Tidsskrifter og magasiner

Her kan du finde peer-reviewed tidsskrifter, fagblade og magasiner, der enten er udgivet af VIA eller i samarbejde med VIA. Tidsskrifterne er gratis tilgængelige og henvender sig til både forskere og praktikere inden for det offentlige og private.

Tidsskrifter og magasiner

Tidsskrift for Professionsstudier

Tidsskrift for Professionsstudier

Videnskabeligt, open access og peer-reviewed tidsskrift om professioner og professionsuddannelsers særlige vilkår. Udkommer to gange årligt. 
Læs nyeste nummer
Sygeplejersker på sengestue

Sundhedsprofessionelle studier

Online, gratis og peer-reviewed tidsskrift for alle med interesse for de sundhedsfaglige professioner og sundhedsprofessionel praksis. 
Læs nyeste nummer
Pædagogisk Extrakt 17 - Hvad har vi lært af corona?

Pædagogisk Extrakt

Online magasin der giver dig et aktuelt koncentrat af det, der rører sig i den pædagogiske praksis, på pædagoguddannelsen og i VIAs pædagogiske videncentre.
Find det nyeste nummer
Tidsskriftet LEDERLIV

Lederliv

Peer-reviewed og gratis tidsskrift der fokuserer på ledelse og temaer som strategi, styring og organisering i det offentlige og private. Tidsskriftet bæres af et tværgående samarbejde mellem de seks danske professionshøjskoler. 
Læs nyeste artikler
Forside af tidsskrift

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Gratis peer-reviewed tidsskrift som tematiserer, udforsker og nuancerer forståelser af pædagogers profession, arbejdsfelter og uddannelse. 
Læs nyeste nummer
Studier i læreruddannelse og -profession

Studier i Læreruddannelse og -Profession

Gratis peer-reviewed tidsskrift. Formidler forskning i læreruddannelse, skole og profession. 

Læs nyeste nummer
Liv i skolen

Liv i skolen

Fagblad hvor lærere og skoleledere selv fører pennen suppleret af andre fagfolk. I fire temanumre om året beskriver vi skolernes praksis, belyser aktuelle temaer og formidler konkrete metoder og eksempler fra praksis.
Læs uddrag eller tegn abonnement