Fagområder for Kristendom, kultur og kommunikation

I løbet af uddannelsen Kristendom, kultur og kommunikation fordyber du dig i fem fagområder. Kristendom, kultur, kommunikation, pædagogik og didaktik, samt organisation og ledelse.

Fagområdet kristendom

De kristendomsfaglige fag giver en bred indføring til den kristne kirkes historie, teologi og menneskesyn med særligt fokus på kristendommens betydning i en dansk kontekst. En viden om de grundlæggende kristne værdier og traditioner i det danske samfund er afgørende for enhver 3K’er, der skal kunne navigere i mødet mellem forskellige kulturer, religioner og samfundssektorer. Derudover giver fagområdet viden og kompetencer til at besidde jobs i kirkelige og diakonale sammenhænge gennem undervisningsforløb som:

  • Bibelkundskab
  • Religionsmøde
  • Diakoni
  • Sjælesorg
  • Religionspædagogik.

Fagområdet kultur

Igennem fagområdet kultur, bliver du præsenteret for kulturbegreber og kulturteoretiske positioner og hvad de betyder i praksis. Herunder kulturanalytiske begreber som globalisering, migration, etnicitet, sociale kategorier og kategoriseringer, sociale identiteter m.fl.

Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle udfordringer som en uddannet 3K'er skal kunne håndtere i mødet mellem forskellige kulturer. Fx mødet mellem etniske minoriteter og en dansk majoritet, eller socialt arbejde i andre kulturer. Samtidig lærer du en kritisk tilgang til egen og andres kultur, med en bevidsthed om, at en kultur ændrer sig alt efter deltagerne, og det de bringer ind i samtale og samliv.

Fagområdet kommunikation

Gennem kommunikationsfaget lærer du at planlægge og gennemføre kommunikationsindsatser i både digitale, sociale og analoge medier. Her lærer du at formidle budskaber, der er tilpasset modtageren og mediet, og med afsæt i målet for kommunikationen.

I løbet af uddannelsen får du viden om og kompetencer inden for blandt andet:

  • Virksomhedskommunikation i værdibaserede organisationer
  • Kommunikationsstrategier
  • Journalistik
  • Medier
  • Markedsføring.

Fagområdet pædagogik og didaktik

I pædagogik og didaktik får du en bred indføring i pædagogiske og didaktiske teorier. Du lærer, hvordan man på forskellig vis udfordrer og udfordres af de normer, der er gældende i kultur og samfund. Du får ligeledes indføring i religionspædagogik og -psykologi i forhold til undervisning og formidling af mennesker med forskellige kulturer, tro og livsvalg.

Gennem undervisningsforløb i emner som almen pædagogik og religionspædagogik, didaktik og religionspsykologi opnår du viden om og færdigheder i at planlægge, udføre og evaluere undervisning og formidling i et 3K professionsrelevant felt.

Fagområdet organisation og ledelse

Gennem fagområdet organisation og ledelse lærer du om organisationer som vigtige sociale agenter i samfundet. Du opnår kompetencer inden for organisationsudvikling og ændringsledelse, samt ledelse af projekter, frivillige og professionelle ansatte. Fagområdet giver kendskab til civilsamfundets organiseringsformer og indblik i vigtige organisatoriske processer, der får betydning for, hvor godt organisationer lykkes med at nå deres forskellige mål.