Merit for allerede opnåede kvalifikationer

Du kan søge merit for fag på læreruddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer fra andre uddannelser, hvis de står mål med fag, du vil søge merit for.
Læs herunder, hvad der skal til og, hvordan du gør. 

Søg merit for fag på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer fra andre uddannelser, hvis tidligere uddannelse står mål med de fag, der søges merit for.

Hvad lægges der vægt på?

Ved vurdering af ansøgninger om merit for fag og/eller dele af fag, vægtes især tre forhold til den individuelle vurdering:

  • At der foreligger en eksamen fra en videregående uddannelse
  • At ECTS i det fag, der er læst, mindst svarer til det, der søges merit for
  • At det fag, der er læst, indholdsmæssigt i overvejende grad dækker læreruddannelsesfagets indholdsbeskrivelse

Ved ansøgningen om merit skal du oplyse, hvad du søger merit for og medsende dokumentation i forbindelse med ansøgningen i NemStudie for de/den uddannelse/erhvervserfaring, som skal indgå i vurderingen.

Individuel vurdering

Hver enkelt ansøger vurderes individuelt med hensyn til merit for fag i meritlæreruddannelsen.

Hvis du tildeles merit for dele af et fag, skal du på uddannelsen gennemføre de resterende dele af faget, og aflægge eksamen på samme vilkår som øvrige studerende.

Det anbefales, at du orienterer dig i uddannelsens studieordning.

Find studieordningerne for læreruddannelsen

Hent ansøgning om merit (pdf)