Optagelse på professionsbachelor i Tekstildesign, -håndværk og formidling

Søg ind på uddannelsen senest 15. marts kl. 12.00

Optagelsesoversigt 

 

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du løse en optagelsesprøve, efter du har søgt om optagelse.

For at blive optaget på Tekstildesign, -håndværk og formidling skal du opfylde ét af følgende formelle krav:

  • Adgang via en gymnasial uddannelse og bestået optagelsesprøve
  • Adgang via relevant erhvervsuddannelse og bestået optagelsesprøve

Relevante adgangsgivende erhvervsuddannelser

Du har mulighed for at søge optagelse på baggrund af én af følgende relevante erhvervsuddannelser:

  • Beklædningshåndværker
  • Boligmontering

Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning. 

Optagelse på andet grundlag

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Du kan læse om hvordan du skal gøre her. 

Studieprøven i dansk

Alle udenlandske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser skal have bestået alle tre dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02 eller på anden måde have dokumenteret tilsvarende kundskaber, inden den 5. juli kl. 12.00. (Fx Dansk på B-niveau eller højere) For studieprøver bestået før 27. februar 2018 gælder det, at alle fire dele, skal være bestået med minimum karakteren 02.

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Duborg Skolen og A.P. Møller-Skolen er undtaget fra dette krav.

Bemærk: Alle ansøgere kan blive afkrævet danskprøven efter en konkret vurdering.

Sådan søger du 

Du kan søge om optagelse via www.optagelse.dk fra den 1. februar. Uddannelsen udbydes kun som kvote 2. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00. Husk at medsende en motiveret ansøgning – du kan hente inspiration her.

Optagelsesområdenummeret for Tekstildesign, -håndværk og formidling er: 57360. Du kan også søge efter uddannelsen "Professionsbachelor i Tekstildesign, -håndværk og formidling".

Optagelsen er betinget af bestået optagelsesprøve.

Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

Optagelsesprøve

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du løse en prøve, efter du har søgt om optagelse. Din løsning af optagelsesprøven skal vise din kreativitet og evne til at arbejde ud fra et givent inspirations-materiale.

Optagelsesprøven skal løses online gennem WISEflow, som er et digitalt system til aflevering af prøver, opgaver mv.

Du vil få mere information om optagelsesprøven i uge 12.

Optagelsesprøven består af en designopgave, som du har 14 dage til at løse.

  • Du vil få tilsendt information om optagelsesprøven på mail i uge 12
  • Optagelsesprøven tilgås i WISEflow fra den 25. marts og skal afleveres senest den 8. april kl. 12.00 (middag)

Eksempel på optagelsesprøve

Her kan du se et eksempel på en tidligere optagelsesprøve og tilhørende inspirationsoplæg:

Se optagelsesopgaven her (pdf)

Se tilhørende inspirationsoplæg her (pdf)

Studiestart: Der er opstart på uddannelsen i september.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på Tekstildesign – håndværk og formidling, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Læs reglerne for ansøgning og optagelse