Q&A - Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Her kan du få svar på de mest hyppige spørgsmål om Specialuddannelsen til sundhedsplejerske.

Spørgsmål og svar

 • SU

  Specialuddannelsen til sundhedsplejerske er en videregående uddannelse, hvor det er muligt at søge om SU. Uddannelsen er normeret til 12 SU-klip (der er teoretisk undervisning 12 måneder). I de to lønnede praktikker á 3 måneders varighed (også kaldet klinik 1 og klinik 2) får man praktikløn fra kommunen. Se mere under ”Praktikløn.”

  Læs om SU på  www.su.dk. På ”minSU” logger du ind med dit NemID, og her kan du søge om SU, se din SU og rette i din SU.

  Du kan også se hvor mange klip, du har tilbage af din samlede SU-ramme, som er på 70 klip. Klik på "klippekort" under "Se min SU".

  Du kan se satserne for SU samt SU-lån ved at klikke her. Hvis du er forælder, kan der være ekstra SU-klip/SU-lån, du kan søge om. Klik her for at læse mere.

  Praktikløn

  Når du er i 1. klinik (april – juni) og 2. klinik (januar – marts) får du praktikløn. Du kan læse om løn- og ansættelsesvilkår i ”Protokollat 4” på KL’s hjemmeside her. På KL’s hjemmeside kan du også læse om satsen for praktiklønnen - læs mere her. Har du spørgsmål til praktiklønnen kan du kontakte DSR eller KL.

  Kilometerpenge

  Det er muligt at søge om kilometerpenge, når du er i gang med Specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få kilometerpenge. Læs om betingelserne på www.ungdomskort.dk

  Du kan se hvad satsen for kilometerpenge er her.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til SU eller kilometerpenge kan du kontakte VIAs SU-kontor på 87551045 eller via elektronisk blanket.

 • Uddannelsen varer halvandet år, og starter altid primo januar og slutter året efter den 30. juni.
  Uddannelsen er delt op i 3 afsnit, og veksler mellem undervisning på skolen og praktik (også kaldet klinik) i kommunerne:

  • Afsnit 1 forløber fra januar – august. Inkl. første klinikforløb (april-juni)
  • Afsnit 2 forløber fra september til marts. Inkl. andet klinikforløb (januar-marts)
  • Afsnit 3 forløber fra april til juni

 • Undervisning på VIA

  Der er tale om et fuldtidsstudie, så du skal forvente at bruge 37 timer om ugen. Undervisningen foregår på VIA, Campus Aarhus Nord i Aarhus, men nogle dage kan undervisningen foregå online, så du kan følge undervisningen hjemmefra.

  Afsnit 1 og afsnit 2:
  Som udgangspunkt er der undervisning tre-fire dage om ugen. De dage, der ikke er undervisning, bruges tiden på gruppearbejde, egen studietid m.v.

  Afsnit 3:
  Der er undervisning cirka fire dage om ugen de første 14 dage. Herefter bruges tiden til at skrive den afsluttende eksamensopgave.

  Undervisningen foregår primært i tidsrummet kl. 09:00 – 15:00. 

  Klinisk uddannelse i kommunen

  Når du er i klinik 1 og klinik 2 er arbejdstiden gennemsnitligt 30 timer pr. uge. Læs mere om ansættelsesvilkår i klinikperioderne i KL’s protokollat.

  Eksamen og opgaver

  På den teoretiske del af afsnit 1 og 2 er der forskellige obligatoriske opgaver, der skal udarbejdes.

  Afsnit 1 afsluttes med en skriftlig eksamen.
  Afsnit 2 afsluttes med en kombineret skriftlig/mundtlig gruppe-eksamen.
  Afsnit 3 afsluttes med eksamen, der er en kombineret skriftlig/mundtlig prøve. 

 • Hvis du bliver gravid under uddannelsen, går du selvfølgelig på barsel, og kan derfor ikke færdiggøre uddannelsen på normeret tid. Afhængigt af hvornår du går på barsel, risikerer du at stå uden en praktikplads i en kommune. Det gør du fordi, du som udgangspunkt mister din plads i kommunen, hvis du ikke følger uddannelsen som normeret. Derfor skal du sammen med VIA altid lave en foreløbig plan for, hvornår du ønsker at komme tilbage fra barsel. Senest under barslen skal det afklares hvornår/om, du kan genoptage studiet.

  Kort fortalt: For at kunne fortsætte på uddannelsen efter barsel, skal du have en praktikaftale med en kommune.

  SU’s hjemmeside kan du læse om hvilke muligheder for økonomisk støtte, der er, hvis du bliver forælder under uddannelsen.

 • Ligesom det er beskrevet under punktet om graviditet, så gør de samme regler sig gældende i forhold til, at man skal have en plads ved en kommune for at kunne genoptage studiet efter en sygdomsperiode.

  SU's hjemmeside kan du læse om hvilke muligheder for økonomisk støtte, der er, hvis du bliver syg under uddannelsen.

 • Uddannelsen er tilrettelagt svarende til fuld tid. Det vil sige, at det forventes, at du bruger 37 timer om ugen på studiet. Nuværende og tidligere studerende fortæller, at de i perioder bruger mere end 37 timer pr. uge på studiet.

  Hvis du har et job og samtidigt modtager SU, skal du være opmærksom på, at du ikke tjener mere end fribeløbet tillader. Tjener du mere, vil du få krav om tilbagebetaling af din SU. Læs om at undgå at betale SU tilbage her. På samme side kan du beregne, hvor meget du må tjene ved siden af din SU.

 • Læs om adgangskravene her.
 • Det er en forudsætning for at gå på VIAs uddannelser, at du har adgang til en tidssvarende PC/Mac som har Wifi til rådighed. Fx bruger VIA en elektronisk læringsplatform i undervisningen, som bl.a. indeholder angivelse af litteratur, tilrettelæggelse af undervisningen etc. Du skal også aflevere din eksamensopgave samt andre obligatoriske opgaver elektronisk. Din computer skal som minimum have Windows 10.

  Det er ikke en mulighed at købe en computer igennem VIA, og vi har ingen til udlån.

  Studerende i VIA har mulighed for at downloade Office Professionel Plus til såvel PC som MAC på op til 5 enheder - helt gratis! Det kan du læse mere om på Itslearning, når du er optaget

 • Det er desværre ikke muligt at søge om SPS-midler (Specialpædagogisk støtte) da uddannelsen ikke ligger under undervisningsministeriet, men under Sundhedsstyrelsen. Du kan eventuelt kontakte din sagsbehandler i kommunen for at afklare, om de kan bevillige penge til hjælpemidler til at kunne gennemføre uddannelsen. 

  Læs mere om ordblindhed som studerende på VIA her.

 • Der er undervisningsfri i hele juli måned og også mellem jul og nytår. 

  Vi fraråder, at du holder ferie i perioderne med undervisning på VIA og/eller i praktikforløbene i kommunen.