Forberedelseskursus (FIF) i Randers

Her kan du læse om vores 1-årige forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) i Randers.

Læs om forberedelseskurset for indvandrere og flygtninge i Randers

 • Her finder du oplysninger om forberedelseskurset for indvandrere og flygtninge (FIF) på Campus Randers

  • Varighed: 1 år
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Økonomi: Kurset er gratis, men du skal påregne udgifter til bøger og transport. Kurset kan være SU berettiget, men det kræver en individuel vurdering.
  • Ansøgningsfrist: 15. juni. Efter ansøgningsfristens udløb er du velkommen til at kontakte Gitte Lauridsen på mail gila@via.dk og høre, om der stadig er ledige pladser på kurset.
 • Adgangskrav:

  • Du skal have en udenlandsk gymnasial uddannelse, der er sammenlignelig med en dansk gymnasieuddannelse.
  • Du skal minimum have bestået Danskprøve 2, eller have tilsvarende danskkompetencer. Fx fra VUC.

  Du skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset. Dette vurderes ved en optagelsesprocedure, der danner grundlag for VIAs afgørelse om din optagelse på kurset.  Optagelsesproceduren består af en skriftlig opgave og en mundtlig samtale. den skriftlige opgave udgøres af et kort resumé af en faglig artikel udarbejdet af ansøgeren umiddelbart forud for den mundtlige samtale. Samtalen gennemføres af repræsentanter fra kurset. Du får besked, om du er optaget via mail umiddelbart efter samtalen.  

  Vigtigt at vide!

  Vær opmærksom på, at du skal have permanent opholds- og arbejdstilladelse eller midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold, for at søge ind på en dansksproget videregående uddannelse i Danmark.

  Du er med forberedelseskurset ikke automatisk sikret en plads på en professionsbacheloruddannelse. Du skal ansøge om optagelse via den koordinerede tilmelding (KOT). Og evt. vurderes gennem en Individuel Kompetenceafklaring (IKV), hvor forberedelseskurset vil kunne indgå i denne vurdering. 


 • Fagområder

  Kurset er tværfagligt og retter sig mod følgende  professionsuddannelser, der udbydes på Campus Randers:

  På kurset arbejder du med det danske sprog, dine studiekompetencer, det danske arbejdsmarked og arbejdspladskultur, dansk kultur og samfundsforhold samt kommunikation og samarbejde. Du modtager både faglig vejledning og studievejledning i løbet af kurset.

  Studieformer

  Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forskellige studie- og arbejdsformer herunder holdundervisning, projektarbejde, arbejde i studiegrupper, vejledning, selvstudium og praktik. Der anvendes studie- og arbejdsformer, der understøtter, at du udvikler kompetencer i forhold til læring, selvstændighed og samarbejde.

  Praktik

  På kurset er der professionsrettet praktik og studiepraktik, som samlet har til formål at bidrage til afklaring af eventuelt efterfølgende uddannelsesvalg samt til det samlede kursusforløb.

  Den professionsrettede praktik afhænger af dit valg af professionsuddannelse. Det er praktik hos relevante praktiksteder for den uddannelse, du ønsker at søge ind på. Fx en skole, en børnehave eller et plejecenter.

  I studiepraktikken kommer du i praktik på en uddannelse på Campus Randers, og du vil opleve undervisningen der. Målet med studiepraktikken er at give dig et realistisk billede af, hvad det vil sige at være studerende på en professionsbacheloruddannelse både med hensyn til det faglige niveau, indhold samt undervisnings- og studiemetoder.

 • Koordinator Gitte Lauridsen

  E: gila@via.dk

Få mere inspiration