Semestre på uddannelsen til bygningskonstruktør

Oversigt over det faglige indhold på uddannelsen til bygningskonstruktør

Her kan du se, hvordan uddannelsen til bygningskonstruktør er opbygget med fagligt indhold i syv semestre.

1. semester: Boligbyggeri 

På 1. semester arbejder vi med et konkret, mindre boligbyggeri inden for fagene Kommunikation og samarbejde, Produktion og Projektering. 

Du arbejder blandt andet med: 

 • Sammenhængen mellem forskellige faglige problemstillinger 
 • Relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger 
 • Professionens grundlæggende faglige og tekniske discipliner 
 • Matematiske og bygningsfysiske principper 
 • Grundlæggende statik, energi og installationer 
 • Anvendte principper og værktøjer til projektledelse, dokumentation og kommunikation
 • Anvendte principper og værktøjer til landmåling, afsætning og registrering 

2. semester: Byggeri op til 2,5 etage

På 2. semester arbejder vi med et konkret byggeri op til 2,5 etage inden for fagene Virksomhed, Kommunikation og samarbejde, Produktion og Projektering.

På dette semester bygger vi oven på den viden, du har opnået på 1. semester.

Derudover arbejder vi med: 

 • Relevante miljømæssige, økonomiske, teknologiske og sociale aspekter i produktionsprocessen
 • Anvendte principper, metoder og regler inden for virksomhed og entreprenørskab
 • Grundlæggende retsregler og kontraktforhold
 • Produktionsbegreber og -metoder anvendt i praksis
 • Opbygning af digitale bygningsinformationsmodeller
 • Teorier, metoder og værktøjer anvendt i forbindelse med økonomisk styring

3. semester: Erhverv og præfabrikation 

Vi arbejder med projektering af industrialiserede komponenter anvendt i konkret byggeri inden for fagene Virksomhed, Kommunikation og samarbejde, Produktion og Projektering. 

Derudover arbejder vi med: 

 • Erhvervets industrielle produktions- og udførelsesmetoder
 • Industrielle konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer
 • Forståelse for tekniske og statiske principper 
 • Erhvervets anvendte matematiske- og fysiske beregningsmetoder 
 • Principper der knytter sig til styring af virksomhedsøkonomi 
 • Grundlæggende formueretslige regler inden for kontrakt, ret og erstatningsret 
 • Muligheder, regler og organiseringsformer i forbindelse med etablering og drift af (egen) virksomhed 

4. semester: Etageboligbyggeri

Vi arbejder med et konkret etageboligbyggeri over 3 etager inden for fagene Kommunikation og samarbejde, Produktion og Projektering. 

Derudover arbejder vi med: 

 • Komplekse produktions- og udførelsesmetoder 
 • Komplekse konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer samt reflektere tekniske installationer og statiske principper i professionens praksis
 • Videnskabsteoretiske principper i professionens og fagområdets praksis  

5. semester: Renovering 

Vi arbejder med planlægning og projektering af en konkret renovering inden for fagene Produktion, Projektering og Renovering.

6. semester: Praktik

I praktikken får du et godt indblik i de konkrete arbejdsopgaver, du senere kan arbejde med som bygningskonstruktør. Samtidig bliver du bevidst om sammenhængen mellem teori og praksis. Før opholdet skal du sammen med praktikvirksomheden formulere en skriftlig aftale, der indeholder en beskrivelse af de arbejdsopgaver, som du skal arbejde med.

Du skal selv søge praktikplads, men vil være tilknyttet en praktikvejleder fra VIA under hele forløbet. Du har mulighed for at komme i praktik både i Danmark og i udlandet. 

7. semester: Specialisering og bachelorprojekt

På dette semester arbejder du med et speciale og med dit bachelorprojekt. 

Bachelorprojektet skal dokumentere din forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. 

Du skal vise, at du kan få et byggeprojekt til at hænge sammen i funktion, konstruktion og form samt i tid og økonomi. Du kan evt. lave dit bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed.