VIA Ergoterapeutuddannelsen

Kom til Åbent Hus i uge 9

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Professionsbachelor

Er du optaget af samspillet mellem mennesker og omgivelser? Så er uddannelsen til ergoterapeut noget for dig. Du bruger din faglige viden og din kreativitet til at skabe løsninger, der er skræddersyet til det enkelte menneske og til grupper af mennesker.

Om ergoterapeutuddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor i ergoterapi

  Varighed: 3,5 år

  Studiestart: September og februar

  Uddannelsesbyer:

  • Holstebro
  • Aarhus.

  Praktiksteder: Bl.a. genoptræning i centre og i borgerens eget hjem, specialinstitutioner, hospitaler og i Psykiatrien.

  Undervisningssprog: Dansk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se studieordning for uddannelsen

  Se bekendtgørelse for uddannelsen / See Executive Order (pdf) 

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  For at komme ind på ergoterapeutuddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen, hvis du søger ind gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Du kan søge ind på ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2.

  I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.
  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 1

  I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer inklusiv eksamen.
  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  Ergoterapeutuddannelsen optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

  Studiestart to gange om året

  VIA Ergoterapeutuddannelsen har studiestart i september og februar. Da der altid er flest ansøgere med ønske om studiestart i september, bliver vi nødt til at lave en fordeling, så halvdelen starter til september og den anden halvdel til februar. Fordelingen sker efter lodtrækning.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på ergoterapeutuddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Ergoterapeutuddannelsen består af i alt syv semestre.

  Ergoterapeutuddannelsen er opdelt i syv semestre, som hver for sig har fokus på et fagligt tema.

  Samtidig er der en naturlig sammenhæng mellem semestrene, hvor hvert semester bygger videre på færdigheder og viden fra de foregående semestre.

  Hvert semester udgør et samlet forløb og afsluttes med en eksamen.

  Læs mere om de enkelte semestre

  Tæt samspil mellem teori og praktik

  Ergoterapeutuddannelsen veksler mellem teori og praktik. Praktikken udgør i alt 28 uger. Den teoretiske undervisning foregår på VIA og er i tæt samspil med praksis.

  Praktikken foregår på:

  • Genoptræning i centre og i borgerens eget hjem
  • Specialinstitutioner
  • Hospitaler
  • Psykiatrien
  • Sundhedscenter
  • Arbejdsmiljøkonsulentfirmaer

  Læs mere om studieaktiviteter

 • Praktik

  Når du er optaget på ergoterapeutuddannelsen, garanterer vi for, at du får en godkendt praktikplads.

  På ergoterapeutuddannelsen skal du gennemføre i alt 28 ugers praktik, fordelt over fem semestre. Vi garanterer for, at du får en praktikplads. Du får SU under alle dine praktikforløb. 

  Du kan komme i praktik på fx:

  • Genoptræningscentre
  • Sundhedscentre
  • Arbejdsmiljøcentre
  • Specialinstitutioner
  • Hospitaler
  • I psykiatrien

  Alle steder sikrer vi, at du får dygtige og veluddannede praktikvejledere, der kan hjælpe og støtte dig med de udfordringer, som du vil møde i praktikken.

  I alt fem praktikforløb under uddannelsen

  Praktikken er sammenlagt 28 uger. Fordelt på fem forløb af kortere eller længere varighed.

  Vi mener, det er vigtigt, at din uddannelse bliver så bred som muligt. Derfor skal du udfordres fagligt på flere forskellige ergoterapeutiske arbejdspladser i løbet af dine praktikforløb.

  I alle forløb har vi fokus på, at du får trænet dine teoretiske færdigheder i forhold til de mennesker, du møder. Du skal fx øve dig i at kommunikere klart og tydeligt, lytte til andre mennesker og forholde dig som fagperson til det, du bliver præsenteret for.

  Læs mere om praktik i studieordningen

 • Job og karriere

  Når du er færdiguddannet som ergoterapeut, får du en autorisation af Sundhedsstyrelsen. 

  Som færdiguddannet ergoterapeut har du mange forskellige job- og karrieremuligheder inden for både det offentlige og det private arbejdsmarked. 

  Du kan fx søge job på:

  • Hospitaler
  • Sundhedscentre
  • I børneinstitutioner
  • Genoptræningscentre
  • Socialcentre
  • Rehabiliteringscentre
  • I ældreplejen
  • Ved arbejdstilsynet
  • Dagcentre
  • Specialskoler

  Du kan også vælge at blive selvstændig og starte egen privatpraksis inden for fx børneergoterapi, neurologi, arbejdsmiljø eller sundhedsfremme og forebyggelse.

  Læs mere om jobbet som ergoterapeut

  Få job som ergoterapeut i udlandet

  Har du lyst til at arbejde og bo i fx Norge, Sverige eller England?

  Du har spændende muligheder med et eksamensbevis fra VIA Ergoterapeutuddannelsen.

  Efter- og videreuddannelser for ergoterapeuter

  Når du er færdiguddannet professionsbachelor i ergoterapi har du et væld af muligheder for at videreuddanne dig på forskellige niveauer.

  Kandidat- og masteruddannelser

  Som ergoterapeut har du også mulighed for at læse videre på en lang række kandidat- og masteruddannelser, fx:

  • Kandidatuddannelsen i ergoterapi
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
  • Kandidatuddannelsen i socialt arbejde
  • Master i Rehabilitering
  • Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
  • Master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren

  Diplomuddannelser

  Når du har minimum to års erhvervserfaring som ergoterapeut, har du mulighed for at tage en diplomuddannelse og fordybe dig indenfor det sundhedsfaglige område.

 • Internationale muligheder

  Australien, Norge, Belgien eller Portugal? På VIA Ergoterapeutuddannelsen har du gode muligheder for at komme på udveksling i udlandet.

  Hvis du har lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig, så har du mange muligheder som ergoterapeutstuderende i VIA.

  Løbende er en række af vores studerende på udveksling gennem vores internationale samarbejdspartnere i Australien og Europa.

  Få nye perspektiver på ergoterapi

  Vi er garant for, at kvaliteten er i orden, så din studietid ikke forlænges, fordi du tager til udlandet. Vi tror nemlig på, at et udvekslingsophold giver dig indsigt, udvikler din kulturelle forståelse og giver dig nye indgangsvinkler til faget. Omvendt kan du også møde ergoterapeutstuderende fra andre lande, der har valgt at tage en del af deres uddannelse hos VIA.

  På ergoterapeutuddannelsen har vi samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner i bl.a.:

  • Australien
  • Finland
  • Norge
  • Portugal
  • Belgien

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på Grib Verdens Facebook-side

  Læs mere om 'European Network of Occupational Therapy in Higher Education' (ENOTHE) 

   

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os på ergoterapeutuddannelsen.

  Har du spørgsmål om uddannelsen eller om optagelse:
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelserne 

  Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro
  T: +45 87 55 24 55
  E: eih@via.dk

  Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus
  T: +45 87 55 24 00
  E: eia@via.dk

Tag uddannelsen her

Tag uddannelsen her

#VIAergo

Se billeder fra Instagram

Vil du vide mere?

beskaeret-bachelorprojekt

Studerende vinder pris for projekt om unge, der har overlevet kræft

Fire studerende vinder Ergoterapeutforeningens pris for bedste bachelorprojekt. 

mindfulness

Begejstring for mindfulness som nyt valgfag

Teori og praktiske øvelser er baseret på den nyeste forskning.
På billedet er det Mikkel Munk-Hartge, administrativ projektleder Rummelig imidt, de seks ergoteratapeutstuderende 1, 2 3 4 5 6, og længst til højre Søren Larsen, faglig projektleder Rummelig imidt.

Hjælp til mennesker på kanten

Studerendes vinderprojekt skal få psykisk sårbare i job.

kreativitet kan trænes

Kreativitet kan trænes

På VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus får alle studerende tilbudt målrettet kreativitetstræning.
Ergoterapeutstuderende Camilla og Maja har været seks uger i praktik i Afrika

Ergoterapi på afrikansk

6 ugers praktik i Afrika har givet øget faglig selvtillid og nyt perspektiv på det danske samfund og sundhedssystem.