Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier: Vi har fået et fælles kompetenceløft

Projektledelse og det personlige lederskab. Det er overskifterne på de to emner, som uddannelseslederne på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier i tæt samarbejde med VIA University College har arbejdet med igennem det seneste halve år. 

Herningsholm erhvervsskole og gymnasier

Ledelse er et håndværk og en menneskelig disciplin, der kræver både mod og falkeblik. På Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier er der ansat 12 uddannelsesledere, der varetager vidt forskellige ledelsesopgaver. Opgaverne har dog det til fælles, at det ofte handler om at igangsætte, styre og evaluere projekter. 

Et forløb i to spor

Martin Lyhne Holmgaard er uddannelsesdirektør på Herningsholm, og det var ham der, efter en omorganisering på skolen, så potentialet i at understøtte uddannelsesledernes arbejde. Derfor gik han sammen med VIA University College, Efter- og videreuddannelse, om at skræddersy et forløb i dels personligt lederskab og dels projektledelse på i alt 10 ECTS-point.

”Kompleksiteten i uddannelsesledernes opgave er stor. Målet med forløbet var derfor at få nogle konkrete redskaber til at styre de projekter, vi arbejder med, og ikke mindst give uddannelseslederne indblik i deres personlige lederskab, så de kan sætte det endnu mere i spil”, fortæller Martin Lyhne Holmgaard.

Uddannelseslederne har blandt andet arbejdet med temaer som personlig kommunikation og planlægning og styring af projekter, så der bliver skabt motivation og ejerskab til projekterne blandt medarbejdere og andre væsentlige interessenter.

Et fælles kompetenceløft

Forløbet har strakt sig over et halvt år, og udover at arbejde med uddannelsesledernes personlige lederskab, har de også samarbejdet om at drible et aktuelt projekt i mål. På den måde kunne de sætte nogle af de konkrete værktøjer, de har lært, i spil. Målet er at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvordan projekter fremadrettet skal drives. 

”En fælles værktøjskasse er en forudsætning for godt samarbejde. Derfor har det været rigtig gavnligt at have et fælles forløb, hvor vi har arbejdet med de samme begreber, modeller og styringsværktøjer. Det har givet et samlet kompetenceløft, der gerne skal forgrene sig i resten af organisationen”, siger uddannelsesdirektør Martin Lyhne Holmgaard. 

Relateret indhold

Projektlederuddannelse for uddannelsesinstitutioner

Projektlederforløb: For gymnasier og erhvervsskoler

Et projektlederforløb til gymnasier skræddersyes til den enkelte organisation. Læs hvordan.
Læs om mulighederne
Viborg Katedralskole

Case: Viborg Katedralskole

Lærere, ledere og øvrige medarbejdere fik en professionel tilgang til projektledelse på tværs af organisationen.
Læs casen
Tre veje til at skabe følgeskab i projektledelsen

Artikel: Tre veje til at skabe følgeskab

Projekter på gymnasier drukner ofte i daglig drift. Så hvordan får du det til at leve?
Få tre gode bud