Få en mentor og få det fulde udbytte 

Hvordan får jeg mest muligt ud af min diplom i projektledelse? Hvilke fag skal jeg vælge i krydsfeltet mellem, hvad min virksomhed forventer, og hvilke kompetencer jeg selv ønsker at udbygge? Og hvordan prioriterer jeg? Få en mentor, der kender projektlederverdenen, og som derfor kan give dig faglig sparring og anbefalinger til, hvilken vej du skal gå, så uddannelsen giver mest mening for dig og dit arbejdsliv.

Mentorordning

 

Mentoring gennem hele uddannelsen

Som noget helt unikt tilbydes du som studerende på Diplomuddannelsen i projektledelse, en personlig mentor, der følger dig gennem hele uddannelsen.

Forløbet består af i alt 6 timers personlig mentoring, når du er i gang med uddannelsens diplommoduler, samt et 4 timers målrettet coaching-forløb i forbindelse med udarbejdelsen af dit afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen i projektledelse - oversigt

Hvis du ønsker det, hjælper vi også gerne med at udarbejde en ”kontrakt” mellem dig og din nærmeste leder med henblik på at styrke udbytte og relevans af uddannelsen for både dig selv og den virksomhed, du arbejder hos. 

Og så er det gratis!

Mentorordningen og coaching-forløbet har en værdi af 10.000 kr., men du skal hverken have penge op ad lommen eller tænke på at tilmelde dig.

Du får tildelt en mentor, når du påbegynder din diplomuddannelse, og du bliver tilbudt en coach i forbindelse med dit afgangsprojekt. Og så snart du er i gang med dit første modul, vil du kunne række ud efter din mentor efter behov – hele vejen frem til at du er færdig med alle moduler. Herefter sparrer du med din coach, når du påbegynder dit afgangsprojekt, og frem til du står med dit diplom i hånden.

Derfor skal du få dig en mentor

Din mentor vil inspirere dig til at lave målrettede planer for, hvilken vej du fagligt skal gå for at indfri dine mål. Din mentor vil fx se på, hvilke opgaver du skal kunne løse nu, i morgen og i fremtiden. Herudfra vil han/hun komme med anbefalinger til, hvilke fag du skal vælge, og i hvilken retning du kan gå.

Vores mentorer hos VIA er selv rige på erfaring fra projektledelsesverdenen og kender alt til uddannelses opbygning. Du får derfor ikke en bedre rådgiver og faglig sparringspartner end din mentor.

Samtidig kan en diplomuddannelse være en stor mundfuld for mange ved siden af en i forvejen tæt pakket hverdag med job og familieliv. Og hvad gør du så, når du bliver presset og måske stresset? Din mentor hjælper dig med at få struktureret din tid, lavet de rette prioriteringer og valgt retning, så du får ro i maven og truffet de valg, der giver mest mening for din projektlederkarriere. Sammen med en mentor skærper du din udvikling, så det matcher dine ambitioner.

Under sidste del af din uddannelse, hvor du skriver afgangsprojekt, får du også tildelt en coach med særligt fokus på din personlige udvikling og indre power. For at du kan føle dig helt tryg i de beslutninger og det ansvar, du skal tage i rollen som projektleder, skal du aktivt ind og arbejde med dig selv.

Vi lægger stor vægt på, at mentor/coach-forløbet er et samarbejde med fuldt fokus på dig, dine kompetencer og din udvikling.

Mød nogle af de erfarne mentorer og coaches

Gennem dialog med din mentor og coach, får du redskaber til at forbedre og udvikle netop det, der er vigtigt for dig. Her får du en kort præsentation af et par stykker af dem, du kan møde.

Niels Hannemose
Cand.phil. Niels Hannemose arbejder ved VIA University College og underviser bl.a. i coaching på diplomuddannelserne. Han er uddannet coach efter den systemisk narrative metode hos Erhvervspsykologerne i Hellerup. Niels har mange års erfaring som coach og proceskonsulent og har gennem mere end 15 år trænet og coachet ledere og specialister i private og offentlige virksomheder.

Thorsten Høegsberg
Thorsten Høegsberg er i det daglige også tilknyttet VIA University College. Her arbejder han både som coach, proceskonsulent og underviser. Thorsten er uddannet Business Coach, og coacher både offentlige og private ledere, projektledere og teamledere. Herudover er Thorsten også teamcoach og underviser i coaching og proceskonsultation.

Kontakt

Thorsten Høegsberg
  • Thorsten Høegsberg

  • Lektor, coach og proceskonsulent
  • T: +45 87 55 19 40
Niels Hannemose
  • Niels Hannemose

  • Lektor, coach og proceskonsulent
  • T: +45 87 55 19 05