Reglerne for ansøgning om merit

Hvis du har bestået relevante fag på andre uddannelser eller har haft relevant beskæftigelse, skal du søge om merit på den netbaserede sygeplejerskeuddannelse.

Hvis du har gennemført og bestået fag på andre videregående uddannelser, der har relevans for VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse, skal du søge om merit.

Det kan være beståede semestre på fx medicin, molekylærbiologi eller fysioterapeutuddannelsen. Husk at vedlægge dokumentation i din ansøgning.

Vi vurderer, om du kan få merit, efter du er blevet optaget. Men inden studiestart.

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent 

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent og har arbejdet som social- og sundhedsassistent i 1 år på fuld tid eller 1½ år på 30 timer ugentligt, skal du søge merit.

Vi vurderer din ansøgning individuelt, og du får maximalt nedsat din studietid med et halvt år.

Vi vurderer først tildeling af merit, når du er blevet optaget – og inden studiestart.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om merit, er du velkommen til at kontakte en studievejleder.