Moduloversigt

Se modulerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus  

Meritpædagoguddannelsen er inddelt der 12 forskellige moduler. 

1. Semester

Modul 1: I pædagogikkens verden - på opdagelse

Modul 2: Køn, seksualitet, mangfoldighed (Nationalt modul)

Modul 3: Individ og fællesskab

2. semester

Modul 4: Pædagogen som myndighedsperson (Nationalt modul)

1. Praktik: Pædagogens praksis

Modul 5: Samskabelse og medborgerskab

3. semester

Modul 6: Professionel dømmekraft

Modul 7: Barndom, kultur og læring. Barndom, ungdom, didaktik og dannelse. Mennesker i udsatte positioner.

4. semester

Modul 8: Professionsvidenskab og forskning (Nationalt modul)

Modul 9: Valgmodul 1

Modul 10: Samarbejde på tværs

5. semester

Modul 11: Valgmodul 2

Modul 12: Profession og organisation. Identitet og fællesskab

7. semester

Bachelorprojekt, incl. praktik.

Moduloversigt

Moduloversigt for VIA Meritpædagoguddannelsen i Aarhud