Sundhedsadministrativ koordinator

Kan du lide at have overblik og struktur på dit arbejde? Og kan du lide at møde andre mennesker? Så overvej at læse til sundhedsadministrativ koordinator. Her kommer du til at løse administrative og koordinerende opgaver i sundhedssektoren - fx på sygehuse, i lægehuse eller i andre sundhedshuse. 

Type

Erhvervsakademi-uddannelse

Varighed

2,5 år

Studieby

Aarhus

Studiestart

August og februar

Praktik

30 uger

Om uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator

 • For at blive optaget på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator, skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

  • Adgang via en gymnasial eksamen.
   Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C, eller virksomhedsøkonomi C

  • Adgang via relevant erhvervsuddannelse
   Generel kontoruddannelse
   Kontoruddannelse (med specialer)
   Social- og sundhedsassistent
   Med de ovenstående tre uddannelser er der ingen specifikke adgangskrav

  • Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
   Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere - undtaget er de tre uddannelser nævnt ovenfor
   Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi

  Kvote 1

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer. 

  Sådan søger du ind gennem kvote 2

  Kvotefordeling

  Vi optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2

  Ansøgningsfrister:

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen op optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen:

  Erhvervsakademiuddannelse, sundhedsadministrativ koordinator, Aarhus C

  KOT-nummer:

  • 89080 (sommeroptag 2021 - studiestart august 2021))
  • 89082 (vinteroptag 2022 - studiestart februar 2022)

  Studiestart

  Ultimo august og februar 

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Økonomi:

  Uddannelsen er SU-berettiget

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Igennem 2½ års uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator får du en uddannelse, hvor du lærer at arbejde med administration og koordinering i mange sammenhænge.

  I løbet af uddannelsen får du viden om blandt andet jura, sundhed og sygdom, kommunikation, teknologi og data. Det brede kendskab bruger du til at løse opgaver lokalt og på tværs af faglige skel i sundhedsvæsenet. Dermed får du en vigtig funktion i patientforløbet.

  Studiets opbygning

  Uddannelsen til Sundhedsadministrativ koordinator er bygget op omkring 5 faglige kerneområder:

  - Administration og koordinering
  - Jura
  - Sundhed og sygdom
  - Kommunikation
  - Teknologi og data

  I løbet af uddannelsens 5 semestre skal du gennemføre 16 fagelementer, herunder to praktikperioder samt et afgangsprojekt.

  Læs mere om indholdet på uddannelsen 

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er et fuldtidsstudie, der tager to et halvt år. Det betyder, at du som studerende i gennemsnit forventes at bruge ca. 41 timer om ugen på studiet.

  Som sundhedsadministrativ koordinator kommer du til et arbejdsmarked, hvor der stilles store krav og forventninger. Ud over at være en dygtig fagperson inden for uddannelsens kerneområder, skal du også være dygtig til at planlægge, samarbejde og navigere i sundhedsvæsenet. Du skal have overblik samtidig med, at du skal have blik for detaljen. De krav og forventninger, der stilles til en sundhedsadministrativ koordinator, stilles på mange måder også til en studerende på uddannelsen. Du bliver derfor en del af et ambitiøst studie, hvor der stilles krav til engagement, samarbejde og interesse. Konkret skal du forvente, at studiet kræver, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde. Og da der er deltagelsespligt på uddannelsen, har du som studerende pligt til at deltage aktivt i alle moduler og uddannelseselementer i uddannelsesforløbet.

  Undervisningsmiljø

  Som studerende på Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen kommer du til at høre til på begge VIAs campusser i Aarhus.

  Den samfundsfaglige undervisning foregår på VIAs Campus Aarhus C, der ligger i hjertet af Aarhus, og deler campus med mange andre uddannelser.

  Læs om Campus Arhus C

  Undervisningen i de sundhedsfaglige fag kommer til at foregå på VIAs sundhedscampus, Campus Aarhus Nord, der ligger lige ved siden af Aarhus Universitetshospital i Skejby.

  Læs om Campus Aarhus N

  På uddannelsens to campusser bliver du en del af et dynamisk undervisnings- og læringsmiljø med engagerede med-studerende og undervisere. Vi har en åben-dør-politik, så du nemt kan komme i dialog med dine undervisere og øvrige medarbejdere, når du har spørgsmål.

  I løbet af din uddannelse møder du mange forskellige undervisnings- og studieformer. Studiet vil veksle mellem holdundervisning, forelæsninger, forberedelse, samarbejder i studiegrupper, øvelser, opgaveløsning, praksisbesøg, med videre. Gruppearbejdet vægtes højt på uddannelsen, da en sundhedsadministrativ koordinator skal have stærke samarbejdskompetencer. Du skal derfor forvente at indgå i gruppearbejde gennem hele studiet.

  Der er skemalagt undervisning ca. 4 dage om ugen, og den skemalagte undervisning er placeret i almindelig arbejdstid. 

 • På uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator skal du igennem to praktikperioder. Den første praktik er på 10 uger og er placeret på 1. semester. Den anden praktik er på 20 uger er placeret på 4. semester.

  Praktikken omhandler administrativ praksis i sundhedsvæsenet, herunder koordinerings- og planlægningsarbejdet i forbindelse med forløbskoordinering, kvalitetssikring og ressourceoptimering. Praktikken omhandler desuden samspillet med andre professionelle samt mødet med patient og pårørende.

  I din praktik vil du blandt andet arbejde med forløbskoordinering, kvalitetssikring og ressourceoptimering, informations- og formidlingsopgaver samt tværprofessionelle opgaver.

  Praktik med SU

  I praktikken har du en arbejdsuge på 37 timer pr. uge. Praktikken er ulønnet, men du får SU under hele praktikperioden, og du kan både tage din praktik i Danmark og i udlandet.

  Du er garanteret en praktikplads

  Alle studerende på uddannelsen er garanteret en praktikplads. Det er uddannelsen, der finder praktikpladsen til de studerende.

  Du får en vejleder under praktikken

  Når du er i praktik, får du tilknyttet en vejleder, som tilrettelægger dit læringsforløb i samarbejde med dig.

  Hent information vedrørende samarbejde om praktikken

 • Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er for dig, der vil være det professionelle og venlige ansigt, som patient eller pårørende møder på et sygehus, et sundhedscenter eller i et lægehus.

  Som sundhedsadministrativ koordinator samarbejder du med det øvrige sundhedspersonale og på tværs af sektorer om at skabe sammenhængende forløb for patienter og pårørende. Du er også med til at udvikle kvaliteten i sundhedsvæsenet og nye digitale løsninger og arbejdsgange i sundhedssektoren.

  Uddannelsen erstatter uddannelsen som lægesekretær og skal matche sundhedsvæsenets behov for koordinatorer med en bred faglighed inden for administration, jura, kommunikation og data kombineret med viden om sundhed og sygdomslære.

  Hvor kommer jeg til at arbejde?

  Som sundhedsadministrativ koordinator kan du både arbejde i det offentlige og i det privat. Fx på offentlige regionale sygehuse, i det kommunale sundhedsområde, hos privatpraktiserende læger, på private sygehuse eller i andre sundhedspraksisser, hvor du i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle skaber gode behandlingsforløb for patienterne. 

 • Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen eller optagelse, så kontakt uddannelsens studievejleder. 

  Studievejleder

  Camilla Dahl Andersen
  T: +45 87 55 34 64
  E: ahla@via.dk

  Uddannelsen

  Campus Aarhus C

  VIA Sundhedsadministrativ koordinator
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  +45 87 55 18 00

  Campus Aarhus Nord

  Hedeager 1
  8200 Aarhus N

OBS!

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator erstatter den tidligere uddannelse til lægesekretær.