Psykomotorisk terapeut inden for smerteområdet

Psykomotoriske terapeuter har typisk indsamlet erfaring og specialiseret sig gennem vikariater, deltids- og timelønnede ansættelser f.eks. inden for psykiatrien eller smertebehandling, inden de lander i en fast stilling.

Terapeuterne har ofte en eller flere efteruddannelser f.eks. inden for kognitiv terapi eller mindfulness, men anvender særligt de grundlæggende metoder fra deres psykomotoriske basisuddannelse. Enkelte går direkte fra uddannelsen til jobbet, og de har bl.a. specialiseret sig gennem uddannelsen og i deres bachelorprojekt.

Funktionelle lidelser

To psykomotoriske terapeuter arbejder med borgere med funktionelle lidelser på en Liaisonklinik under psykiatrien.

Opgaverne dækker bl.a.:

 • samarbejde med psykiatere og psykologer
 • individuelle forløb evt. sideløbende med patienternes forløb hos psykolog
 • underviser grupper i krop og mindfulness
 • holder oplæg om deres kropslige arbejde på andre klinikker og i kommunerne for andre faggrupper som fysioterapeuter og ergoterapeuter

Sygemeldte med komplekse kroniske smerter

Den psykomotoriske terapeut er ansat i en underafdeling af et kommunalt jobcenter i et team, der arbejder med sygemeldte borgere med komplekse kroniske smerter.

Opgaverne indebærer bl.a.:

 • samarbejde i team med psykomotoriske terapeuter, sygeplejersker og pædagoger
 • individuelle samtaler og træningsforløb
 • forløbsansvarlig og kontaktperson for borgere, når de er i arbejdsprøvning
 • underviser grupper i bl.a. kropslig smertehåndtering og andre copingmetoder

Smertebehandling i egen virksomhed

Den psykomotoriske terapeut har en selvstændig virksomhed og har specialiseret sig i smerter og kombinerer evidensbaseret viden fra efteruddannelse med psykomotorisk samtale, øvelser og manuel kropsbehandling.

Arbejdsopgaver er bl.a.:

 • behandling af klienter i deres eget hjem
 • smertebehandling og –håndtering, herunder psykoedukation

Palliation, et tværfagligt speciale

Den psykomotoriske terapeut er ansat på et hospice og samarbejder med bl.a.  sygeplejersker, læger og socialrådgivere.

Opgaverne indebærer: 

 • tilbyde patienterne individuel manuel behandling
 • smertelindring, stimulerende bevægelse eller almindelig afspændende behandling
 • undervisning af ansatte og pårørende i forflytning og anvendelse af hjælpemidler

Beskæftigelsestilbud

Den psykomotoriske terapeut er ansat som centerleder af et kommunalt tilbud, hvor der primært arbejdes med at få borgere med problemer fra ledighed til beskæftigelse. På centret er forskellige faggrupper ansat som psykomotoriske terapeuter, psykologer, psykoterapeuter og socialrådgivere.

De ansattes opgaver er:

 • generalistfunktioner som kontaktperson
 • specialistfunktioner med fx undervisning i smertehåndtering og mestringsstrategier

Mød terapeuterne indenfor området