Sådan søger du ind på uddannelsen til beklædningshåndværker

Læs mere om optagelseskrav og Åbent Hus. Bliv klogere på optagelse og ansøgning til uddannelsen til beklædningshåndværker. 

Beklædningshåndværkeruddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløbet er opdelt i :

Intro til erhvervsuddannelsen:
 • Grundforløb 1 (GF1)

Grundforløb:

 • Grundforløb 2 (GF2)

Hovedforløbet er opdelt i:

 • Trin 1 -Tekstil & Beklædningsassistent
 • Trin 2 - Beklædningshåndværker

Der er frit optag på GF1, hvis du starter på forløbet senest 2 år efter 9. eller 10. klasse. Men der tilbydes ikke skolehjem på GF1, da man skal søge nærmeste skole som udbyder GF1.

Oprettelsen af et GF1 hold forudsætter minimum 12 deltagere. Skulle der mod forventning ikke kunne oprettes et hold, kontaktes alle deltagere personligt, med henblik på at finde et alternativt forløb, der stadig kvalificerer eleven til at søge optagelse på GF2 efterfølgende.

For at blive optaget på GF2 skal du have en uddannelsesaftale, før du kan starte på uddannelsen. En uddannelsesaftale kan være en være en elevplads i en virksomhed eller en kvoteplads.

Ansøgere til uddannelsen skal have bestået dansk og matematik med minimum karakteren 02.

OBS! Er du fyldt 25 år, regnes du for en voksenelev i erhvervskolesammenhæng. Kontakt vores studievejleder, Sanne Lehrmann på 87 55 05 69 eller mail slt@via.dk for nærmere information.

Ansøgning

Du skal søge ind via www.optagelse.dk

Husk, at du skal sende dit CV til erhverv.eud@via.dk samtidig med din ansøgning på optagelse.dk, hvis du søger grundforløb 2.

Ansøgningsfrist:

Hvis du vil starte på uddannelsen til januar/februar, kan du ansøge fra 15. september og senest 15. oktober. 

Hvis du vil  starte på uddannelsen til august, kan du søge fra 1. februar og senest 15. marts. 

Du skal søge under indgangen: Teknologi, byggeri og transport ved VIA University College, Campus Aarhus C.

Her finder du fagretningen Design, mode og teknologi for Grundforløb 1. Vi starter nye hold på Grundforløb 1 i august.  Her finder du også Beklædningshåndværker for Grundforløb 2. Vi starter nye hold på Grundforløb 2 i januar/februar og august. Vi afholder løbende samtaler i forbindelse med optagelse for Grundforløb 2.

Kontakt vores vejleder, hvis du har spørgsmål omkring opstart:

Sanne Lehrmann
T: +45 8755 0569
E: slt@via.dk 

Kontakt Merete Madsen, hvis du har spørgsmål vedr. tilmelding til uddannelsen:
T: + 45 87 55 05 71
E: mbm@via.dk

Åbent Hus

For at informere dig om uddannelsen og optagelsesmuligheder afholder vi Åbent Hus på Campus Aarhus C og på Campus Herning.

Læs mere om Åbent Hus, og se datoer for de kommende arrangementer

Elevprofiler

Vi stiller en række personlige krav til dig, som ønsker at søge ind på uddannelsen til Beklædningshåndværker.

Som elev på uddannelsen skal du: 

 • Være nysgerrig og åben 
 • Være positiv  
 • Være ansvarlig og uddannelsesparat 
 • Have en realistisk selvopfattelse/refleksion 
 • Have arbejdsmoral og vise udholdenhed
 • Have flair for håndværket
 • Have samarbejdsevner
 • Være fleksibel
 • Kunne skrive dansk