Adgangskrav til kvote 2 på softwareingeniøruddannelsen (Viborg)

Læs her om adgangskrav til ansøgere, der søger gennem kvote 2 til softwareingeniøruddannelsen hos VIA

Søger du om optagelse gennem kvote 2 på softwareingeniør, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer. Vurderingen sker på baggrund af din gymnasiale uddannelse eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne og opfyldelsen af nedenstående kriterier, som du skal vedhæfte dokumentation for. Dette er skyldes, at der er indført adgangsbegrænsning på uddannelsen i Viborg

Kriterierne for vurderingen er:

  • Karakterer fra adgangsgivende uddannelse
  • Anden relevant uddannelse

Du kan søge ind på softwareingeniør gennem kvote 2 med en af nedenstående eksaminer:

1. Adgangsgivende eksamen

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Erhvervsfaglig studentereksamen (eux)
  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

Specifikke adgangskrav: Matematik A, Engelsk B, Fysik B eller Geovidenskab A

2. Godkendt udenlandsk gymnasial eksamen

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, kan du blive optaget gennem kvote 2. Du skal have bestået Studieprøven i dansk eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber.

Søg ind på VIA med en udenlandsk eller international eksamen | VIA

Specifikke adgangskrav: Matematik A, Engelsk B, Fysik B eller Geovidenskab A