, at der bag de almene argumenter og det generelle forslag om at etablere en ny fri læreruddannelse ligger mere konkrete planer om at etablere en sådan i Herning. Kristian Jensen udtalte den 21/12-2020 til Herning Folkeblad: ”Målet er selvfølgelig også at kunne få en læreruddannelse tilbage til Herning”.

Selv om kritikken af læreruddannelsen flere steder er berettiget, har vi dog svært ved at se, hvordan etableringen af et eksklusivt privat alternativ til professionshøjskolernes læreruddannelse kan være svaret på den fælles og almene udfordring. Og vi undrer os meget over, at man med beslutningsforslaget tilsyneladende bryder med grundlæggende principper i den måde, vi bedriver videregående uddannelser på i Danmark.

For eksempel er det ganske uklart, hvorvidt en privat læreruddannelse skal kunne oprettes uden den samme vurdering af behov og relevans, som alle eksisterende uddannelser i dag skal igennem. Tilsvarende er det uklart, om en privat læreruddannelse skal kunne uddanne lærere til den danske folkeskole uden at skulle leve op til de kriterier for kvalitetssikring eller de generelle kompetencemål, som andre læreruddannelser skal leve op til. Og endelig står det helt utydeligt for os, hvorfor muligheden for en privat eller fri læreruddannelse ad bagdøren vil introducere et ”kristent udgangspunkt” for læreruddannelsen.

Hvad der til gengæld står klart er, at en ny privat læreruddannelse i Herning kan få dramatiske konsekvenser for udbuddet af læreruddannelsen i det vestlige Jylland. Konkret vil etableringen af en læreruddannelse i Herning nemlig betyde, at eksisterende udbud i Nr. Nissum, Holstebro og Skive vil blive truet af lukning. Disse udbud oplever i disse år vigende søgning, men vi har i VIA valgt at fastholde dem, fordi vi opfatter det som vigtigt at kunne sikre forsyningen af lærere til Vestjylland. Men med en skærpet konkurrence kan det meget let blive en realitet, at kommende generationer af lærere i Vestjylland må komme fra Silkeborg eller Aarhus – eller fra den private uddannelse i Herning.

Vi taler i disse vaccinetider meget om både virkninger og bivirkninger. Set fra vores perspektiv kan det godt være, at forslaget om etablering af en fri læreruddannelse har gavnlige virkninger for nogle. Men bivirkningerne synes slet ikke undersøgt – og de er mange.

Dette debatindlæg er bragt i Jyllands-Posten den 5. januar 2021.

Læs også