Pædagogik og læring

Vil du styrkes fagligt som pædagog eller lærer i dagtilbud, skole eller på en erhvervsskole? Så byg ny viden oven på det du allerede kan og sæt skub i din udvikling. Du får nye kompetencer til at skabe de bedste rammer for udvikling og indlæring.

Temaer

Tidlig forebyggende indsats

Der er behov for en tidlig indsats for børn og unge i udsatte positioner. Få viden og find uddannelsestilbud til dit arbejde med en tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og unge. 
Gå til side

Idræt og bevægelse

Alle børn og unge fra 0-18 år skal bevæge sig mere. Find kurser, uddannelsesforløb og ny viden til dit arbejde med bevægelse, motorik og idræt i dagtilbud samt i folkeskolen.
Gå til side

Inklusion

Har du fokus på udvikling, læring og trivsel? Få inspiration og kompetenceudvikling til at styrke dit arbejde med inklusion i folkeskolen og i dagtilbud.
Gå til side

Special- og socialpædagogik

Hvordan gør relationsarbejde en forskel for udsatte børn og unge? Find viden, aktiviteter og uddannelsestilbud til dig og dit arbejde inden for special- og socialpædagogik.
Gå til side

Dansk som andetsprog

Hvordan skaber vi de bedste rammer for de børn, unge og voksne, der har dansk som deres andetsprog? Find inspiration og uddannelse inden for området.
Gå til side

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber kan hjælpe jer med at skabe bedre trivsel og læring hos børn og unge. Få inspiration til jeres arbejde med professionelle læringsfællesskaber.
Gå til side

21. århundredes kompetencer

Bliv klogere på, hvordan vi sikrer, at elevernes kompetencer matcher de krav, det 21. århundrede stiller. Se også dine muligheder for efteruddannelse. 
Gå til side

Kompetenceløft til erhvervsskoler

Ledere og lærere skal mestre de helt rette pædagogiske og didaktiske kompetencer for, at erhvervsskolerne kan leve op til de høje krav. Find efteruddannelse målrettet erhvervsskoler.
Gå til side

Kompetenceløft i undervisningsfag

I 2025 er det et krav, at alle lærer har en formel undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Tag derfor en efteruddannelse og få papir på dine kompetencer i undervisningsfag.
Gå til side

Karrierevejledning og karrierelæring

Beskæftiger du dig med vejledning af børn, unge eller voksne? Få et kompetenceløft i karrierevejledning og karrierelæring og bliv bedre til at hjælpe børn, unge og voksne på vej.
Gå til side

Kvalitet i dagtilbud

At arbejde med høj kvalitet på alle niveauer i den pædagogiske praksis og i det pædagogiske læringsmiljø er afgørende for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Gå til side

Ledelse i dagtilbud

Ledelse på dagtilbudsområdet er under forandring. Du skal omsætte strategi til professionel udvikling, der påvirker læringsmiljøet positivt. Læs hvordan du griber det an i praksis.
Gå til side

Ledelse i skolen

Hvad er god skoleledelse? Find inspiration til din skoleledelse, ny viden, tilbud om kompetenceudvikling og faglige netværk.
Gå til side

Mere inden for pædagogik og læring

Lærer underviser ved tavle

Projektstøtte og fundraising

Vi udvikler projekter på både skole- dagtilbudsområdet i tæt samarbejde med kommuner og institutioner.

Gå til side
Forum for læringsvejledere

Forum for læringsvejledere

Sparring og videndeling med eksperter og fagfæller.

Gå til side