Forum for læringsvejledning

Bliv del af et dynamisk netværk, hvor vi mødes om ny viden på vejleder- og skoleområdet, får faglige input og mulighed for videndeling, sparring og samskabelse på tværs af skoler og kommuner. Netværket er for alle typer af ressourcepersoner, læringsvejledere og team-koordinatorer samt for skoleledelser og forvaltningskonsulenter.

Temadag i forum for læringsvejledning

Kom med til forumdag den 6. juni 2024

Den 6. juni afholder vi forumdag fra 8.30 til 15.30 på VIAs campus i Aarhus C. Dagens tema er Universal Design for Learning. 

Viden, sparring og praksisudvikling

Forum for læringsvejledning består af to årlige forumdage og her foruden er vi samlet i et digitalt mødested.

På forumdagene mødes deltagerne til faglige oplæg af eksperter fra universiteterne og professionshøjskolerne og praksisnære dialoger. Der er mulighed for at få sparring på aktuelle udfordringer samt rum for udvikling og videndeling med andre læringsvejledere, når vi slutter dagen af i samtalecafeer.

Mere information

  • To årlige forumdage med aktuelle temaer
  • Adgang til Facebook-gruppe med info om aktuelle arrangementer
  • Nyeste viden på skoleområdet 
  • Inspiration til udvikling af egen vejlederpraksis
  • Inspiration til udvikling af skolens pædagogiske og didaktiske praksis
 • Forumdagene er bygget op om et specifikt fagligt tema inden for temaerne læring, vejledning og forandringsledelse.

  Eksempler på tidligere temaer er  co-teaching, elevinddragelse, skolefravær, skolens fællesskaber samt differentiering og deltagelsesmuligheder.

  Et typisk program for forumdagene vil være:

  • Faglige videnoplæg: Fælles oplæg med en ekspert om sidste nye viden og forskning om temaet
  • Facilitering af dialog om det aktuelle emne     
  • Videndeling på tværs af skoler og kommuner: Succeser og udfordringer i vores praksis og næste skridt. Hvor er vi? Hvor vil vi hen? Hvad er vores næste skridt? Facilitering af videndeling og udvikling af vejledningspraksis.

  Som deltager i netværket kan du selv løbende byde ind med ønsker til indhold. Forumdagene foregår oftest på VIA University College, Aarhus C.

 • Som medlem har du også adgang til en Facebook-gruppe, hvor du og de øvrige medlemmer kan dele viden og faglige input imellem forumdagene.

 • Prisen er 1.500 kr. pr. deltager pr. forumdag (inkl. forplejning).

  Tilmeldingen til den kommende forumdag åbner den 15. januar 2024.

 • Næste forumdag: 6. juni 2024 kl. 08.30-15.00

  Sted: VIA Efter- og videreuddannelse, Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

  Tema: Universal Design for Learning (UDL)

  På denne temadag bliver vi klogere på Universal Design for Learning

  Du får en introduktion til den didaktiske ramme Universal Design for Learning, som tager udgangspunkt i at imødekomme elevernes forskellige forudsætninger ved at planlægge fleksible og mangfoldige læreprocesser. Med UDL som didaktisk design bliver det muligt at deltage i undervisningen og lære på mange forskellige måder. Fokus rettes således mod at fjerne barrierer i forhold til læring og planlægge undervisning med variation og valgmuligheder.

  Læs mere og tilmeld dig temadagen

Kontakt

Anne Krøger Pedersen
 • Anne Krøger Pedersen

 • Adjunkt
 • T: + 45 87 55 19 99