Adgangskrav i kvote 2

Søger du ind på den netbaserede sygeplejerskeuddannelse gennem kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer. Kvote 2 er også for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent.

Husk!

Ansøgningsfristen er den 15. marts klokken 12.00

Vi tager udgangspunkt i karaktererne og niveauerne i dansk, engelsk, kemi, fysik, biologi, matematik, samfundsfag og psykologi i din adgangsgivende eksamen. Men vi kigger også overordnet på dine kvalifikationer.

Desuden skal du vedlægge en beskrivelse af din motivation for at søge den netbaserede sygeplejerskeuddannelse.

Adgangskrav 

For at kunne søge via kvote 2, skal du opfylde et af nedenstående adgangskrav:

 • Gymnasial uddannelse*

eller

 • 9 måneders erhvervserfaring, som skal være lønnet og på mindst 28 timer pr. uge. 
  Deltidsarbejde mellem 18 og 27 timer pr. uge tæller det halve, og dermed skal du dokumentere 18 måneders deltidsarbejde. Erhvervsarbejde under 18 timer pr uge tæller ikke.
  Udover erhvervserfaringen skal du have fire gymnasiale enkeltfag: 1) dansk på A-niveau, og 2) engelsk på B-niveau og 3)enten matematik, fysisk, kemi eller biologi på B-niveau eller bioteknologi på A-niveau, og 4) Samfundsfag på C-niveau eller psykologi på C-niveau

eller

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med: 1) dansk og naturfag på C-niveau, og 2) engelsk på D-niveau

eller

 • Redderuddannelsen (speciale som ambulanceassistent) med 1) dansk og naturfag på C-niveau, og 2) engelsk på D-niveau

eller

 • Ambulancebehandleruddannelsen med 1) dansk og naturfag på C-niveau, og 2) engelsk på D-niveau

eller

 • Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. Læs mere

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om individuel konkret vurdering (IKV). Læs mere

Gymnasial uddannelse

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • EUX
 • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

Andre kompetencer

Ved optagelse gennem kvote 2 lægger vi desuden vægt på

 • Beståede eksaminer på andre videregående uddannelser
 • Omsorgsrelateret erhvervserfaring (fx i hjemmeplejen, humanitært arbejde, børneinstitution eller som handicaphjælper i minimum 25 timer pr. uge i mindst 3 måneder)
 • Anden erhvervserfaring (fx butiks- eller kontorarbejde, minimum 25 timer pr. uge i mindst 3 måneder)
 • Udlandsophold (uden erhvervsarbejde, min. tre sammenhængende måneder)
 • Højskoleophold
 • Militærtjeneste
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
 • Veteran fra forsvaret
 • Motivationsbeskrivelse (omfang: 1-2 sider) - få gode råd til din motiverede ansøgning
 • Individuel konkret vurdering (IKV)

Husk dokumentation

Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art ved hjælp af en arbejdsgivererklæring

Ansøgning om merit

Hvis du har gennemført og bestået fag på andre videregående uddannelser, der har relevans for VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse, skal du søge om merit.

Det kan være beståede semestre på fx medicin, molekylærbiologi eller fysioterapeutuddannelsen. Husk at vedlægge dokumentation i din ansøgning.

Læs mere om reglerne for ansøgning om merit.