De Studerendes Råd på psykomotorikuddannelsen

Vil du gerne have indflydelse på din uddannelse? Har du lyst til at deltage i studenterpolitisk arbejde? Er der en festarrangør gemt i dig? Så er du meget velkommen i De Studerendes Råd (DSR).

DSR består af repræsentanter for Psykomotorikuddannelsens studerende.

De Studerendes Råd fungerer som bindeled mellem de studerende og uddannelsens ledelse og består af repræsentanter fra alle årgange på skolen.

Gør din stemme gældende

Hvis du som studerende har forslag til forbedringer af uddannelsens indhold eller det sociale miljø på uddannelsen, kan de bringes videre gennem DSR.

DSR udpeger medlemmer til Studierådet og Uddannelsesudvalget på VIA Psykomotorikuddannelsen, Aktivitetsudvalget, Husrådet og Danske Psykomotoriske terapeuters studenterudvalg.