Adgangsbegrænsning på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus, Horsens og Randers

Der er adgangsbegrænsning på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus, Horsens og Randers på grund af pladshensyn.

I alt bliver der optaget ca. 240 studerende om året i Århus, 150 studerende i Horsens og 80 studerende i Randers. Uddannelsen optager 35 procent ansøgere gennem kvote 1 og 65 procent ansøgere gennem kvote 2.

Kvote 2-ansøgere

Søger du ind med en erhvervsuddannelse eller gymnasial eksamen gennem kvote 2, skal du søge på optagelse.dk inden den 15. marts, kl. 12.00.

Alle kvote 2-ansøgninger bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Karakterer fra adgangsgivende uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Udlandsophold
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus
  • Motiveret ansøgning – som tekst (max 2.400 anslag) eller mediefil (max 2 minutters varighed).

Få gode råd til din motiverede ansøgning. 

Er der flere kvote 2-ansøgere end studiepladser på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus, Horsens eller Randers, kan der blive gennemført optagelsessamtaler. 

I givet fald vil du som ansøger blive inviteret til en samtale. Samtalen er et tilbud – og det er derfor ikke et krav for din ansøgning, at du deltager i denne.

Bygningskonstruktøruddannelsen på alle adresser har både sommer- og vinteroptag. Studiestart tildeles så vidt muligt efter ønske. Hvis der er flere ansøgere der ønsker den samme studiestart end der er pladser til, fordeles studiepladserne efter tilfældighedsprincippet. 

Læs mere her.