Kristendom, kultur og kommunikation

Kan du se dig selv arbejde med mennesker – både kulturelt, kommunikativt og pædagogisk? Interesserer du dig for udvikling og ledelse? Er du nysgerrig på kristendom og kirke?
Så læs til professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation (3K)

Om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation

 • Kristendom, kultur og kommunikation har studiestart hvert år i september. Uddannelsen er normeret til 4 år. Og du kan søge ind gennem både kvote 1 og kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit.

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Som udgangspunkt kræver optagelse i kvote 2, det samme som i kvote 1 – en adgangsgivende eksamen, svarende til en gymnasial eksamen. Men i kvote 2 foretager uddannelsen en individuel vurdering af ansøgerne. I kvote 2 har du mulighed for at supplere dit eksamensgennemsnit med forskellige aktiviteter.

  Du skal lave en motiveret ansøgning, hvor du viser, hvad du har lavet indtil nu og hvorfor du ønsker at studere på Kristendom, kultur og kommunikation. På ug.dk kan få gode råd til at skrive en motiveret ansøgning.

  Læs om den motiverede ansøgning på ug.dk

  Du må meget gerne vedlægge et CV, der viser alt, hvad du har lavet. Men du skal være opmærksom på, du kun bliver vurderet på 12 måneders erfaring. Det betyder, at du skal pege på, hvilke af dine erfaringer, du ønsker at blive vurderet på.

  Hvis du har et fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), kan du også vedlægge det som grundlag for din ansøgning. 

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Kristendom, kultur og kommunikation på Optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen:
  Professionsbachelor, kristendom, kultur og kommunikation,  Højbjerg
  KOT-nummer: 50860

  Studiestart

  Uddannelsen har studiestart i september

  Se sidste års adgangskvotienter

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på Kristendom, kultur og kommunikation, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • 3K består af en fællesdel, en specialiseringsdel, to praktikker og et afsluttende bachelorprojekt.

  Med en uddannelse i 3K kvalificerer du dig til at varetage opgaver inden for kommunikation, ledelse, undervisning, samt kultur– og kristendomsformidling. Du lærer at skabe integration på tværs af kulturer, at tænke nyt indenfor kristendom og kirke, samt at udvikle og lede frivillige organisationer.

  De første 2½ år får du en grundlæggende introduktion til fire fagområder. De sidste 1½ år er en særlig specialisering med valgmoduler, praktik og afsluttende bachelorprojekt.

  Fire fagområder

  Uddannelsen består af fire overordnede fagområder. 1) Kristendom, 2) Pædagogik og didaktik, 3) Kultur og 4) Kommunikation.

  Læs om de fire fagområder 

  Afsluttende bachelorprojekt

  Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt på 8. semester. Det består af en afsluttende opgave med en kombination af teori og praksis.

  Projektet skal tage udgangspunkt i et kristendom, kultur og kommunikationsfagligt emne, samt det arbejdsmarked du uddanner dig til. Eksamen i bachelorprojektet er individuel, men du kan sagtens udarbejde projektet i en studiegruppe.

  Læs mere

 • 3K ligger på Diakonhøjskolen i Aarhus. Her bliver du en del af et lille uddannelsessted, hvor vi vægter nærvær i hverdagen. Som studerende på uddannelsen bliver du en del af et højskolemiljø med højskoletraditioner, fællesskab og et fagligt studiemiljø.

  Her kommer alle hinanden ved. Både undervisere og studerende og på tværs af holdene. Mange studerende bor på skolen og dagligdagen er derfor en god blanding af et fagligt studiemiljø og en hyggelig atmosfære.

  Du er på en højskole

  Fordi vi er en højskole, har vi også højskoletraditioner. Vi synger meget, der er spændende foredrag flere gange om måneden, og der er altid et menneske at hygge, snakke dybt eller udveksle faglige erfaringer med. Desuden har du mulighed for at benytte højskolens mange faciliteter døgnet rundt.

  Studiefester

  Hver torsdag er der torsdagscafé, hvor I mødes på kryds og tværs af årgange og uddannelser. Der er musikaftner, sportsarrangementer eller forskellige kulturarrangementer. Diakonhøjskolen har en stor foredragsvirksomhed med foredrag om samfund, pædagogik og kirkelige emner.

  Studieaktivitet

  På 3K møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø. Du vil både opleve holdundervisning, tema-foredrag på kryds og tværs af semestre og uddannelser og mere selvstændigt arbejde i studiegrupper. Desuden er en stor del af uddannelsen projektarbejde i samarbejde med den pædagogiske praksis.

  Læs om Diakonhøjskolen

  Campus Aarhus C

  Når du læser på 3K, hører du både til på Diakonhøjskolen og på VIAs Campus Aarhus C. Det betyder, at du altid er velkommen til at benytte dig af faciliteterne på Campus C, der ligger lige i hjertet af Aarhus. 

  Læs mere om Campus Aarhus C

  Find os på Google Maps

 • Når du er optaget på uddannelsen, er du garanteret en praktikplads. I løbet af din uddannelse skal du i praktik to gange. En kort praktik på 10 uger, der ligger på 2.år. Og en lang praktik på 6 måneder, der ligger på 4.år.

  I praktikperioderne skal du arbejde i praksis med det, du har lært på uddannelsen. Praktikken gennemføres på praktikpladser, der er godkendt af uddannelsen. I hver praktik tilknyttes du en vejleder på praktikstedet, samt en vejleder fra uddannelsen. Der afholdes to møder med praktikstedet under hver praktik; et formøde og en midtvejssamtale. Begge praktikker afsluttes med en eksamen på uddannelsesstedet.

  Garanti for praktikplads

  Når du er optaget på 3K er du sikret en praktikplads i begge praktikker. På uddannelsen har vi aftaler med praktikinstitutioner både i Danmark og i udlandet. Praktikpladserne findes i samarbejde med uddannelsen, og begge praktikker skal altid godkendes af uddannelsen.

  Praktik i udlandet

  Har du lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig? Så kan du vælge at tage en af dine praktikker i udlandet. Du kan fx arbejde med volontører i Israel, i den internationale kirke i Berlin, eller et andet sted i verden, hvor der er brug for hjælp.

  Første praktikperiode

  • Varighed: Ti uger
  • Sted: Organisation, folkekirke, kulturinstitution, fri- eller efterskole, frikirke med mere

  Anden praktikperiode

  • Varighed: Seks måneder
  • Sted: Organisation, folkekirke, kulturinstitution, fri- eller efterskole, frikirke med mere 

  Økonomi i praktikken

  Alle praktikkerne er SU berettiget. Du kan altid tage din SU med til udlandet

 • Med en professionsbachelor i 3K bliver du kvalificeret til at arbejde inden for frivillige- og kirkelige organisationer, kommuner, folke- og frikirker, i sociale boligområder og på fri- og efterskoler. Du kan blandt andet arbejde med:

  • PR & Kommunikation
  • Koordinering af frivillige
  • Kristendoms- og kulturformidling
  • Pædagogisk og socialt arbejde
  • Netværksdannelse
  • Fundraising
  • Projektledelse
  • Integration

  Læs mere om arbejdsfeltet på Kristendom, kultur og kommunikation

  Videreuddannelsesmuligheder

  Der er stor variation i udbuddet af 3K-relevante uddannelser. Emneområder er fx: diakoni, it og teknologi, ledelse og organisation, kulturformidling, pædagogik, entreprenørskab, samt sprog og kommunikation.

  Dimittender fra 3K har i løbet af årene fået adgang til en række forskellige kandidatuddannelser. Det er vigtigt at understrege, at universiteterne altid foretager en individuel vurdering og ikke optager per automatik.

  Nedenstående liste er til inspiration og tager afsat i nogle af de kandidatuddannelser, hvor 3Kere tidligere er blevet optaget på:

  • Diakoni på AU i Århus
  • Interkulturelle studie på AU
  • Kultur og formidling på SDU
  • Læring og forandringsprocesser på AAU
  • Pædagogisk antropologi på AU
  • Pædagogisk filosofi på DPU
  • Socialt Arbejde på AU i Kbh
  • Social entreprenørskab på RUC

  Læs en dimittendprofil for en 3K dimittend (pdf)

 • Argentina, Israel, Grønland eller Nepal...? Har du lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig? Og måske også bagefter?

  Som studerende på 3K har du mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet. Det gælder både ift. den korte og lange praktik, og hvis du ønsker at tage et studieophold på en anden uddannelsesinstitution.

  Internationale kompetencer

  Som uddannet 3K'er kommer du i kontakt med andre mennesker, der på en eller anden måde har brug for dig. På et udlandsophold udvikler du din kulturelle intelligens, din evne til at være åben og møde andre med respekt og forståelse for forskellighed. At tage på et udlandsophold kan åbne op for nye måder at arbejde med fx projekter, kirke og mennesker på, og du vil få indsigt og nye indgangsvinkler til din faglighed.

  Økonomi

  Du skal selv betale for dit udlandsophold, men du har ret til at få din SU med dig til udlandet. Desuden er der mulighed for at søge legater og fonde.

 • Studiekoordinator

  Er du i tvivl om optagelseskrav, eller har du spørgsmål om uddannelsen, kan du kontakte vores studievejleder:

  Solveig Klitlund
  +45 87 55 36 02
  skhn@via.dk 

  Træffetider: Mandag 8.30 - 15.30, tirsdag: 8.30 - 14.30 og torsdag: 8.30 - 15.30.

  Vær opmærksom på, at der kan forekomme afvigelser på grund af møder eller andre opgaver. Du kan regne med en svartid på max 48 timer inden for den almindelige arbejdsuge. Mails og opkald modtaget fredag, vil blive besvaret mandag.

  Medarbejdere

  Find medarbejder på uddannelsen

  Uddannelsen

  VIA Kristendom, Kultur & Kommunikation
  Diakonhøjskolen
  Lyseng Allé 15
  8270 Højbjerg
  3k@via.dk
  +45 87 55 36 02

  Find os på Google Maps

Mød færdiguddannede