Adgangskrav til kvote 2 på produktionsteknologuddannelsen

Læs her om adgangskrav til ansøgere, der søger gennem kvote 2 til produktionsteknologuddannelsen hos VIA.

Søger du ind med en erhvervsuddannelse eller gymnasial eksamen gennem kvote 2, skal du søge via optagelse.dk inden den 15. marts, kl. 12.00.

Alle kvote 2-ansøgninger bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Karakterer fra adgangsgivende uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus
  • Generel motivation.

Få gode råd til din motiverede ansøgning

Du kan søge ind på produktionsteknologuddannelsen gennem kvote 2 med en af nedenstående kvalifikationer:

Adgang med gymnasial uddannelse

- Studentereksamen (stx)

- Højere handelseksamen (hhx)

- Højere forberedelseseksamen (hf)

- Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)

- Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)

- Højere teknisk eksamen (htx)

- Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

- Specifikke adgangskrav: Matematik C

Du kan også søge ind på Produktionsteknologuddannelsen gennem kvote 2 med en af nedenstående kvalifikationer:

- Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)

- Beslagsmed

- Boligmonteringsuddannelsen

- Bygningssnedker

- CNC-tekniker (trin 2)

- Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)

- Elektrikeruddannelsen (med specialer)

- Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

- Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker)

- Finmekaniker (med specialer og trin 2)

- Flymekaniker

- Gartner

- Industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer)

- Karrosseriuddannelsen

- Køletekniker (trin 2)

- Landbrugsuddannelsen

- Lastvognsmekaniker (trin 2)

- Maskinsnedker (trin 2)

- Mekaniker (trin 2)

- Metalsmed (med specialer)

- Møbelsnedker og orgelbygger

- Ortopædist

- Personvognsmekaniker (trin 2)

- Plastmager (trin 2)

- Procesoperatør (trin 2)

- Skibsmekaniker (trin 2)

- Skibsmontør (trin 2)

- Skibstekniker (trin 2)

- Skorstensfejer (trin 2)

- Smed (med specialer)

- Snedker (med specialer)

- Støberitekniker (trin 2)

- Teater-, event- og av-tekniker

- Teknisk designer

- Vindmølletekniker (med specialer)

- Vvs-energiuddannelsen

- Vvs-uddannelsen

- Værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)

Der er ingen specifikke adgangskrav her, men svendebrev skal fremsendes.

  • Adgang med en 3-årig erhvervsuddannelse

Du kan blive optaget gennem kvote 2 med en fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere (gælder dog ikke ovennævnte uddannelser).

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og Matematik C

  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Du kan blive optaget gennem kvote 2, hvis du har adgangskurset til ingeniøruddannelserne.

Læs om adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  • Godkendt udenlandsk eksamen

    Har du en udenlandsk eksamen kan du blive optaget gennem kvote 2. du skal have bestået Studieprøven i dansk eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber, så du taler og forstår dansk så godt, at du kan deltage i undervisningen

Kontakt vores studievejledere, hvis du er i tvivl, om du kan blive optaget

Marlene Sand

+ 45 87 55 43 20

Stud.info@via.dk