Specialuddannelser

Specialuddannelse til sundhedsplejerske

Som sygeplejerske kan du tage en specialuddannelse som sundhedsplejerske (specialuddannelse under Sundhedsstyrelsen). Uddannelsen omfatter såvel teoretisk undervisning som superviseret klinikundervisning, og den giver ret til betegnelsen ’specialuddannet sygeplejerske’.

Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Som sygeplejerske kan du tage en specialuddannelse i borgernær sygepleje. Du får udvidet din faglige viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i borgernær sygepleje.