Grønt lys til nye uddannelser hos VIA i Horsens og Randers

VIA har fået ’go’ til at etablere en landsdækkende dansk uddannelse til Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi på Campus Horsens samt et nyt udbud af uddannelsen til bygningskonstruktør i Randers.

Portræt af Gitte Sommer Harrits.

Gitte Sommer Harrits, prorektor i VIA.

VIA søgte i september 2022 om lov til at etablere to nye uddannelser til henholdsvis Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi i Horsens og et udbud i Randers af uddannelsen til bygningskonstruktør. Begge ansøgninger er netop blevet godkendt af den nye uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

”Vi er rigtig glade for de godkendelser, vi nu har fået. Der er imidlertid nogle forudsætninger, der ikke helt er opfyldt for uddannelsen til Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi. Derfor må vi nu tilbage og regne på, om vi under de givne forudsætninger kan oprette uddannelsen,” forklarer Gitte Sommer Harrits, der som prorektor er den øverst ansvarlige for alle VIAs 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i Region Midtjylland.

Rent teknisk er den nye uddannelse til Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi blevet tildelt takst 9 og ikke takst 10, som VIA har ansøgt om, fordi den nye uddannelse vil kræve drift af ekstraordinært dyre værkstedsfaciliteter. Forskellen mellem takst 9 og 10 er 20.000 kroner pr. studerende pr. år.

Bygningskonstruktør er sikker

”Vi håber bestemt, at vi som ønsket kan gå fra start med uddannelsen til Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi fra august 2024, men først skal vi have det økonomiske afklaret, og det kan givetvis tage noget tid. Da der er behov i branchen for den nye uddannelse, gør vi alt, hvad vi kan, for at få den etableret,” siger Gitte Sommer Harrits.

Samtidig går VIA nu i gang med at etablere det nye udbud i Randers af uddannelsen til bygningskonstruktør, som lige har fået grønt lys.

I forvejen uddanner VIA bygningskonstruktører i Aarhus, Horsens og Holstebro, så fra sommeren 2024 vil der være fire steder i Region Midtjylland, hvor der er mulighed for at uddanne sig til bygningskonstruktør. Uddannelsen er et element i VIAs udflytningsplan for 2023-2030.

Et nationalt udbud

Hvis den helt nye nationale uddannelse med navnet Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi bliver etableret, vil den sikre, at der fremover kan blive uddannet specialister i blandt andet proteser, skinner og bandager i Danmark. Uddannelsen er en modernisering af den hidtidige bandagistuddannelse.

I dag bliver danske bandagister uddannet på Jönköping Universitet i Sverige – efter 10 ugers forberedelseskursus hos VIA.

Gitte Sommer Harrits betoner, at uddannelsen til Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi vil imødekomme et stigende behov for uddannede på området – blandt andet på baggrund af markant flere patienter med diabetes. Professionsbachelorer i protese- og ortoseteknologi vil også kunne gøre en vigtig forskel i forhold til eksempelvis krigsveteraner, benamputerede, mennesker, der er født uden lemmer, og mennesker der har brug for rygkorsetter.

VIA har på forhånd været i dialog med brancheforeningen Danske Bandagister, og her er der opbakning til den nye uddannelse på Campus Horsens til Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi. Medlemmerne af Danske Bandagister har tillige givet tilsagn om, at de vil etablere det fornødne antal praktikpladser til studerende på SU og om at ansætte de danskuddannede dimittender.

Planen er at skabe et studiehold på 30 studerende hvert andet år fra sommeren 2024, når de fleste af de nuværende danske bandagiststuderende er dimitteret fra Jönköping Universitet, og når VIA har skabt de fornødne værkstedsfaciliteter til de studerende på den nye uddannelse til Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi.

Hvis den nye uddannelse bliver en realitet, kommer den til at få et tæt samarbejde med de studerende på VIAs ingeniøruddannelser i Horsens samt med VIAs sundhedsuddannelser.

Branchen mangler specialister

Når VIA ønsker at slå dørene op til en uddannelse, hvor de studerende får speciale i proteser til erstatning for fx ben, knæ, hofter og arme samt ortoser som skinner og bandager, er det fordi, forsyningen af den type specialister i Danmark er usikker. Konkret er der ingen ledige bandagister herhjemme, og analyser – blandt andet fra Konsulenthuset Analyse og Tal – viser, at der i 2040 vil være så stor mangel på bandagister i Danmark, at branchen risikerer at uddø – med mindre der sættes ind med tiltag snarest.

Kort fortalt er situationen, at der siden 1995 er blevet uddannet 10 danske bandagister på Jönköping Universitet årligt, da VIA har haft mulighed for at reservere 10 studiepladser dér. Imidlertid er der i dag mangel på bandagister i Sverige, og VIA kan derfor ikke længere reservere pladser.

Flere fordele ved placering hos VIA

VIA og Danske Bandagister er enige om, at der vil være væsentlige fordele ved at etablere uddannelsen til Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi hos VIA i Horsens – som en 3,5 årig professionsbacheloruddannelse, der afsluttes med dansk autorisation.

En af de store styrker er, at uddannelsen vil blive mere praksisrettet med i alt 12 måneders praktik mod de nuværende ni ugers praktik i Sverige.

”Det væsentligste argument for at gå i luften med uddannelsen til Professionsbachelor i Protese- og ortoseteknologi er, at tiltaget vil sikre, at der fremover vil være medarbejdere at rekruttere. Vigtigt er det også, at uddannelsen kan være med til at indfri branchens ambitioner om en faglig udvikling, der blandt andet indebærer, at de uddannede fremover – foruden hos private bandagerier – også får ansættelse i kommunerne, på sygehuse og i uddannelsessektoren. Samtidig vil arbejdsfeltet kunne udvides til at omfatte nye opgaver fx med ny teknologi og indsatser for at forebygge skader som følge af nedslidning og arbejdsskader,” fremhæver Gitte Sommer Harrits.

Bygningskonstruktør til Randers

VIAs prorektor fortæller, at det kommende udbud af uddannelsen til bygningskonstruktør i Randers efter planen går fra start fra sommeren 2024. Her bliver der et optag på 80 studerende årligt.

”Byggebranchen efterspørger flere udbudssteder for bygningskonstruktøruddannelsen, og ligeledes er der politisk ønske om flere uddannelser uden for landets fire største byer. Begge dele kan vi fra VIAs side imødekomme med det nye udbud i Randers af bygningskonstruktøruddannelsen,” pointerer Gitte Sommer Harrits.

Behovet for et fjerde udbudssted i Region Midtjylland for bygningskonstruktøruddannelsen hænger desuden sammen med, at VIA har skullet reducere antallet af engelsksprogede studiepladser til bygningskonstruktør markant som følge af de politiske nedskæringer på internationale studiepladser.

En andel af de studerende på den engelsksprogede bygningskonstruktøruddannelse har altid været danskere. Forventningen er på den baggrund, at der kan blive fyldt op på endnu et dansk udbud af bygningskonstruktøruddannelsen, som altså bliver lagt i Randers.

Yderligere oplysninger

Gitte Sommer Harrits
  • Gitte Sommer Harrits

  • Prorektor
  • T: 87 55 18 76
Download foto af Gitte

Relaterede artikler