Psykomotorisk terapeut inden for handicapområdet

På bosteder, aktivitetscentre, specialskoler og -institutioner ansættes psykomotoriske terapeuter i både fuldtids- og deltidsstillinger. De bliver ofte ansat i stillinger, hvor arbejdspladsen har søgt en pædagogisk medarbejder og/eller ønsker at udvide det tværfaglige samarbejde. Her inddrages de psykomotoriske terapeuters kombinerede pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer.

Klubtilbud på uddannelsescenter

Den psykomotoriske terapeut er ansat i en klub på en ungdomsuddannelse for unge med fysiske og psykiske handicap og funktionsnedsættelse.

Terapeutens opgaver:

 • samarbejder med et team om en gruppe af elever med forskellige multihandicap
 • har praktisk pædagogisk arbejde med de unge
 • samarbejder med skolelærerne om de unges STU-forløb
 • arbejder individuelt med de unge, særligt sansemotorisk
 • er konsulent for kollegerne i teamet og underviser i sansemotorisk arbejde

Aktivitetscenter for senhjerneskadede

Den psykomotoriske terapeut er ansat som leder af et aktivitetscenter specialiseret i rehabilitering af mennesker med senhjerneskader.

Terapeutens opgaver er: 

 • primær funktion og arbejdsopgaver som leder
 • arbejder med borgerne i det daglige
 • udvikling af strategier og interventioner med udgangspunkt i psykomotoriske metoder

Botilbud og selvstændig virksomhed

Den psykomotoriske terapeut er ansat på et botilbud for udviklingshæmmede og har selvstændig virksomhed, hvor hun tilbyder psykomotorisk behandling til mennesker med svære handicap.

Opgaverne på botilbuddet er:

 • indgå i det daglige pædagogiske arbejde
 • arbejder individuelt med borgerne
 • står for indkøb af sansemotoriske materialer
 • vejleder kolleger i brug af stedets Snoezelrum

Klubtilbud

Den psykomotoriske terapeut er ansat i klubafdelingen på et skole- og klubtilbud for unge med middelsvær- til svær udviklingshæmning og forstyrrelser inden for autismespektret.

Terapeutens arbejdsopgaver:

 • indgår som en del af et team, der primært arbejder individuelt med de unge
 • sansemotorisk træning, rytmik, musik og sang
 • indgår som en del af det daglige pædagogiske arbejde
 • varetager omsorgs- og plejeopgaver
 • administrative opgaver som kontaktperson, bl.a. med udarbejdelse af handleplaner

Bosted for senhjerneskadede

Den psykomotoriske terapeut er ansat på et bosted for mennesker med senhjerneskader.

Terapeutens opgaver:

 • primært arbejdsopgaver i plejen, hvor fagligheden bruges i tilgangen til borgerne
 • i samarbejde med ledelsen at udbyde hold i SMART-træning
 • arbejder psykomotorisk med individuelle forløb, hvor der er fokus på kropsligt arbejde

Uddannelse og beskæftigelse

Den psykomotoriske terapeut er ansat i et projekt under en socialøkonomisk fond. Projektet fokuserer på at give unge med
autisme uddannelse og erfaring til at arbejde i butik.

Den psykomotoriske terapeuts arbejde består i:

 • daglig vejleder for de unge i et supermarked
 • planlægning af uddannelsesforløbet i samarbejde med butikkens ledelse
 • støtte op om både det praktiske i forhold til ergonomi, arbejdsopgaverne og psykiske og sociale udfordringer
 • uddanne personalet i viden om autisme

Mød terapeuterne indenfor området