Lillian Buus

Lillian Buus forsker i tilrettelæggelse og anvendelse af digital teknologi i uddannelsessektoren. Hun er især optaget af udviklingen og designet af digitalt understøttet undervisningsforløb.

Om Lillian

Lillian Buus

Profil

Forskningsleder, ph.d.

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

T: 87 55 18 93
E: libu@via.dk

Download pressefoto

Særlig viden om

  • Digitalt understøttet undervisning
  • Design af digitalt medieret undervisning
  • Online undervisning
  • Anvendelse af teknologier i uddannelser
  • Teknologiforståelse
  • Digitalt understøttet læringsdesign
Læs mere om Lillians forskning i UC Viden

Forskningsaktiviteter

Lillian Buus er forskningsleder ved Program for læring og IT i Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Lillian Buus er med i redaktørgruppen for tidsskriftet Læring og medier (LOM), samt medlem af det nationale Forskernetværk om Pædagogisk IT. Desuden deltager Lillian Buus i COST Action omkring Gender Balance in Informatics som Management Committee member.