Uddannelsesudvalg

Alle VIAs grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser har et uddannelsesudvalg, der rådgiver om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. 

Mange uddannelser har nedsat deres eget uddannelsesudvalg - andre er gået sammen og har samlet flere uddannelser under ét uddannelsesudvalg.

Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde. Det drejer sig bl.a. om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og om den regionale uddannelsesdækning.

Medlemmer i et uddannelsesudvalg

Et uddannelsesudvalg består af medlemmer. Det er sammensat af personer med stor viden og kompetence om udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne inden for de respektive brancher.

Du finder uddannelsesudvalg inden for tre områder nedenfor. 

VIAs erhvervsrettede uddannelser

VIAs pædagog-, lærer-, social- og samfundsuddannelser

VIAs sygeplejerske- og sundhedsuddannelser