Søg gennem kvote 2

Søger du ind på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer inklusiv den adgangsgivende eksamen.

Husk!

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00

I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer samt din motiverede ansøgning. Du kan søge om optagelse gennem kvote 2 med en af følgende kvalifikationer:

Adgang via en gymnasial eksamen

En gymnasial uddannelse er én af følgende:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)<
 • EUX
 • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

Specifikke adgangskrav:
Engelsk C, enten erhvervsøkonomi C eller matematik C, eller virksomhedsøkonomi C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

 • Generel kontoruddannelse
 • Kontoruddannelse (med specialer)
 • Social- og sundhedsassistent

Med de ovenstående tre uddannelser er der ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere - undtaget er de tre uddannelse nævnt ovenfor

Specifikke adgangskrav:
Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk eksamen 

Optagelse på individuel konkret vurdering

Læs mere om, hvordan du søger om individuel konkret vurdering

Vurdering af kvalifikationer

For at søge ind gennem kvote 2 skal du, ud over din adgangsgivende eksamen, lave en motiveret ansøgning samt dokumentere øvrige kvalifikationer. På sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen i VIA bruger vi følgende kriterier, når vi vurderer ansøgerne fra kvote 2. 

 • Erhvervserfaring i mindst 6 sammenhængende måneder med mindst 30 ugentlige timer. Vi lægger særlig vægt på studierelevant arbejde.
 • Udlandsophold og højskoleophold af mindst 12 ugers varighed.
 • Beståede studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen, fx jura, administration eller kommunikation.
 • Kvotienten ved den adgangsgivende eksamen.
 • Frivillige aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde og politisk arbejde.
 • Den motiverede ansøgning. Her lægges der særlig vægt på skriftlighed og motivation.
  Få gode råd til din motiverede ansøgning på ug.dk
 • Udsendelse ved internationale  operationer for den danske styrke. 

Sådan søger du gennem kvote 2 

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Læs reglerne for ansøgning og optagelse