Psykomotorisk terapeut inden for børne- og ungeområdet 

Inden for børne- og ungeområdet er psykomotoriske terapeuter typisk ansat i daginstitutioner, på skoler, døgninstitutioner, fritidsklubber eller efterskoler. Og som underviser på voksen-barn hold i folkeoplysningen eller som motorikkonsulent.

Psykomotoriske terapeuter bliver ofte ansat i stillinger, hvor institutionen har søgt efter en pædagogisk medarbejder, der kan arbejde med krop og bevægelse.

Psykomotoriske terapeuter er innovative og igangsætter projekter og undervisning med fokus på motorik, bevægelse, trivsel mm. inden for institutionens rammer og muligheder.

Daginstitution

Den psykomotoriske terapeut er ansat i vuggestueafdelingen i en integreret institution.

Terapeuten har bl.a. følgende opgaver:

 • underviser på et motorikhold for børn og pædagoger fra dagtilbuddets institutioner
 • løbende motorisk screening af og aktiviteter med børnene
 • oplægsholder for forældre og pædagoger
 • indkøring af børn, primær kontaktperson og samarbejde med forældre
 • daglige pædagogiske opgaver

Skolefritidshjem

Den psykomotoriske terapeut er ansat på et skolefritidshjem og arbejder med trivsel, inklusion og bevægelse.

Terapeutens opgaver er bl.a.:

 • primær tovholder på et indkøringsprojekt for de børnehavebørn, der skal starte i 0. klasse
 • undervisning i leg og bevægelse i skoven for de kommende skolebørn og deres børnehavepædagoger
 • støtte for børn med særlige behov
 • løbende motorisk screening
 • igangsætter sansemotoriske aktiviteter i samarbejde med lærere og pædagoger

Døgninstitution

Den psykomotoriske terapeut er ansat fuld tid på en mindre døgninstitution for unge.

Her har terapeuten bl.a.:

 • psykomotoriske behandlingsforløb
 • individuel fysisk træning
 • dagligt pædagogiske arbejde og aktiviteter

Efterskole

Den psykomotoriske terapeut er ansat på en efterskole, hvor der er et ønske om at fokusere på trivsel i forhold til at forebygge frafald blandt eleverne.

Terapeutens opgaver er bl.a.:

 • får henvist elever til individuelle forløb
 • samarbejder med kontaktlærerne 
 • arbejder med kropslige øvelser, manuel behandling og samtale
 • udbyder valgfagshold i mindfulness og massage

Konsulent i institutioner

Den psykomotoriske terapeut har selvstændig virksomhed som bl.a. konsulent i daginstitutioner.

Terapeuten arbejder bl.a. med:

 • sansemotorisk undervisning for børn
 • bevægelsesundervisning med pædagoger
 • samarbejde med en psykolog, der har udviklet et online undervisningsmateriale om trivsel og nervesystemet