Modul

Den professionelle proceskonsulent

Et spændende uddannelsestilbud til dig der arbejder med udviklingsprocesser i kraft af dit job som projekt- eller linieleder, intern/-ekstern konsulent (f.eks. i en HR-funktion), koordinator/tovholder eller underviser med ansvar for at udvikle individer og grupper i organisationer. Savner du inspiration og værktøjer til at udvikle, designe og drive processer, hvad enten det drejer sig om forandrings-, udviklings eller innovationsprocesser, så er denne uddannelse noget for dig! Her får du ikke blot en række praktiske værktøjer og metoder til proceskonsultation og udvikling af mennesker i organisationer - men du gennemgår også en personlig/faglig udvikling, der er med til at styrke din identitet som proceskonsulent.

Sted

Horsens

Pris

21500.00 kr.

Dato

18.08.2020 - 18.12.2020

Ansøgningsfrist

03.08.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

21500.00 kr.

Dato

09.09.2020 - 08.01.2021

Ansøgningsfrist

03.08.2020

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

21500.00 kr.

Dato

25.01.2021 - 17.06.2021

Ansøgningsfrist

04.01.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Formålet med modulet er at give dig kompetence til på selvstændig vis at kunne planlægge og gennemføre udviklingsforløb for individer og grupper i organisationer ved hjælp af teknikker og metoder inden for proceskonsultation.

  Modulet fokuserer både på værktøjer og metoder til proceskonsultativ praksis og på at styrke din fagpersonlige udvikling, herunder en afklaring af dine egne personlige styrker og udviklingsområder som proceskonsulent.

  Du bliver i stand til:

  • at arbejde med dig selv og din personlige udvikling i rollen som proceskonsulent
  • selvstændigt at kunne planlægge og gennemføre individ- og gruppeudviklingsforløb i praksis
  • at beherske teknikker indenfor kommunikation og facilitering af udviklingsforløb på en involverende og anerkendende måde
  • at inddrage deltagere i konkrete udviklingsforløb på en måde, der skaber værdi og læring både for den enkelte deltager, gruppen og organisationen som helhed
  • at anvende grafisk facilitering som et konkret procesgreb
 • Under uddannelsen arbejder du bl.a. med:

  • Procesforståelse, procesdesign og proceskonsulentens egen rolle
  • Proceskonsulentkompetencer og -færdigheder, herunder bl.a. teorier om kommunikation, udviklings- og forandringsprocesser
  • Barrierer ved ageren som henholdsvis intern eller ekstern proceskonsulent
  • Gruppepsykologi og psykologisk kontekstforståelse
  • Udviklings- og dialogværktøjer (lineær/cirkulær forståelse)
  • Facilitering af kreative og innovative processer, herunder multikomplekse relationer (linjeledelse/projektledelse/relationsledelse)
  • Personlig kommunikation, præsentationsteknik og performance
  • Evaluerings- og feedback-metodik
  • grafisk facilitering
 • De deltagere vi indtil videre har haft på uddannelsen, er interne udviklingskonsulenter, eksterne konsulen-ter, projektledere, linieledere, koordinatorer og fagspecialister der ønsker at øge deres procesforståelse og -færdigheder. Der er således ingen krav om, at du arbejder med ledelse i klassisk forstand i dit nuværende job. Er du i tvivl så kontakt os!

  Som udgangspunkt kan alle, der opfylder adgangskravene deltage i uddannelsen, der henvender sig til både offentligt og privat ansatte. Det forventes, at du udarbejder en ”kontrakt” med din nærmeste leder (faglig leder eller linieleder), der beskriver forventninger til udbytte af uddannelsen set fra begge parter. Kontrakten indgår som et bilag til eksamen i uddannelsen. Hvis du ikke er i job under uddannelsen, kan der dispenseres fra kravet om kontrakt. Du skal dog være opmærksom på, at du forventes at gennemføre et konkret procesforløb som en del af uddannelsen.

  Den professionelle proceskonsulent afsluttes med en individuel mundtlig eksamen, baseret på en gennemført proces, som du har faciliteret, og hvor teorier, værktøjer og metoder fra modulet er taget i anvendelse i praksis. Der kan være tale om en udviklingsproces i egen organisation eller en organisation/kontekst, som du vælger (f.eks. en fritids-/kulturforening, du er medlem af).

 • ​Undervisningen består af et indledende og afsluttende 2-dages internat samt 3 enkeltstående dage -  i alt 7 dage, derudover er der 2 aktionslæringsdage i studiegrupper. 

  Undervisningen veksler mellem kortere teori-oplæg, refleksions-opgaver, case-baserede opgaver og konkrete øvelser indenfor praktisk proceskonsultation.

  Mellem undervisningsgangene arbejder de studerende aktionslærings-orienteret med en selvvalgt faglig problemstilling, der drøftes i studiegruppen.

 • For at blive optaget på Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse skal du have:

  • En videregående uddannelse på akademiniveau eller højere
  • To års relevant erhvervserfaring

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

Det siger deltagerne på forløbet

Katrine Julia er blevet inspireret på ny

Katrine Julia

Katrine Julia er blevet inspireret på ny

Gå til side
Allan Stihøj

Allan Stihøj kan gøre det selv nu

Allan har fået nye værktøjer til at tilrettelægge processer.

Gå til side
Tina Overgaard Larsen

Tina Overgaard Larsen

Tina er blevet bevidst om sine valg og fravalg.

Gå til side

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Thorsten Høegsberg480x480.jpg

Faglig kontakt

niha480x4802019.jpg

Faglig kontakt