Maria er blevet endnu bedre til at lede processen sikkert i mål

Ligegyldig hvilken arbejdsopgave Maria Skou Jensen beskæftiger sig med, handler det om at involvere og engagere mennesker. På trods af hendes mangeårige erfaring har uddannelsen i procesledelse givet hende nye redskaber til at gribe processer an.

Maria er blevet endnu bedre til at lede processen sikkert i mål

Maria Skou Jensens opgaveportefølje som projektleder i revisions-, skatte- og rådgivningshuset PwC spænder bredt. På kontoret i Odense er hun blandt andet ansvarlig for intern og ekstern kommunikation, planlægning og eksekvering af alle markedsrelaterede aktiviteter, facilitering af interne workshops og samarbejder med ledergruppen i forhold til eksekvering af strategi. Kort sagt er både ansvaret og kompleksiteten stor.

”Alt, jeg foretager mig, handler om at involvere og engagere dem, jeg er i kontakt med. Selvom opgaverne er meget forskellige, skal jeg have nogen til at gøre noget”, forklarer Maria.

Netop derfor valgte hun at tage en uddannelse i procesledelse, så hun kan stå endnu stærkere, når hun skal lede sine kollegaer og samarbejde med ledelsen.

Processen skal både være stramt styret og inkluderende

At være en stærk proceskonsulent kræver indsigt, træning og erfaring. Erfaring har Maria Skou Jensen meget af. Alligevel oplevede hun det som udbytterigt at blive bekræftet i, at teorien rent faktisk understøtter den måde, hun arbejder med processer på, ligesom hun blev præsenteret for nye måder at gribe møder og modgang an.

”Der er ingen tvivl om, at mine kollegaer oplever, at jeg qua uddannelsen har fået nogle nye værktøjer. Jeg har altid haft en anerkendende ledelsesstil, og det blev jeg bekræftet i, fungerer rigtigt godt. Jeg har samtidig lært, hvordan jeg kan gribe en proces an, så den både opleves inkluderende og alligevel stramt styret, så vi på kort tid kommer frem til løsninger og kan træffe beslutninger”, forklarer Maria og uddyber:

”Kort sagt kan man sige, at jeg er blevet endnu bedre til at inkludere deltagerne og deres viden, samtidig med at vi som organisation når i mål med det, vi har sat os for”.

En ramme, der sikrer engagement og nye perspektiver

Nogle af de redskaber Maria Skou Jensen blandt andet tager med fra uddannelsen er, hvordan hun nu kan sætte en ramme for processerne, der sikrer engagement og nye perspektiver. Vigtigst af alt oplever hun, at hun står endnu stærkere i troen på egne evner – og det smitter af på hele organisationen.

”Hos PwC skal vi hele tiden gøre tingene bedre, end vi gjorde i går. Derfor er mange af de processer, jeg leder, uden et endeligt facit. Det kræver, at jeg forstår mine kollegers verden og udgangspunkt, og at de omvendt har tillid til, at det jeg sætter i gang, giver mening – og at jeg nok skal lede processen sikkert i mål”, fortæller Maria.

Hun er eksempelvis blevet mere opmærksom på, hvordan hun kan forberede sig og formidle, så formålet med både processen og indholdet fremstår tydeligere for deltagerne.