Optagelseskrav EUD og EUV 

Læs kravene for at blive optaget på pædagogisk assistentuddannelse

Krav til optagelse

 • EUD (Erhvervsuddannelse) for dig, der er under 25 år

  Hvis du søger ind på pædagogisk assistentuddannelsen EUD - som erhvervsuddannelse - skal du opfylde to krav: 

  • Du skal være under 25 år 
  • Du skal have bestået grundforløb 2 på social- og sundhedsskolen. 

  Uddannelsen varer normalt to år og seks uger.

  Praktik og teori

  Du kommer både til at gå i skole og være i praktik. Du bliver ansat af den kommune, hvor du skal arbejde.

  Ansøgningsfrist og uddannelsesstart
  Det er den enkelte kommune, der slår elevstillingerne op som pædagogisk assistent. Du skal derfor holde øje med stillingsopslag hos din kommune med uddannelsesstart til august fra medio april til medio maj. Og for uddannelsesstart i februar skal du holde øje med stillingsopslag hos din kommune fra medio oktober til medio december. 
  Sådan søger du ind

  Du kommer ind på uddannelsen ved at søge en af de elevstillinger, som bliver slået op. Det er kommunerne, som slår disse stillinger op ca. en måned før ansøgningsfristen.

  Find jobopslag hos kommunerne:

 • Du skal være fyldt 25 år for at komme ind på EUV1 (Erhvervsuddannelsen for voksne)

  Du kan søge ind på EUV1, hvis du har mindst to års relevant erhvervserfaring.

  Uddannelsen tager normalt 42 uger. Den kan dog være kortere alt efter tidligere skolegang.

  Hvad er relevant erhvervsfaring?

  For at kunne blive optaget som EUV1 elev på pædagogisk assistentuddannelsen, skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring indenfor de seneste 4 år. Derudover, vurderer vi individuelt din skolegang.
  Erhvervserfaringen skal være fuldtidsarbejde (minimum 25 timer om ugen) og være opnået indenfor:

  • Dagplejen
  • Daginstitutioner
  • Skoleområdet, inkl. SFO
  • Ungdoms- og fritidsklubber
  • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  I en af følgende jobfunktioner:
  • Pædagogmedhjælper
  • Kommunal dagplejer
  • Omsorgsmedhjælper
  • Ikke-uddannet klubmedarbejder
  • Legepladsmedarbejder
  Og kunne dokumentere:
  • Selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
  • Selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
  • At have indgået i et pædagogisk team
  • Gyldigt førstehjælp- og brandbevis (kan erhverves i løbet af skoleperioden, hvis du mangler det)
  Sådan søger du ind på EUV1

  Send din ansøgning og relevant dokumentation (fx udtalelse fra arbejdsgiver og lønsedler, der dokumenterer den ugentlige arbejdstid). Hvis du opfylder kravene til at blive optaget, bliver du indkaldt til en dag, hvor vi vurderer dine realkompetencer.

  Send din ansøgning

 • Du skal være fyldt 25 år for at blive optaget på EUV2 (Erhvervsuddannelsen for voksne)

  Du kan søge ind på EUV2, hvis du enten har en anden uddannelse eller mindre end to års relevant erhvervserfaring.

  Når du søger EUV2, skal du først tage grundforløb på Social- og sundhedsskolen. Kontakt derfor uddannelsesvejlederen på Social- og sundhedsskolen.

  • Du skal kompetencevurderes af Social- og sundhedsskolen. 
  • Du skal have bestået grundforløb 2
  • Du skal søge en elevplads i en kommune

  Uddannelsen tager normalt 42 uger. Den kan dog være kortere eller længere alt efter din erfaring og tidligere skolegang. Uddannelsen kan vare op til to år.

 • Du skal være fyldt 25 år for at blive optaget på EUV3 (Erhvervsuddannelsen for voksne)

  Hvis du har en anden uddannelse, eller ikke har relevant erhvervserfaring, kan du søge ind på EUV3

  Når du søger EUV3, skal du først tage grundforløb på Social- og sundhedsskolen. Kontakt derfor uddannelsesvejlederen på Social- og sundhedsskolen.  

  • Du får vurderet dine kompetencer hos Social- og sundhedsskolen
  • Du skal have bestået grundforløb 2
  • Du skal søge en elevplads i en kommune

  Uddannelsen tager normalt 42 uger. Den kan dog være kortere eller længere alt efter din erfaring og tidligere skolegang. Uddannelsen kan vare op til to år.