Find en ledig studieplads

Søg en studieplads nu, og start til februar 2024

Her på siden kan du finde ledige studiepladser på VIA University College. Vær opmærksom på, at nogle af de ledige studiepladser kan være standby-pladser, altså en venteliste til en studieplads.

Den første ansøgning, du sender, vil blive vurderet som din første prioritet. Det vil sige, at det er tidspunktet for afsendelsen af ansøgningen, der bestemmer, hvilken uddannelse der er henholdsvis din første eller anden prioritet. Du kan højest indsende to ansøgninger i forbindelse med ledige studiepladser. 

Ansøgninger til ledige studiepladser vurderes på 2 forskellige måder

Ledige studiepladser bliver tildelt efter en helhedsvurdering eller først-til-mølle-princippet. Det afhænger af, hvilken uddannelse du søger: 

Ansøgningsfrister for ledige studiepladser, der tildeles efter helhedsvurdering

Vær opmærksom på, at der er forskellige ansøgningsfrister afhængigt af, om du ønsker at søge en uddannelse med studiestart i august/september eller med studiestart i februar.

Bemærk, at nogle uddannelser kun har studiestart én gang om året (august/september). 

 • Ansøgningsfrist for studiestart i aug./sep.: 5. august kl. 12.00. Du får svar din ansøgning senest 10. august på nemStudie.dk
 • Ansøgningsfrist for studiestart i februar: 1. november kl. 12.00. Du får svar på din ansøgning senest 10. november på nemStudie.dk 

Hvis der fortsat er ledige pladser efter ansøgningsfristen, vurderes ansøgningerne efter først-til-mølle-princippet. Det vil sige, at vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem.

Du skal opfylde adgangskravene

Når du søger en ledig studieplads, skal du opfylde uddannelsens adgangskrav. Og er der flere ansøgere, end der er pladser, foretager vi en helhedsvurdering af hver enkelt ansøgning med vægt på en række kriterier.

Kriterierne er ens på tværs af alle VIAs uddannelser. Undtagen de uddannelser, der har optagelsesprøver og -samtaler samt de uddannelser, der har frit optag. Se oversigten over uddannelser

I helhedsvurderingen lægger vi vægt på:

 • Karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen
 • Den motiverede ansøgning*
 • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt**
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)**

*Tjek uddannelsens hjemmeside for eventuelle særlige krav til den motiverede ansøgning. 
**Der medregnes erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på max 12 måneder i alt. Alle erfaringer skal dokumenteres. Arbejdsgivererklæring skal anvendes til at dokumentere erhvervserfaring. 

Har du tekniske udfordringer med at søge en ledig studieplads? 

OBS: Der kan forekomme tekniske forsinkelser i forbindelse med udbydelsen af de ledige studiepladser. Hvis en ledig studieplads fremgår af listen over ledige studiepladser, men melder fejl når du forsøger at søge den, så prøv at lukke din browser og prøv igen efter ca. 15 minutter. Har du fortsat problemer med at søge den ønskede ledige studieplads så kontakt Optagelsescentret på studieplads@via.dk 

Hvis du vil have hjælp til din ansøgning, så kontakt venligst den tværgående optagelsesvejledning på stud.info@via.dk eller +45 87 55 10 36 / +45 87 55 43 20. Har du fagspecifikke spørgsmål, kan du i stedet kontakte uddannelsen. Du finder kontaktoplysninger på alle uddannelser via linket nedenfor. 

FAQ

 • Du søger en ledig studieplads via linket længere oppe på denne side: via.dk/ledigepladser. Når du har fundet den rette uddannelse for dig, kan du trykke på "Ansøg". Ansøgningen foregår digitalt, og du skal søge med MitID. Husk at have alle relevante dokumenter klar.

  Det er vigtigt, at du har gjort dig klart, hvilken uddannelse du ønsker at søge, og at du har undersøgt, om du opfylder adgangskravene til uddannelsen.

  Du kan læse mere om uddannelserne, herunder adgangskrav, på uddannelsernes sider.

  Ledige studiepladser bliver tildelt efter en helhedsvurdering eller først-til-mølle-princippet. Det afhænger af, hvilken uddannelse du søger. Se oversigt over uddannelser 

  Hvis du har søgt mere end én ledig plads hos VIA University College, vil vi anse din første søgte ansøgning som din 1. prioritet, og vi behandler først din 2. prioritet, hvis vi ikke kan tilbyde dig en studieplads eller stand-by plads på din 1. prioritet. Du vil kun modtage ét tilbud. Bemærk, at du højest kan indsende to ansøgninger i forbindelse med ledige studiepladser. 

  Ønsker du at ændre i dine prioriteter, skal du give os besked herom på NemStudie.

   
 • På VIA kan du læse til lærer, pædagog, designer, ingeniør, sygeplejerske og meget mere. I alt har VIA mere end 40 forskellige uddannelser og på siden her, kan du se, hvilke uddannelser, der har ledige pladser: via.dk/kampagner/ledige-pladser.

 • Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, om du kan nå at søge en ledig studieplads.

  Fra den 28. juli kan du finde alle VIAs ledige studiepladser på via.dk/kampagner/ledige-pladser

  Siden bliver opdateret løbende. 

 • Det er forskelligt fra år til år, hvilke uddannelser der er plads på. Det afhænger af, hvor mange nye studerende, der bliver optaget på de enkelte uddannelser. 

  Du kan finde alle VIA’s ledige studiepladser her: via.dk/kampagner/ledige-pladser.

 • Inden du starter ansøgningsprocessen er det vigtigt, at du har alle dine relevante dokumenter. Fx dokumentation for adgangsgrundlag, eventuelle tidligere uddannelser og lignende. Dokumenterne skal du uploade i pdf-format løbende, når du udfylder ansøgningen digitalt.

  OBS: Vær opmærksom på, at nogle uddannelser tildeler studiepladser efter en helhedsvurdering og kriterier, der kræver ekstra dokumentation. Se oversigt over uddannelser

 • VIAs uddannelser har studiestart enten i august/september og/eller i februar.

  Du kan se en oversigt over studiestart på VIAs uddannelser her (pdf)

  Hvis du får en ledig studieplads, har du derfor studiestart i en af disse måneder.

  SU

  Husk, at du selv skal søge om SU, når du er optaget.

  Læs mere, og ansøg om SU her 

  Specialpædagogisk støtte (SPS)

  Hvis du har brug for specialpædagogisk støtte (SPS), må du meget gerne kontakte VIAs SPS-vejledere, allerede når du er optaget - inden studiestart. 

  Læs mere om SPS, og få en oversigt over VIAs vejledere for SPS her 

   
 • Spørgsmål til en uddannelse? 

  Har du spørgsmål omkring adgangskrav eller lignende til en uddannelse med ledig plads?

  Kontakt VIAs optagelsesvejledere på chat, mail eller telefon

  Teknisk support?

  Har du brug for teknisk support i forbindelse med din ansøgning, skal du henvende dig til studieplads@via.dk 

  Spørgsmål efter du har sendt din ansøgning?

  Hvis du allerede har sendt en ansøgning, og har brug for at kontakte os, skal du gøre det igennem NemStudie eller sende en e-mal til studieplads@via.dk

   
 • Sagsbehandlingstiden afhænger af hver enkelt individuelle ansøgning. Du kan følge din ansøgning på NemStudie

  Det er på NemStudie vi kommunikerer med dig omkring din ansøgning. Her vil du modtage beskeder fra VIA, ligesom du selv skal anvende NemStudie, hvis du vil kontakte VIA med spørgsmål og kommentarer til behandlingen af din ansøgning.

  Uddannelser med ansøgningsfrist

  Hvis du har søgt en ledig studieplads på en uddannelse med ansøgningsfrist, kan du forvente svar løbende og senest den 10. august (for studiestart i september) og den 10. november (for studiestart i februar). Du kan følge din ansøgning på NemStudie

  Uddannelser uden ansøgningsfrist

  Hvis du har søgt en ledig studieplads på en uddannelse uden ansøgningsfrist, optager vi efter først-til- mølle-princippet. Det gælder uddannelser, der afvikler optagelsesprøver og -samtaler samt uddannelser med frit optag.

  Sagsbehandlingstiden afhænger af hver enkelt individuelle ansøgning. Du kan følge din ansøgning på NemStudie.