Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Vil du læse til ingeniør? Adgangskursus til ingeniøruddannelserne er for dig, der mangler en adgangsgivende eksamen eller det rette faglige niveau til at søge ind. Med adgangskurset er du formelt kvalificeret til at læse videre til ingeniør - og godt rustet til det. Adgangskurset kan være din vej til drømmen om at blive ingeniør.

Om adgangskurset til ingeniøruddannelserne

 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne har studiestart i august og i februar.

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er fri optagelse på adgangskurset.

  Adgangsgivende eksamen

  For at blive optaget skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Folkeskolens 9.-klasseprøver (skriftlig og mundtlig del) i dansk og engelsk samt 10.-klasseprøver i matematik (skriftlig og mundtlig del) og fysik/kemi med en karakter på mindst 02 i hver prøve eller tilsvarende prøver på samme eller højere niveau
  • Minimum to års relevant erhvervserfaring 

  Opfylder du ikke adgangskravene?

  Hvis uddannelsesstedet vurderer, at du kan gennemføre adgangskurset, kan du desuden blive optaget efter en konkret vurdering, selvom du ikke opfylder adgangskravene.

  For mere information kontakt studievejleder:
  +45 87 55 43 20
  studieservice.info@via.dk

  Supplering, enkeltfag

  For at vi kan vurdere, om du kan tildeles merit for nogle af fagene, er det vigtigt at du sender dokumentation for allerede gennemførte og beståede gymnasiale fag.

  For at blive optaget på supplering skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • EUX
  • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen
  • Supplering Mat A og Fysik B som 1-årig forløb med kursusstart primo februar og primo august.
  • Supplering Kemi C som ½-årig forløb med kursusstart primo februar og primo august.
  • Supplering Fra Mat B til Mat A som ½-årig forløb med kursusstart primo januar og primo august. Du skal være opmærksom på, at supplerer du Mat B til Mat A, er der ansøgningsfrist den 15. december (dette kursus starter den 2. januar)

  NB: Du skal være opmærksom på, at læser du supplering som enkeltfag, kan du ikke modtage SU.

  For mere information kontakt studievejleder:
  +45 87 55 43 20
  studieservice.info@via.dk

  Ansøg her

  Ansøg på adgangskurset via dette link.

  Ansøg om optag på enkeltfag via dette link.

 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne tager et år med ca. 35 undervisningslektioner om ugen.

  Du får klasseundervisning alle ugens fem hverdage med seks til otte skemalektioner hver dag.

  Når du har bestået adgangskurset, er du ikke blot formelt kvalificeret til at læse videre til ingeniør - du er også fagligt godt rustet til det.

  Fag på adgangskurset

  På adgangskursus til ingeniøruddannelserne får du undervisning i:

  • Matematik (niveau A)
  • Fysik (niveau B)
  • Kemi (niveau C)
  • Dansk (niveau A)
  • Engelsk (niveau B)

  Supplering, enkeltfag

  Hvis du allerede har en gymnasial uddannelse, kan du ikke blive optaget på det fulde adgangskursus, men i stedet tage dine manglende fag og/eller niveauer som enkeltfag. Enkeltfag på adgangskurset er ikke SU berettiget. Du kan ikke tage en fag/niveau om, som du allerede har bestået.

  For mere information kontakt studievejleder:

  +45 87 55 43 20

  studieservice.info@via.dk

  Tal og fakta om adgangskurset

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Se tal og fakta om adgangskurset

 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne bliver søgt af en del håndværkere, der vil skifte erhverv og bruge deres faglighed i en anden sammenhæng.

  Blandt dine klassekammerater vil der også være studenter fra gymnasiet, der mangler et eller flere fag for at søge ind på en ingeniøruddannelse.

  På adgangskurset får du derfor et rummeligt studiemiljø med både yngre og lidt ældre studerende, der kan noget forskelligt og lærer af hinanden.

  Undervisning på adgangskurset

  Vi har klasseundervisning med ca. 35 skemalagte undervisningslektioner om ugen. Der er fremmødepligt og krav til studieaktivitet.

  Studievejledning

  Som studerende på adgangskurset er du altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, hvis du har spørgsmål eller har brug for råd om din uddannelse. Det kan også være problemer af mere privat karakter, som har indflydelse på dine studier.

  Samtaler med studievejlederne er fortrolige.

  Campus Horsens

  Adgangskursus til ingeniøruddannelserne holder til på VIAs nye Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor campus med ca. 2.900 studerende og 27 uddannelser - lige i centrum af byen. Campus ligger ved banegården, så det er nemt at komme til fra andre byer.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden. 

  Læs mere om Campus Horsens

 • Med et bestået adgangskursus kan du læse videre til ingeniør, fx bygningsingeniør, maskiningeniør, produktionsingeniør, klimaingeniør eller softwareingeniør. 

  Ingeniører kan specialisere sig i alverdens retninger. Måske vil du være én af dem, der skaber nye teknologiske løsninger og opfindelser, andre har brug for. Det kan være inden for byggeri, programmering, mekanik, robotteknologi, virtual reality, miljø, klimaforandringer m.m. 

  Det kan også være, du vil have nogle mere brede kompetencer og arbejde med fx projektledelse, kultur eller økonomi.

  Se VIAs ingeniøruddannelser 

  Gode jobmuligheder for ingeniører

  Som uddannet ingeniør er du en eftertragtet arbejdskraft. Ingeniører har rigtig gode jobmuligheder. Både Dansk Industri og Ingeniørforeningen i Danmark forventer, at der i 2025 vil mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. (Kilde: ida.dk)

  Vil du have en uddannelse inden for byggeri og teknik?

  Med adgangskurset er du ikke kun kvalificeret til at søge ind på en ingeniøruddannelse.

  Du kan med et bestået adgangskursus også læse videre til fx bygningskonstruktør, byggetekniker eller kort- og landmålingstekniker.

 • Studievejledningen

  Ring eller skriv en sms:

  +45 87 55 43 20
  studieservice.info@via.dk

  Mandag - torsdag: 09.00-13.00
  Fredag: 10.00-12.00

  Uddannelsen

  VIA Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK-8700 Horsens 

  +45 87 55 00 20
  horsens@via.dk

  Find os på Google Maps

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 7:30 – 15:30
  Fredag kl. 7:30 – 14:30

Mød studerende