Merit på professionsbachelor i skat

Du skal søge merit på professionsbachelor i skat, hvis du har bestået fag på andre videregående uddannelser, der er relevante for professionsbachelor i skat. 

Hvis du har bestået fag på andre videregående uddannelser, der har relevans for Professionsbachelor i skat, har du pligt til at søge merit.

Det kan være beståede semestre på Finansbachelor, HA. jur. eller andre videregående uddannelser inden for jura og/eller økonomi. Husk at vedlægge dokumentation i din ansøgning.

Vi vurderer først om du kan få merit efter, du er optaget, men det vil som udgangspunkt ske inden studiestart. Det er altid en individuel konkret vurdering om du kan tildeles merit.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om merit er du velkommen til at kontakte en studievejleder.

Kontakt studievejleder