Karriereveje som psykomotorisk terapeut

Dyk ned i de syv områdebeskrivelser for at få et indblik i, hvad psykomotoriske terapeuter arbejder med.

De syv områder

 • Vil du arbejde med mennesker med handicap?

  På bosteder, aktivitetscentre, specialskoler og -institutioner kan du som psykomotorisk terapeut gøre en forskel for mennesker med et handicap.

  Jobmuligheder:

  • Klubtilbud
  • Aktivitetscenter for senhjerneskadede
  • Botilbud og selvstændig virksomhed
  • Bosted for senhjerneskadede
  • Uddannelse og beskæftigelse

  Læs mere om jobmulighederne på handicapområdet

 • Vil du arbejde med mennesker, der har udfordringer i forhold til sundhed og beskæftigelse?

  Psykomotoriske terapeuter bliver ansat inden for det sundhedspædagogiske område på baggrund af deres sundhedsfaglige basisuddannelse og erfaringer. De kan fx blive ansat som uddannelsesvejleder, underviser, rygestopvejleder eller mindfulnesslærer. 

  Jobområder:

  • Jobcenter 
  • Sundhedscenter 
  • Forebyggelsescenter
  • Rygestopvejledning
  • Uddannelses- og beskæftigelsesprojekt

  Jobmulighederne på sundheds- og beskæftigelsesområdet

 • Ønsker du ansættelse inden for børne- og ungeområdet?

  Psykomotoriske terapeuter inden for dette område igangsætter projekter og undervisning med fokus på motorik, bevægelse, trivsel mm. inden for institutionens rammer og muligheder. Det sker i daginstitutioner, på skoler, døgninstitutioner, fritidsklubber eller efterskoler, og som underviser på voksen-barn hold i folkeoplysningen eller som motorikkonsulent.

  Jobmuligheder:

  • Daginstitution
  • Skolefritidshjem
  • Døgninstitution
  • Efterskole
  • Konsulent i institutioner

  Læs mere om jobmulighederne på børne- og ungeområdet

 • Kunne du tænke dig at hjælpe mennesker, der har en psykiatrisk lidelse?

  Psykomotoriske terapeuter inden for psykiatrien har bl.a. specialiseret sig gennem uddannelsen og i deres bachelorprojekt. Flere terapeuter har en eller flere efteruddannelser, fx inden for motivational interviewing, dialektisk adfærdsterapi, traumeterapi eller mindfulness.

  Jobmuligheder:

  • Socialpsykiatri
  • Militærpsykiatri og sexologi
  • Retspsykiatrisk aktivitetscenter
  • Lukket psykiatrisk afdeling
  • Bo- og behandlingsinstitution
  • Rusmiddelbehandling 

  Læs mere om jobmulighederne på psykiatriområdet

 • Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der har brug for hjælp til smertelindring og smertehåndtering?

  Psykomotoriske terapeuter inden for smerteområdet anvender særligt de grundlæggende metoder fra deres basisuddannelse. Flere har desuden en eller flere efteruddannelser f.eks. inden for kognitiv terapi eller mindfulness.

  Jobmuligheder:

  • Borgere med funktionelle smerter
  • Sygemeldte med komplekse kroniske smerter
  • Smertebehandling i egen virksomhed
  • Palliation, et tværfagligt speciale
  • Beskæftigelsestilbud


  Læs mere om jobmulighederne på smerteområdet

 • Kunne du tænke dig at arbejde med ældre mennesker?

  Mange psykomotoriske terapeuter arbejder på det kommunale ældreområde. Det handler om tiltag og støtte til omsorg og aktiviteter, der har positiv indvirkning på den ældres livskvalitet. Dertil kommer fx undervisningsforløb med træning, bevægelsesglæde og socialt samvær.

  Jobindhold i kommunal ældrepleje, fx:

  • Individuel behandling
  • Holdundervisning og gruppebaseret træning
  • Stimulere demensramte ældre
  • Planlægning af temadage
  • Coaching og behandlinger af medarbejdere
  • Aktivering, oplæring og supervision af frivillige

  Læs mere om jobmulighederne på ældreområdet

 • Kunne du tænke dig at arbejde med fødsel, efterfødsel og familiedannelse?

  Psykomotoriske terapeuter indenfor dette område har individuel og gruppebaseret fødselsforberedelse, efterfødselshold og sanse-motorisk træning for børn.

  Jobmuligheder:

  • Underviser på aftenskole
  • Selvstændig virksomhed

  Læs mere om jobmulighederne på fødselsområdet

Det siger arbejdsgiveren

Se videoen og hør hvorfor Susanne har valgt at ansætte psykomotoriske terapeuter på Randers Sundhedscenter

"Når jeg ser på den voksende gruppe af borgere med stress og symptomer på angst og depression, så kan jeg kun forestille mig, at der bliver brug for flere psykomotoriske terapeuter i fremtiden." siger Susanne Bækgaard, leder af Randers Sundhedscenter.

Mød arbejdsgiver Susanne Bækgaard her

Det siger en færdiguddannet psykomotorisk terapeut

katja-bitsch

Få gode råd til jobsøgningen

"Jeg tilhører en lille faggruppe, der sjældent direkte efterspørges i jobannoncerne. Men det ser jeg ikke som noget problem."
Læs mere om Katjas arbejde som psykomotorisk terapeut