Tidsskrifter og magasiner

Her kan du finde peer-reviewed tidsskrifter, fagblade og magasiner, der enten er udgivet af VIA eller i samarbejde med VIA. Tidsskrifterne er gratis tilgængelige og henvender sig til både forskere og praktikere inden for det offentlige og private.

Tidsskrifter og magasiner

Sygeplejersker på sengestue

Sundhedsprofessionelle studier

Online, gratis og peer-reviewed tidsskrift for alle med interesse for de sundhedsfaglige professioner og sundhedsprofessionel praksis. 
Læs nyeste nummer

Pædagogisk Extrakt

Online magasin der giver dig et aktuelt koncentrat af det, der rører sig i den pædagogiske praksis, på pædagoguddannelsen og i VIAs pædagogiske videncentre.
Find det nyeste nummer

Tidsskrift 3K

På VIA Kristendom, Kultur og Kommunikation udgiver vi et fagligt tidsskrift to gange årligt. Hvert nummer har et særligt tema, der tager udgangspunkt i en 3K faglighed. 
Læs nyeste nummer
Tidsskriftet LEDERLIV

Lederliv

Online, peer-reviewed og gratis tidsskrift der fokuserer på ledelse og temaer som strategi, styring og organisering i det offentlige og private. Tidsskriftet bæres af et tværgående samarbejde mellem de seks danske professionshøjskoler. 
Læs nyeste artikler
Forside af tidsskrift

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Online, gratis og peer-reviewed tidsskrift som tematiserer, udforsker og nuancerer forståelser af pædagogers profession, arbejdsfelter og uddannelse. 
Læs nyeste nummer
Studier i Læreruddannelse og profession

Studier i Læreruddannelse- og profession

Online, gratis og peer-reviewed tidskrift. Formidler forskning i læreruddannelse, skole og profession. 

Læs nyeste nummer