Kristendom, kultur og kommunikation

Vil du dyrke fællesskaber og bygge bro mellem mennesker? Vil du bidrage til et bæredygtigt civilsamfund? Og kan du se dig selv arbejde med projektledelse, kommunikation, fundraising og ledelse af frivillige? Så er civilsamfundsuddannelsen 3K noget for dig. Her opnår du kompetencer til at styrke samfundets fællesskaber og de værdibaserede organisationers rolle - fra NGO'erne, foreningslivet og kulturlivet til de kirkelige organisationer og det boligsociale arbejde. 

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Type

Professionsbachelor

Varighed

4 år

Studieby

Aarhus

Studiestart

August

Praktik

30 uger

Om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation

 • For at blive optaget på Kristendom, kultur og kommunikation skal du opfylde bestemte adgangskrav. Uddannelsen har studiestart hvert år i september. Uddannelsen og er normeret til 4 år. Og du kan søge ind gennem både kvote 1 og kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00)

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit fra din adgangsgivne gymnasiale uddannelse.

  Læs mere om optagelse gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Som udgangspunkt kræver optagelse i kvote 2, det samme som i kvote 1 – en adgangsgivende eksamen, svarende til en gymnasial eksamen. Men i kvote 2 foretager uddannelsen en individuel vurdering af ansøgerne. I kvote 2 har du mulighed for at supplere dit eksamensgennemsnit med forskellige aktiviteter.

  Du skal lave en motiveret ansøgning, hvor du viser, hvad du har lavet indtil nu og hvorfor du ønsker at studere på Kristendom, kultur og kommunikation. På ug.dk kan få gode råd til at skrive en motiveret ansøgning.

  Læs om den motiverede ansøgning på ug.dk

  Du må meget gerne vedlægge et CV, der viser alt, hvad du har lavet. Men du skal være opmærksom på, at du kun bliver vurderet på 12 måneders erfaring. Det betyder, at du skal pege på, hvilke af dine erfaringer, du ønsker at blive vurderet på.

  Hvis du har et fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), kan du også vedlægge det som grundlag for din ansøgning. 

  Når du søger ind igennem kvote 2, bliver du tilbudt en optagelsessamtale, hvor du kan uddybe, hvorfor du ønsker at søge ind på 3K. 

  Læs mere om optagelsessamtalen

  Opfylder du ikke adgangskravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om individuel, konkret vurdering (IKV) 

  Læs mere om optagelse med en individuel, konkret vurdering 

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Kristendom, kultur og kommunikation på Optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen:
  Professionsbachelor, kristendom, kultur og kommunikation,  Højbjerg
  KOT-nummer: 50860

  Se sidste års adgangskvotienter

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For- og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart

  Betaling for uddannelsen

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på Kristendom, kultur og kommunikation, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • 3K består af fem fagområder. De første 2½ år får du en grundlæggende introduktion til fagområderne. De sidste 1½ år er en særlig specialisering med valgmoduler, praktik og et afsluttende bachelorprojekt.

  I løbet af uddannelsen tilegner du dig kompetencer til selvstændigt at kunne tilrettelægge, koordinere og gennemføre opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse i kirkelige og andre værdibaserede organisationer. 

  Med en 3K-uddannelse kan du indgå i tværprofessionelle samspil på individ-, gruppe- og samfundsniveau, samt fungere som formidler af værdier.

  Fem fagområder

  Uddannelsen består af fem overordnede fagområder. 1) Kristendom, 2) Kultur, 3) Kommunikation, 4) Pædagogik og didaktik samt 5) Organisation og ledelse.

  Læs om de fem fagområder 

  Afsluttende bachelorprojekt

  Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt på 8. semester. Det består af en afsluttende opgave med en kombination af teori og praksis. den mundtlige del af eksamen i bachelorprojektet er individuel, men du kan sagtens udarbejde projektet i en studiegruppe.

  Semesteropbygning

   1. semester:  Kristendom, kultur og kommunikation i kirkelige og andre værdibaserede organisationer i civilsamfundet
   2. semester:   Kristendom og kultur - og religionsmøde
   3. semester: Organisation, innovation og ledelse af frivillige
   4. semester: Praktik og diakoni, religionspædagogik og den mellemmenneskelige samtale 
   5. semester: Tværprofessionelt samarbejde og kristendomsfaglig fordybelse 
   6. semester: Valgfri uddannelseselementer 
   7. semester: Praktik 
   8. semester: Ledelse i en organisatorisk og samfundsmæssig kontekst og bachelorprojekt 

   
  Læs mere

 • 3K ligger på Diakonhøjskolen i Aarhus. Her bliver du en del af et lille uddannelsessted, der udover 3K-uddannelsen, huser Diakoni og socialpædagogikuddannelsen. Som studerende på uddannelsen bliver du en del af et højskolemiljø med højskoletraditioner, fællesskab og et fagligt studiemiljø.

  Her kommer alle hinanden ved. Både undervisere og studerende og på tværs af holdene. Mange studerende bor på skolen, og dagligdagen er derfor en god blanding af et fagligt studiemiljø og en hyggelig atmosfære.

  Du er på en højskole

  Fordi vi er en højskole, har vi også højskoletraditioner. Vi synger meget, der er spændende foredrag flere gange om måneden, og der er altid et menneske at hygge med, snakke dybt med eller udveksle faglige erfaringer med. Desuden har du mulighed for at benytte højskolens mange faciliteter døgnet rundt.

  Studiefester

  Hver torsdag er der torsdagscafé, hvor I mødes på kryds og tværs af årgange og uddannelser. Der er musikaftner, sportsarrangementer eller forskellige kulturarrangementer. Diakonhøjskolen har en stor foredragsvirksomhed med foredrag om samfund, pædagogik og kirkelige emner.

  Studieaktivitet

  På 3K møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø. Du vil både opleve holdundervisning, tema-foredrag på kryds og tværs af semestre og uddannelser, og mere selvstændigt arbejde i studiegrupper. Desuden er en stor del af uddannelsen projektarbejde i samarbejde med den pædagogiske praksis.

  Læs om Diakonhøjskolen

  Campus Aarhus C

  Når du læser på 3K, hører du både til på Diakonhøjskolen og på VIAs Campus Aarhus C. Det betyder, at du altid er velkommen til at benytte dig af faciliteterne på Campus C, der ligger lige i hjertet af Aarhus. 

  Læs mere om Campus Aarhus C

  Find os på Google Maps

 • Når du er optaget på uddannelsen, er du garanteret en praktikplads. I løbet af din uddannelse skal du i praktik to gange. En kort praktik på 10 uger, der ligger på 2.år. Og en lang praktik på 6 måneder, der ligger på 4.år.

  I praktikperioderne skal du arbejde i praksis med det, du har lært på uddannelsen. Praktikken gennemføres på praktikpladser, der er godkendt af uddannelsen. I hver praktik tilknyttes du en vejleder på praktikstedet, samt en vejleder fra uddannelsen. Der afholdes to møder med praktikstedet under hver praktik; et formøde og en midtvejssamtale. Begge praktikker afsluttes med en eksamen på uddannelsesstedet.

  Garanti for praktikplads

  Når du er optaget på 3K er du sikret en praktikplads i begge praktikker. På uddannelsen har vi aftaler med praktikinstitutioner både i Danmark og i udlandet. Praktikpladserne findes i samarbejde med uddannelsen, og begge praktikker skal altid godkendes af uddannelsen.

  Praktik i udlandet

  Har du lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig? Så kan du vælge at tage en af dine praktikker i udlandet. Du kan fx arbejde med volontører i Israel, i den internationale kirke i Berlin, eller et andet sted i verden, hvor der er brug for hjælp.

  Første praktikperiode

  • Varighed: Ti uger
  • Sted: Organisation, folkekirke, kulturinstitution, fri- eller efterskole, frikirke med mere

  Anden praktikperiode

  • Varighed: Seks måneder
  • Sted: Organisation, folkekirke, kulturinstitution, fri- eller efterskole, frikirke med mere 

  Økonomi i praktikken

  Alle praktikkerne er SU berettiget. Du kan altid tage din SU med til udlandet

 • Med en professionsbachelor i 3K bliver du kvalificeret til at arbejde inden for frivillige- og kirkelige organisationer, kommuner, folke- og frikirker, i sociale boligområder og på fri- og efterskoler. Du kan blandt andet arbejde med:

  • PR & Kommunikation
  • Koordinering af frivillige
  • Kristendoms- og kulturformidling
  • Pædagogisk og socialt arbejde
  • Netværksdannelse
  • Fundraising
  • Projektledelse
  • Integration

  Læs mere om arbejdsfeltet på Kristendom, kultur og kommunikation

  Videreuddannelsesmuligheder

  Der er stor variation i udbuddet af 3K-relevante uddannelser. Emneområder er fx: diakoni, it og teknologi, ledelse og organisation, kulturformidling, pædagogik, entreprenørskab, samt sprog og kommunikation.

  Dimittender fra 3K har i løbet af årene fået adgang til en række forskellige kandidatuddannelser. Det er vigtigt at understrege, at universiteterne altid foretager en individuel vurdering og ikke optager per automatik.

  Nedenstående liste er til inspiration og tager afsat i nogle af de kandidatuddannelser, hvor 3Kere tidligere er blevet optaget på:

  • Interkulturelle studie på AU
  • Kultur og formidling på SDU
  • Læring og forandringsprocesser på AAU
  • Pædagogisk antropologi på AU
  • Pædagogisk filosofi på DPU
  • Socialt Arbejde på AU i Kbh
  • Social entreprenørskab på RUC

  Læs en dimittendprofil for en 3K dimittend (pdf)

 • Er du nysgerrig på civilsamfundets rolle i international sammenhæng? Så er der rig mulighed for at tage til udlandet i forbindelse med dit 3K-studie. Et udlandsophold kan åbne for nye måder at arbejde med civilsamfundets projekter og mennesker på, og du vil få indsigt og nye indgangsvinkler til din faglighed.

  Du kan fx tage på:

  • Et kort feltstudie allerede på 2.semester
  • Praktikophold på 4. og 7. semester i udlandet
  • Samarbejde på tværs’-ophold til Rumænien eller Tanzania på 5. semester
  • Udvekslingsophold ved en uddannelsesinstitution i fx Sverige eller Canada på 6.semester
  • Feltarbejde i forbindelse med dit bachelorprojekt på 8.semester

  Internationalt element i din uddannelse

  Hos VIA arbejder henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her eller læs mere om hvad internationalisering betyder i VIA her.

 • Studiekoordinator

  Er du i tvivl om optagelseskrav, eller har du spørgsmål om uddannelsen, kan du kontakte vores studievejleder:

  Lucia Halkjær
  +45 87 55 36 02
  luci@via.dk

  Træffetider: Mandag 8.30 - 15.30, tirsdag: 8.30 - 14.30 og torsdag: 8.30 - 15.30.

  Vær opmærksom på, at der kan forekomme afvigelser på grund af møder eller andre opgaver. Du kan regne med en svartid på max 48 timer inden for den almindelige arbejdsuge. Mails og opkald modtaget fredag, vil blive besvaret mandag.

  Medarbejdere

  Find medarbejder på uddannelsen

  Uddannelsen

  VIA Kristendom, Kultur & Kommunikation
  Diakonhøjskolen
  Lyseng Allé 15
  8270 Højbjerg
  3k@via.dk
  +45 87 55 36 02

  Find os på Google Maps

Mød studerende og færdiguddannede

Besøg Diakonhøjskolen

Få en rundvisning på Diakonhøjskolen

Kom med, når Vanessa og Maria viser rundt på Diakonhøjskolen. Se og oplev studiemiljøet med højskolepræg. Her møder du uddannelserne Diakoni & socialpædagogik og 3K (Kristendom, kultur og kommunikation)