Regler for standby-plads 

Hvis du søger en standby-plads, har du chance for at få en studieplads, som en anden studerende har takket nej til. 

Standby er et ventelistesystem. En standby-plads kan blive til en studieplads det år, du har søgt ind, eller året efter.

Her på siden kan du læse, hvilke regler og betingelser der gælder for standby-pladser hos VIA. 

Find svar på dine spørgsmål om standbyplads

 • Hvad er standby?

  Kommer du ikke ind på dit ønskede studium ved optagelsen i år har du mulighed for at komme på en standby-liste, hvis du på din ansøgning angiver, at du ønsker en standby-plads. 

  Standby-listen er en venteliste, som uddannelsen benytter sig af, hvis der skulle opstå ledige pladser på uddannelsen, fx fordi en anden ansøger vælger at springe fra.

  Listen er prioriteret, hvilket betyder, at selvom du har fået en standby-plads, er du ikke sikker på at blive tilbudt en plads, selvom der skulle opstå en ledig plads på uddannelsen – pladserne bliver tilbudt ansøgere på listen i prioriteret rækkefølge. 

  Bliver du ikke tilbudt en ledig plads inden for en deadline fastsat af uddannelsen, bliver din standby-plads omdannet til et tilsagn om optagelse på uddannelsen næste år. 

  Vær opmærksom på, at du mister din standby-plads, hvis du ikke svarer eller siger nej til en tilbudt studieplads. Dermed vil du ikke få tilsagn og være garanteret en plads til næste optag.  

 • Hvordan søger jeg standby?

  I det digitale ansøgningsskema på optagelse.dk er der et afkrydsningsfelt, hvor du skal markere, at du ønsker at søge om en standby-plads.

  I det digitale ansøgningsskema på optagelse.dk skal du vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standby-plads”. 

  Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i konsekvenserne ved at vælge en standby-plads, inden du søger, da dit valg kan få konsekvenser for, om du kan blive optaget på en af de andre uddannelser, som du har prioriteret på din ansøgning. 

 • Hvornår får jeg besked om standbyplads?

  Vi har deadline for standby-pladser to gange om året.

  Du skal være klar til at acceptere en ledig studieplads frem til den 21. september (sommerstudiestart) eller 21. februar (vinterstudiestart).  Bliver du ikke tilbudt en ledig studieplads, vil din standby-plads blive omdannet til et tilsagn om optagelse på uddannelsen til næste år. 

  Siger du derimod nej tak til en tilbudt studieplads, mister du standby-pladsen og får ikke tilsagn om optagelse til næste år.

  Hvis den uddannelse, som du har en standby-plads til, har studiestart både i september og februar, så står du standby til begge studiestarter. Har uddannelsen kun én studiestart, fx februar, så står du kun standby til februar.

 • Hvilke konsekvenser har en standbyplads for min ansøgning?

  Hvis du optages på en standby-plads på en uddannelse, bortfalder de resterende ønsker på din ansøgning. 

  Det betyder i praksis, at hvis du optages på standby-listen på en højere prioritet, vil du ikke blive vurderet på de uddannelser, som har en lavere prioritet end den uddannelse, som du er optaget på standby-liste på.

  Er det vigtigste for dig at starte på et studie i år.

  Så anbefaler vi dig ikke at søge en standbyplads på de uddannelser på dit ansøgningsskema, som har uddannelser med en lavere prioritet under sig. 

  Er det vigtigste for dig at starte på en bestemt uddannelse.

  Så anbefaler vi dig at angive på din ansøgning, at du ønsker en standbyplads. Efter udløb af den deadline for standby-listen, som VIA har fastsat, konverteres din standbyplads automatisk til et tilsagn om optagelse på uddannelsen senest ved næste års optagelse. 

  Modtager du et tilsagn om optagelse, fordi du ikke bliver tilbudt en ledig plads, er tilsagnet din garanti for, at du kan optages på uddannelsen ved næste optagelse. Bemærk dog, at der er visse betingelser forbundet med den garanti, som tilsagnet stiller. 

  Læs mere om, hvilke konsekvenser det kan have at søge standby, på ug.dk.

 • Hvilke betingelser gælder for standby?

  En standbyplads bliver først konverteret til et tilsagn om optagelse, når den deadline, som uddannelsen har sat for standby-pladserne, er overskredet. 

  Reglerne for standby er sådan, at hvis du har fået tilbudt en standbyplads og takker nej til den eller takker ja og derefter senere ønsker at blive fjernet fra standby-listen, så vil du ikke blive vurderet på en lavere prioritet. Du vil derfor være nødt til at søge om optagelse på ny, ved næste optagelsesrunde.

  En standbyplads bliver først konverteret til et tilsagn om optagelse, når den deadline, som uddannelsen har sat for standbypladserne, er overskredet. Vi kan således ikke oplyse dig om, hvorvidt du bliver tilbudt en ledig plads i dette års optag eller i stedet får et tilsagn til næste års optag, før deadline er nået. 

  Et tilsagn er en garanti for optagelse på uddannelsen til næste optagelse. Garantien er imidlertid betinget af: 

  1. At du søger om optagelse på uddannelsen igen ved næste års optagelse 
  2. At du angiver på din ansøgning, at du søger om optagelse med tilsagn (ved at vælge ”ja” i boksen ”tilsagn”)
  3. At du uploader tilsagnet som bilag til din ansøgning  
  4. At du senest inden ansøgningsfristen ved næste års optagelse, opfylder de generelle og specifikke adgangskrav til uddannelsen, som stilles det pågældende år 

  Opfylder du ikke disse fire betingelser, har du ikke mulighed for at benytte dig af din garanti for en studieplads på uddannelsen. Optagelse med tilsagn er samtidig betinget af, at uddannelsen optager nye studerende i året efter, at du har modtaget tilsagnet. 

  Du kan læse mere om standbypladser på ug.dk eller ved at læse reglerne i adgangsbekendtgørelsen § 16

  Du kan endvidere få mere information om standby-pladser, ved at kontakte en optagelsesvejleder på stud.info@via.dk eller en studievejleder på den uddannelse, du ønsker at søge en standby-plads til.