Pige sidder ved et bord

Har du fokus på udvikling, læring og trivsel?

Styrk dit arbejde med inklusion!

Inklusion i folkeskolen og inklusion i dagtilbud

Ingen børn uden for læringsfællesskabet 

Det er både et paradoks og et dilemma, når reformerne i den pædagogiske verden peger på, at vi skal formindske den sociale ulighed, samtidig med at vi kan se tegn på at den sociale ulighed i samfundet vokser. Hvordan kan vi - i den professionelle verden - gribe det an, når komplekse problemstillinger skal håndteres og forenes med virkeligheden?

Vi har talt om inklusion i skole og inklusion i dagtilbud i snart et kvart århundrede, og inklusion er fortsat på dagsordenen i det daglige pædagogiske arbejde. Der er brug for vigtige indsatser, der medvirker til at alle børn oplever at være en del af udviklingsfællesskabet i dagtilbuddet og læringsfællesskabet i skolen.

Inklusion er for alle 

Børn der trives lærer bedre og mere. Hvordan understøtter vi bedst muligt børnenes lyst til læring? Inklusion er ikke en specialpædagogisk indsats, og vi taler ikke om inklusionsbørn. Inklusion handler om organisering af (lærings)fællesskaber, relationer og håndtering af børns forskelligheder. Det handler om at skabe deltagelsesmuligheder for alle og at skabe og styrke motivationen og læringslysten.

At opleve sig som en del af læringsfællesskabet i både dagtilbud og skole, handler om at turde tro på sig selv. Hvis alle børn skal lære så godt de kan, kræver det, at børn og elever fornemmer glæden ved at lære og får lysten til at engagere sig i udviklings- og læringsorienterede aktiviteter.

Styrk din pædagogiske praksis – individuelt eller sammen med dine kolleger

VIA tilbyder en række kompetencegivende forløb og inspirerende arrangementer, der giver faglig indsigt og inspiration – for dig der arbejder med inklusion i dagtilbud eller inklusion i folkeskolen.

Tag med til en faglig eftermiddag eller på konference, hvor vi sætter fokus på hovedproblematikkerne og de gode eksempler i forhold til at styrke arbejdet med inklusion.

Eller tag på en af vore kompetencegivende efteruddannelsesforløb. Disse er til dig, der vil udvikle din pædagogiske praksis – og have papir på din nye viden.

Er I flere, der har behov for ny viden og værktøjer? Vi skræddersyer forløb i form af fx temaeftermiddage, temaaftener, kurser, længevarende forløb eller, hvad der konkret matcher jeres behov.

Uddannelsestilbud

Uddannelse

Læs om diplom i specialpædagogik

Diplom i specialpædagogik

Kvalificer dig til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger i alle udviklingssammenhænge.

Pige finder bøger på biblioteket

Den inkluderende skole

Find læremidler, kurser og konkrete ideer til og om arbejdet med inkluderende læreprocesser ved VIA Center for Undervisningsmidler.

Liv i skolen

Magasin: Liv i skolen

Skolereformen skabte et øget behov for viden om børn i udsatte positioner og inklusion i bred forstand. Og vi er ikke i mål!

Kontakt os for mere information og viden 

Klaus Ernst Hansen

Klaus Ernst Hansen
Uddannelsesleder

T: +45 8755 1802
E: keh@via.dk

 

Lotte Gottlieb

Lotte Gottlieb
Lektor

T: +45 8755 3019
E: lgo@via.dk

Særligt tilrettelagt forløb

Har I brug for et fælles kompetenceløft omkring inklusion? 

Lad os tilrettelægge en temadag, workshop eller et kursus særligt for jer. Vi tager afsæt i jeres specifikke udfordringer og aktuelle behov. 

Kontakt os for en uforpligtende dialog om mulighederne.