Inklusion i folkeskolen og inklusion i dagtilbud

Har du fokus på udvikling, læring og trivsel? Styrk dit arbejde med inklusion!  Her på siden finder du inspiration og kompetenceudvikling inden for inklusion.

Ingen børn uden for læringsfællesskabet 

Det er både et paradoks og et dilemma, når reformerne i den pædagogiske verden peger på, at vi skal formindske den sociale ulighed, samtidig med at vi kan se tegn på at den sociale ulighed i samfundet vokser. Hvordan kan vi - i den professionelle verden - gribe det an, når komplekse problemstillinger skal håndteres og forenes med virkeligheden?

Vi har talt om inklusion i skole og inklusion i dagtilbud i snart et kvart århundrede, og inklusion er fortsat på dagsordenen i det daglige pædagogiske arbejde. Der er brug for vigtige indsatser, der medvirker til at alle børn oplever at være en del af udviklingsfællesskabet i dagtilbuddet og læringsfællesskabet i skolen.

Inklusion er for alle

Børn der trives lærer bedre og mere. Hvordan understøtter vi bedst muligt børnenes lyst til læring? Inklusion er ikke en specialpædagogisk indsats, og vi taler ikke om inklusionsbørn. Inklusion handler om organisering af (lærings)fællesskaber, relationer og håndtering af børns forskelligheder. Det handler om at skabe deltagelsesmuligheder for alle og at skabe og styrke motivationen og læringslysten.

At opleve sig som en del af læringsfællesskabet i både dagtilbud og skole, handler om at turde tro på sig selv. Hvis alle børn skal lære så godt de kan, kræver det, at børn og elever fornemmer glæden ved at lære og får lysten til at engagere sig i udviklings- og læringsorienterede aktiviteter.

Styrk din pædagogiske praksis – individuelt eller sammen med dine kolleger

VIA tilbyder en række kompetencegivende efteruddannelsesforløb, der giver faglig indsigt og inspiration til dig, som arbejder med inklusion i dagtilbud eller inklusion i folkeskolen og ønsker at udvikle din pædagogiske praksis – og have papir på din nye viden. Find moduler herunder, der kan styrke dit arbejde med inklusion. 

Har I brug for et fælles kompetenceløft omkring inklusion? Vi skræddersyer forløb i form af fx temadage, kurser, længevarende forløb eller, hvad der konkret matcher jeres specifikke behov og udfordringer. Kontakt os for en uforpligtende dialog om mulighederne.

Kurser og moduler

Uddannelse

Specialpædagogik (diplomforløb)

Kvalificer dig til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger i alle udviklingssammenhænge.
Læs mere om uddannelsen

Kurser og læremidler - den inkluderende skole

Find læremidler, kurser og konkrete ideer til og om arbejdet med inkluderende læreprocesser ved VIA Center for Undervisningsmidler (CFU).
Find kurser og læremidler ved CFU

Inspiration

Børn der leger

Artikel

Hvad er inklusion? Og hvordan skal vi arbejde med det?

Bliv klogere på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med inklusion, og hvordan vi skal arbejde med det.
Læs artiklen
Speciallærere bør hjælpe eleverne i kontakt med hinanden

Artikel

Speciallærere bør hjælpe eleverne i kontakt med hinanden

Corona-situationen er ekstra svær for mange elever med særlige behov, da de har svært ved danne digitale fællesskaber og kommer derfor let til at føle sig isoleret.
Læs artiklen
Jørgen H. Lyhne | VIA University College

Video

Motivation - hvad er det?

Og hvordan hænger motivation sammen med inklusion? Bliv klogere i videoen.
Se videoen
Hanne Forsberg om inkluderende fællesskaber

Video

Inkluderende læringsmiljø

I videoen kan du blive klogere på, hvad forudsætningerne er for et inkluderende læringsmiljø.
Se videoen
Hanne Forsberg om inkluderende fællesskaber

Video

Opnå resultater i arbejdet med inklusion

Hvordan opnås de bedste resultater i arbejdet med inklusion? Det kan du få svar på i videoen.
Se videoen
Hanne Forsberg om inkluderende fællesskaber

Video

Den store udfordring i arbejdet med inklusion

Udfordringen i arbejdet med inklusion er at gå væk fra kvantitative målinger mod en mere kvalificerende tilgang. 
Se videoen
Liv i skolen

Artikel

Magasin: Liv i skolen

Skolereformen skabte et øget behov for viden om børn i udsatte positioner og inklusion i bred forstand. Og vi er ikke i mål!
Læs temanummeret (pdf)

Kontakt

Klaus Ernst Hansen
Lotte Gottlieb