Adgangskrav ved kvote 1

Søger du ind på den netbaserede sygeplejerskeuddannelse gennem kvote 1, vurderer vi din ansøgning alene på eksamensgennemsnittet.

Søg gennem kvote 1, hvis du forventer, at dit gymnasiale gennemsnit er højt nok til at blive optaget på uddannelsen.

Sidste års adgangskvotienter

Se sidste års adgangskvotienter til sygeplejerskeuddannelsen på UddannelsesGuiden.dk

Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år, da det afhænger af antallet af studiepladser og ansøgere.

Adgangskrav

Du skal have én af disse eksamener:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX)
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
Hvis du har spørgsmål til adgangskravene, er du velkommen til at kontakte en studievejleder.