Motivationsbeskrivelse

Hvorfor søger du ind på fysioterapeutuddannelsen? Det vil vi gerne læse noget om i din motivationsbeskrivelse, som du skal aflevere sammen med din ansøgning.

Motivationsbeskrivelsen indgår sammen med din adgangsgivende eksamen og aktiviteter i vurderingskriterierne for din ansøgning.

Formålet med motivationsbeskrivelsen er at synliggøre, hvorfor du gerne vil læse til fysioterapeut, og hvilke tanker du gør dig i forhold til uddannelsen og faget.

En motivationsbeskrivelse er således ikke en oplistning af alt, hvad du har lavet indtil nu (ikke et CV). Men en mulighed for dig for at fortælle uddannelsen, hvorfor det lige præcis er fysioterapi du gerne vil læse og ikke en anden uddannelse.

I hjælpespørgsmålene nedenfor bliver der blandt andet spurgt til dine kompetencer. Kompetencer dækker her over fx. arbejde, kurser, uddannelse, fritidsinteresser, projektdeltagelse mm. samt hvordan du bruger disse kvalifikationer, når du løser en opgave. Du bør derfor vælge de kompetencer ud, som, du mener, har særlig betydning for dit valg af uddannelse, og begrunde hvorfor du har valgt lige netop disse kompetencer.

Motivationsbeskrivelsen bør max. fylde 1 side eksklusiv eventuelle bilag og skal vedlægges din ansøgning.

Hjælp til din motivationsbeskrivelse

1. Navn og cpr. nummer 

2. Hvorfor vil du gerne læse til fysioterapeut? Hvor har du din interesse fra? Hvad fascinerer dig ved fagområdet?

3. Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante ift. uddannelsen – og hvorfor er netop disse kompetencer særlig relevante?

4. Hvad kender du til uddannelsen – og hvor har du din viden fra?

5. Hvad tænker du om fysioterapi i forhold til det danske samfund?

6. Hvilke overvejelser har du gjort om dig selv som fysioterapeut efter endt uddannelse?

7. Dato og underskrift