Bliv klogere på de studerende

VIAs mål er at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark ved at uddanne dimittender, der er klar til at løfte opgaverne fra første dag. Her kan du læse mere om de studerendes overvejelser, udfordringer og drømme i forhold til deres fremtidige arbejdsliv.

First, fast, late or last 

87% af de studerende føler sig overvejende klar til at arbejde med innovation.

Bæredygtig business

89% af de studerende synes, det betyder noget, at virksomheden er bæredygtig. I de studerendes øjne er de fem vigtigste områder: At virksomheden arbejder med at skabe bedre kvalitet i arbejdet, har fokus på miljø, sikrer gode arbejdsvilkår, genanvender ressourcer, og at virksomheden inspirerer kunderne  til at vælge bæredygtige løsninger.  

Den ombejlede arbejdskraft

De studerendes forventninger til en kommende arbejdsgiver er i prioriteret rækkefølge: At arbejdsgiveren motiverer til, at man gør sig bedste, godt arbejdsmiljø, behandler én med respekt, god dialog med ledelse og kollegaer og et godt læringsmiljø.

De forhold, som de studerende har lavest forventninger til, er: Personalegoder, overholdelse af overenskomst, ligestilling, diversitet i opgaver og sociale rettigheder.

Det internationale Danmark

72% af de danske og internationale studerende vil erne arbejde i Danmark. Samtidig siger 56% af de studerende, at de gerne vil arbejde i et internationalt miljø.

Digitale skills udfordrer

De fleste studerende ønsker at arbejde i et univers, der har en lige fordeling mellem det fysiske og digitale - med en hældning mod det digitale.

Det er kun 17% af de studerende, der føler sig godt klædt på til at arbejde med big data. 28% af de studerende føler sig slet ikke parat til at arbejde med big data.

Den usikre ungdom

Når de studerende skal vurdere, hvad de fem største udfordringer er i forhold til det første job, er det bekymringer for, om de kan leve op til virksomhedens forventninger, der indtager både første, anden og tredjepladsen på en liste ud af 27 mulige udfordringer. 75% af de unge er blandt andet bekymrede for, om de kan udføre de forventede opgaver. 

Hybriderne kommer  

Når de studerende reflekterer over, hvad arbejdsgiveren mon forventer af dem, mener de fleste, at det i prioriteret rækkefølge er: At have opgaverne klar til tiden, gode kommunikationsevner, være aktiv i virksomheden, punktlighed og være passioneret og seriøs omkring arbejdet.

Og ret tankevækkende er bundplaceringerne på listen: At dele ideer, feedback, interkulturelle kompetencer, disruptive ideer og på sidstepladsen kommer høje karakterer. 

Industri 4.0

De studerende føler sig ret godt klædt på til at arbejde digitalt. Men når de bliver spurgt om, hvor godt de føler sig klædt på til at arbejde med big data på en skala fra et til ti, er det kun otte procent, der giver sig selv otte, ni eller ti.

Og kun syv procent mener, at de ligger på otte, ni eller ti, når de vurderer deres eget kendskab til industri 4.0