Ergoterapeut

Er du optaget af samspillet mellem mennesker og omgivelser? Så er uddannelsen til ergoterapeut noget for dig. 

Du bruger din faglige viden og din kreativitet til at skabe løsninger, der er skræddersyet til det enkelte menneske og til grupper af mennesker.

Fakta om uddannelsen

Type: Professionsbachelor

Varighed: 3,5 år

Studiestart: September og februar

Praktik: 28 uger 

Studiebyer: Holstebro og Aarhus 

 

Praktikken foregår på:

 • Genoptræning i centre og i borgerens eget hjem
 • Specialinstitutioner
 • Hospitaler
 • Psykiatrien
 • Sundhedscenter
 • Arbejdsmiljøkonsulentfirma

Er du i tvivl om, hvad du skal læse? Få hjælp til dit studievalg

Hent inspiration her

Om ergoterapeutuddannelsen

 • Adgangskrav og optagelse

  For at komme ind på ergoterapeutuddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen, hvis du søger ind gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Du kan søge ind på ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Ergoterapeutuddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen: Professionsbachelor, ergoterapeut

  KOT-nummer:

  • 42100 (Holstebro)
  • 42120 (Aarhus)

  I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 1

  I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer inklusiv eksamen.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  Ergoterapeutuddannelsen optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 22. marts kl. 12.00.

  Studiestart to gange om året

  VIA Ergoterapeutuddannelsen har studiestart i september og februar. Da der altid er flest ansøgere med ønske om studiestart i september, bliver vi nødt til at lave en fordeling, så halvdelen starter til september og den anden halvdel til februar. Fordelingen sker efter lodtrækning.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på ergoterapeutuddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Ergoterapeutuddannelsen består af i alt syv semestre.

  På ergoterapeutuddannelsen lærer du at udtænke kreative løsninger, som kan hjælpe mennesker med at mestre deres hverdag. Du lærer at håndtere og analysere menneskers behov og at udtænke og vurdere løsningsforslag. Du lærer at kommunikere med mennesker og støtte dem i at håndtere deres livskriser.     

  Uddannelsen er opdelt i syv semestre, som hver for sig har fokus på et fagligt tema.

  Samtidig er der en naturlig sammenhæng mellem semestrene, hvor hvert semester bygger videre på færdigheder og viden fra de foregående semestre.

  Hvert semester udgør et samlet forløb og afsluttes med en eksamen.

  Læs mere om de enkelte semestre

  Tæt samspil mellem teori og praktik

  Ergoterapeutuddannelsen veksler mellem teori og praktik. Praktikken udgør i alt 28 uger. Den teoretiske undervisning foregår på VIA og er i tæt samspil med praksis.

  Praktikken foregår på:

  • Genoptræning i centre og i borgerens eget hjem
  • Specialinstitutioner
  • Hospitaler
  • Psykiatrien
  • Sundhedscenter
  • Arbejdsmiljøkonsulentfirmaer

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Hverdagen på studiet

  Ergoterapeutuddannelsen er et fuldtidsstudie, hvor undervisningen veksler mellem holdundervisning, studiegrupper, praktisk træning, projektarbejde og praktik på rigtige arbejdspladser. 
  Undervisningen på ergoterapeutuddannelsen veksler mellem teori på campus og praktikperioder på fx genoptræningscentre, specialinstitutioner, hospitaler og i Psykiatrien.

  Den teoretiske undervisning består blandt andet af holdundervisning og projektarbejde. En del af undervisningen tager udgangspunkt i konkrete cases på tværs af fag. Du kommer også til at arbejde med praktiske øvelser i vores træningslejligheder.  Her kommer du fx til at træne forflytningsteknikker og rollespil for at øve kommunikation og relation mellem terapeut og borger.

  Løbende igennem uddannelsen kommer du til at arbejde tværfagligt med studerende fra fx fysioterapeutuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen.

  Et fuldtidsstudie 

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til ergoterapeut er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på 40 timer om ugen.  

  Når du går på en videregående uddannelse, er det kun en del af undervisningen, der er skemalagt. Du skal være forberedt på, at en del af læringen er selvstudier og arbejde i studiegrupper. Undervisningen veksler fra uge til uge, så du skal regne med en varieret hverdag. 

  Se eksempel på ugeskema fra to forskellige uger på 1. semester

 • Praktik

  Når du er optaget på ergoterapeutuddannelsen, garanterer vi for, at du får en godkendt praktikplads.

  På ergoterapeutuddannelsen skal du gennemføre i alt 28 ugers praktik, fordelt over fem semestre. Vi garanterer for, at du får en praktikplads. Du får SU under alle dine praktikforløb. 

  Du kan komme i praktik på fx:

  • Genoptræningscentre
  • Sundhedscentre
  • Arbejdsmiljøcentre
  • Specialinstitutioner
  • Hospitaler
  • I psykiatrien

  Alle steder sikrer vi, at du får dygtige og veluddannede praktikvejledere, der kan hjælpe og støtte dig med de udfordringer, som du vil møde i praktikken.

  I alt fem praktikforløb under uddannelsen

  Praktikken er sammenlagt 28 uger. Fordelt på fem forløb af kortere eller længere varighed.

  Vi mener, det er vigtigt, at din uddannelse bliver så bred som muligt. Derfor skal du udfordres fagligt på flere forskellige ergoterapeutiske arbejdspladser i løbet af dine praktikforløb.

  I alle forløb har vi fokus på, at du får trænet dine teoretiske færdigheder i forhold til de mennesker, du møder. Du skal fx øve dig i at kommunikere klart og tydeligt, lytte til andre mennesker og forholde dig som fagperson til det, du bliver præsenteret for.

  Læs mere om praktik i studieordningen

 • Job og karriere

  Når du er færdiguddannet som ergoterapeut, får du en autorisation af Sundhedsstyrelsen. 

  Som færdiguddannet ergoterapeut har du mange forskellige job- og karrieremuligheder inden for både det offentlige og det private arbejdsmarked. 

  Du kan fx søge job på:

  • Hospitaler
  • Sundhedscentre
  • I børneinstitutioner
  • Genoptræningscentre
  • Socialcentre
  • Rehabiliteringscentre
  • I ældreplejen
  • Ved arbejdstilsynet
  • Dagcentre
  • Specialskoler

  Du kan også vælge at blive selvstændig og starte egen privatpraksis inden for fx børneergoterapi, neurologi, arbejdsmiljø eller sundhedsfremme og forebyggelse.

  Læs mere om jobbet som ergoterapeut

  Få job som ergoterapeut i udlandet

  Har du lyst til at arbejde og bo i fx Norge, Sverige eller England?

  Du har spændende muligheder med et eksamensbevis fra VIA Ergoterapeutuddannelsen.

  Efter- og videreuddannelser for ergoterapeuter

  Når du er færdiguddannet professionsbachelor i ergoterapi har du et væld af muligheder for at videreuddanne dig på forskellige niveauer.

  Kandidat- og masteruddannelser

  Som ergoterapeut har du også mulighed for at læse videre på en lang række kandidat- og masteruddannelser, fx:

  • Kandidatuddannelsen i ergoterapi
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
  • Kandidatuddannelsen i socialt arbejde
  • Master i Rehabilitering
  • Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
  • Master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren

  Diplomuddannelser

  Når du har minimum to års erhvervserfaring som ergoterapeut, har du mulighed for at tage en diplomuddannelse og fordybe dig indenfor det sundhedsfaglige område.

 • Internationale muligheder

  Australien, Norge, Belgien eller Portugal? På VIA Ergoterapeutuddannelsen har du gode muligheder for at komme på udveksling i udlandet.

  Hvis du har lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig, så har du mange muligheder som ergoterapeutstuderende i VIA.

  Løbende er en række af vores studerende på udveksling gennem vores internationale samarbejdspartnere i Australien og Europa.

  Få nye perspektiver på ergoterapi

  Vi er garant for, at kvaliteten er i orden, så din studietid ikke forlænges, fordi du tager til udlandet. Vi tror nemlig på, at et udvekslingsophold giver dig indsigt, udvikler din kulturelle forståelse og giver dig nye indgangsvinkler til faget. Omvendt kan du også møde ergoterapeutstuderende fra andre lande, der har valgt at tage en del af deres uddannelse hos VIA.

  På ergoterapeutuddannelsen har vi samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner i bl.a.:

  • Australien
  • Finland
  • Norge
  • Portugal
  • Belgien

  Læs mere om mulighederne for at rejse ud under studiet på Grib Verdens Facebook-side

  Læs mere om 'European Network of Occupational Therapy in Higher Education' (ENOTHE)

   

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil besøge os på ergoterapeutuddannelsen.

  Har du spørgsmål om uddannelsen eller om optagelse:
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelserne 

  Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro
  T: +45 87 55 24 55
  E: eih@via.dk

  Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus
  T: +45 87 55 24 00
  E: eia@via.dk

Her kan du læse til ergoterapeut

 • Holstebro

  På ergoterapeutuddannelsen i Holstebro har vi i undervisningen fokus på ergoterapi for alle målgrupper i samfundet. Blandt andet et skræddersyet læringsforløb om børn. 
  På ergoterapeutuddannelsen i Holstebro optager vi i alt 74 nye studerende om året. Halvdelen har studiestart i september og den anden halvdel til februar.

  Vi har i undervisningen fokus på ergoterapi for alle målgrupper i samfundet. Blandt andet et skræddersyet læringsforløb om børn, hvor du kan opnå viden og forståelse for fx. omgivelsernes betydning for børns trivsel og deltagelse i aktiviteter.

  Desuden arbejder vi målrettet med innovation, iværksætteri og tværfaglighed i undervisningen. Fx har nogle af vores studerende i samarbejde med borgere i Holstebro kommune udarbejdet en plan for innovative udendørs faciliteter i forbindelse med Center For Sundhed. 

  Særligt for nye studerende

  På ergoterapeutuddannelsen i Holstebro vil vi gerne give dig den bedst mulige start på studiet. Derfor har vi tilknyttet studerende som mentorer til hvert nyt hold. Fx i forbindelse med introduktion til semestereksamen og praktikforløb. Det betyder, at du lige fra starten på studiet altid har mulighed for at få hjælp og komme til at tale med en medstuderende, der har været igennem det forløb, som du er begyndt på.

  Fra starten af uddannelsen kommer du i studiegruppe med 3-4 af dine medstuderende, hvor I kan støtte hinanden både fagligt og socialt. Desuden bliver du inviteret på en hyttetur med hele dit hold, hvor formålet er at lære hinanden at kende. 

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til ergoterapeut er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen.  Vi forventer, at du som studerende er engageret og har en aktiv, nysgerrig og åben tilgang til studiet. 

  Her kan du komme i praktik 

  Du kommer i praktik fem gange i løbet af uddannelsen. I alt 28 uger.

  Vi har et tæt og velfungerende samarbejde med de sundhedscentre, specialinstitutioner og hospitaler, hvor du skal ud i praktik. Stederne ligger primært i Midtjylland.

  Du kan komme i praktik på fx:

  • Regionspsykiatrien Vest
  • Træning og Visitation, Holstebro Kommune
  • Sundhedscenter Vest, Tarm
  • Specialinstitutionen Bytoften, Herning
  • Genoptræningsenheden, Aulum
  • Bostedet V.F. Welschs Vej, Holstebro
  • Sclerosehospitalet Ry
  • Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune
  • Regionshospitalet Vest, Holstebro, Herning, Lemvig


  Alle steder får du dygtige og veluddannede praktikvejledere/ kliniske vejledere.

  Din trivsel

  På ergoterapeutuddannelsen i Holstebro har vi tæt kontakt med vores studerende og lægger vægt på, at du har indflydelse på din hverdag og dit studie.
  Fx holder vi løbende møder med De Studerendes Råd. Studerende herfra deltager aktivt i uddannelsens kvalitetsteam, der har fokus på udvikling af fx innovative eller digitale undervisningsformer.
  Løbende igennem uddannelsen får du tilbud om en individuel samtale med en studievejleder, Og du er altid velkommen til at kigge forbi studievejledningen, hvis du har faglige eller sociale udfordringer, som du har brug for at tale om. 

  Undervisningsformer

  Vi har en kreativ tilgang til undervisning og formidling. Og som ergoterapeutstuderende i Holstebro kommer du til at arbejde med tilrettelæggelse og produktion af fx animationsfilm, tegneserier og grafiske illustrationer.
  Det betyder, at du får mulighed for at vise, hvordan du kan bruge din teoretiske viden og dine refleksioner visuelt til at lave løsningsforslag til borgere. Fx hvordan særlige forflytninger af en borger kan formidles til pårørende på en enkel og illustrativ måde. Eller hvordan gode arbejdsstillinger kan præsenteres og anvendes på en konkret arbejdsplads.

  I vores arbejde med forskning og udvikling gør vi meget ud af at inddrage dig som studerende i projekterne. Fx har tidligere studerende arbejdet med udvikling af workshops, hvor målet har været at få indblik i velfærdsteknogiens betydning for menneskers hverdag. Dette arbejde er sket i tæt samarbejde med en gruppe borgere.

  Generelt samarbejder vi ofte med borgere i undervisningen på ergoterapeutuddannelsen. Det kan fx være borgere med kroniske sygdomme, som får vejledning og rådgivning i forhold til at få hverdagen til at fungere på sygdommens præmisser. 

  Campus Holstebro

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Holstebro under størstedelen af ergoterapeutuddannelsen. Her får du et studieliv på en velfungerende campus med 2.000 studerende fra ni forskellige VIA-uddannelser. 

  Dertil kommer cirka 50 internationale studerende, der kommer til Holstebro fra hele verden for at læse et semester. 

  Læs mere og se film fra Campus Holstebro

   

 • Aarhus

  På ergoterapeutuddannelsen i Aarhus har vi meget fokus på kreativitet. Derfor gennemfører alle studerende et målrettet kursus i kreativitetstræning.
  På ergoterapeutuddannelsen i Aarhus optager vi i alt 120 nye studerende om året. Halvdelen har studiestart i september og den anden halvdel til februar.

  Vi har meget fokus på kreativitet. Derfor gennemfører alle studerende et målrettet kursus i kreativitetstræning (KREA).

  I et samarbejde med Sundhed og Omsorg ved Aarhus Kommune gennemfører nogle af vores studerende hvert år Marselisløbet sammen med en gruppe borgere i kørestol. Det er et billede på, hvordan du som ergoterapeut kan være med til at gøre det umulige muligt.

  Særligt for nye studerende 


  Når du starter på uddannelsen, bliver du introduceret til blandt andet it-systemer og faciliteterne på Campus Aarhus N. 

  Vi lægger stor vægt på et godt og trygt studiemiljø. Derfor vil dine tutorer arrangere en række sociale aktiviteter i løbet af den første tid, så I kan lære hinanden at kende på holdene. Det kan fx være en aktivitetsdag på campus og pubcrawl i Aarhus centrum. 

  Desuden får du tilbud om at komme på hyttetur med hele din årgang, hvor fokus er på hygge og samvær. 

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til ergoterapeut er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på 40 timer om ugen. 

  Her kan du komme i praktik 

  28 uger af ergoterapeutuddannelsen er praktik, og du kommer i praktik fem gange i løbet af uddannelsen. 

  På ergoterapeutuddannelsen i Aarhus har vi et tæt og velfungerende samarbejde med de genoptræningscentre, specialinstitutioner og hospitaler, hvor du skal ud i praktik. Stederne er fordelt over hele Region Midtjylland.

  Du kan komme i praktik på fx:

  • Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  • Rehabiliteringssektionen, Silkeborg Kommune
  • Forsorgshjemmet Østervang (socialpsykiatri – midlertidig opholdshjem for hjemløse)
  • Demenscentrum Aarhus
  • Sølund, Skanderborg Kommune
  • Center for Sundhed og Træning, Gigtforeningen
  • Bostøtten, Viborg Kommune
  • Aktivitetscentret Møllen, Favrskov Kommune (for borgerne med sindslidelser)
  • Ceres Centret, Horsens Kommune (plejeboliger, træning og rehabilitering)
  Alle steder sikrer vi, at du får dygtige og veluddannede praktikvejledere.

  Din trivsel  

  Du er altid velkommen til at kontakte din underviser for en individuel, uforpligtende samtale om såvel et fagligt emne som din trivsel på studiet.

  Desuden vælges på hvert hold fire kvalitetsagenter, der har til opgave at indsamle og være opmærksom på, hvad der sker på holdet i forhold til trivsel og udvikling af uddannelsen. To gange pr. semester, eller efter behov, mødes kvalitetsagenterne med en underviser fra semesteret for at drøfte de ting, der optager holdet. 
  De Studerendes Råd (DSR), VIA Ergoterapeutuddannelsen er det råd, der repræsenterer de studerendes interesser på uddannelsen. Som medlem af Ergo-DSR er du med til at forme og udvikle uddannelsen, og du er med til at arrangere både faglige og sociale arrangementer.

  FAFE er en faglig forening knyttet til ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Flere gange årligt afholder FAFE faglige og frivillig arrangementer. Til de faglige arrangementer møder du inspirerende oplægsholdere og får mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter. 

  Til frivillig arrangementerne kommer du med som frivillig ledsager til fx et besøg på Aros med byens ældre borgere eller til koncert i Tivoli Friheden med unge udviklingshæmmede.

  Campus Aarhus N

  Du kommer til at have din hverdag på Campus Aarhus N under størstedelen af din uddannelse til ergoterapeut. 

  Her får du et studieliv på en moderne campus med 2.750 danske og internationale studerende og i alt syv sundhedsfaglige uddannelser. 

  Læs mere og se film fra Campus Aarhus N

  Bachelorprojekter

  Se oversigt med eksempler på bachelorprojekter 

Har du flere spørgsmål

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

Kontakt studievejleder

Se kontaktoplysninger på studievejlederne på ergoterapeutuddannelsen.
Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.