Adgangsbegrænsning på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus

På grund af pladshensyn er der indført adgangsbegrænsning på uddannelsen til bygningskonstruktør i Aarhus.

Fra og med 2018 er der på uddannelsen til bygningskonstruktør i Aarhus indført adgangsbegrænsning på grund af pladshensyn.

I alt bliver der i Aarhus optaget ca. 200 studerende om året. Uddannelsen optager 35 procent ansøgere gennem kvote 1 og 65 procent ansøgere gennem kvote 2.

Optagelsessamtale med kvote 2-ansøgere

Søger du ind med en erhvervsuddannelse eller gymnasial eksamen gennem kvote 2, skal du søge KOT inden den 15. marts.

Alle kvote 2-ansøgninger bliver vurderet ud fra disse kriterier:

  • Karakterer fra adgangsgivende uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Udlandsophold
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus
  • Generel motivation - som tekst (max 2.400 anslag) eller mediefil (max 2 minutters varighed). Er der flere kvote 2-ansøgere end studiepladser i Aarhus, gennemføres der optagelsessamtaler, der kan justere din samlede point score. Få gode råd til din motiverede ansøgning

Hvordan foregår samtalen?

Som ansøger bliver du inviteret til en optagelsessamtale, som vil have fokus på din viden om uddannelsen og professionen samt din personlige motivation med udgangspunkt i dit motivationsbrev.

Hvorfor er der fokus på motivation?

En optagelsessamtale giver dig mulighed for at uddybe dit motivationsbrev eller din mediefil. Samtidig giver det os bedre mulighed for at finde de mest motiverede studerende.

Studier i forbindelse med optagelsessamtaler viser, at du, som studerende med høj motivation for at tage uddannelsen, har bedre forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Hvornår foregår samtalen?

Inden du skal til optagelsessamtale, vil du primo maj få besked om tid og sted på den mailadresse, du oplyste, da du søgte ind på uddannelsen. Mailen vil indeholde yderligere information om samtalens indhold. Du skal være opmærksom på, at denne mail for mange ansøgere bliver registreret som spam.