Den professionelle proceskonsulent

Arbejder du med forandrings-, udviklings- eller innovationsprocesser? Og savner du metoder og værktøjer, du kan bruge fra dag ét? Så er proceskonsulentuddannelsen for dig! Her træner vi dine færdigheder, ligesom du arbejder med dig selv og styrker din identitet som proceskonsulent.

Sted

Horsens

Pris

23000 kr.

Dato

16.08.2022 - 16.12.2022

Ansøgningsfrist

01.08.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

23000 kr.

Dato

07.09.2022 - 11.01.2023

Ansøgningsfrist

01.08.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

23000 kr.

Dato

16.01.2023 - 23.06.2023

Ansøgningsfrist

02.01.2023

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Horsens

Pris

23000 kr.

Dato

16.01.2023 - 23.06.2023

Ansøgningsfrist

02.01.2023

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Mundtlig eksamen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Diplom i projektledelse

Om modulet

 • Procesledelse er et godt redskab til at skabe resultater gennem stærke forandrings- og udviklingsprocesser. Det er samtidig et effektivt værktøj til at styrke samarbejde og håndtere de uforudsete ting på vejen, som ofte opstår i et projektforløb.

  Men det kræver træning og indsigt at blive en professionel proceskonsulent. På dette forløb træner og lærer du derfor at kunne planlægge og gennemføre udviklingsforløb for individer og grupper ved hjælp af teknikker og metoder inden for proceskonsultation.

  Du bliver blandt andet i stand til:

  • at arbejde med dig selv og din personlige udvikling i rollen som proceskonsulent
  • selvstændigt at kunne planlægge og gennemføre individ- og gruppeudviklingsforløb i praksis
  • at beherske teknikker inden for kommunikation og facilitering af udviklingsforløb på en involverende og anerkendende måde
  • at inddrage deltagere i konkrete udviklingsforløb på en måde, der skaber værdi og læring både for den enkelte deltager, gruppen og organisationen som helhed
  • at anvende grafisk facilitering som et konkret procesgreb

  Er du endnu mere nysgerrig på, hvad procesledelse er og kan? Så læs mere i VIAs guide til procesledelse her.

 • På forløbet bliver du inspireret og udfordret i trygge rammer – og du får lov at afprøve teorier og redskaber med prøvehandlinger ude i din egen organisation.

  Vi vil blandt andet arbejde med:

  • Procesforståelse og procesdesign
  • Rollen som proceskonsulent
  • Kompetencer og færdigheder i procesledelse, herunder bl.a. teorier om kommunikation, udviklings- og forandringsprocesser
  • Gruppepsykologi og psykologisk kontekstforståelse
  • Udviklings- og dialogværktøjer
  • Facilitering af kreative og innovative processer
  • Personlig kommunikation, præsentationsteknik og performance
  • Evaluerings- og feedback-metodik
  • Grafisk facilitering

  På proceskonsulentuddannelsen arbejder du mest af alt med dig selv, hvor du bliver involveret i nogle lærerige og positive læringsprocesser.

 • Proceskonsulenter kan have mange ansigter og forskelligartede jobtitler. Derfor henvender en uddannelse til proceskonsulent sig både til organisations- og udviklingskonsulenter, projektledere, linjeledere, faglige ledere eller teamkoordinatorer og undervisere. Det er altså ikke noget krav, at du arbejder med ledelse i klassisk forstand – det vigtigste er, at du arbejder med at planlægge og skabe de bedste rammer for en proces.

 • Forløbet består af et indledende og afsluttende 2-dages internat (med overnatning) samt 3 enkeltstående dage – i alt 7 dage. Derudover er der 2 aktionslæringsdage i studiegrupper.

  Undervisningen veksler mellem kortere teori-oplæg, refleksionsopgaver, case-opgaver og konkrete øvelser inden for praktisk procesledelse. Mellem undervisningsgangene kommer du til at arbejde aktionslærings-orienteret med en selvvalgt faglig problemstilling, der drøftes i studiegruppen.

  Forløbet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen baseret på en proces, du har gennemført i praksis, hvor teorier, værktøjer og metoder fra modulet er taget i anvendelse i din egen organisation.

 • For at deltage på dette diplommodul skal du have:

  • En videregående uddannelse på akademiniveau eller højere
  • To års relevant erhvervserfaring

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

Det siger deltagerne på forløbet

Stella har taget projektkonsulentuddannelsen

Stella har fået styrket sin rolle som facilitator

Stella brænder for at lede forandringsprocesser, og uddannelse i procesledelse har styrket hendes evner for facilitering.

Gå til side
Studerende på projektkonsulentuddannelsen

Morten er blevet skarpere på procesledelse

Morten har med en uddannelse i procesledelse fået konkrete redskaber til, hvordan han driver en proces og tager hensyn til medarbejdernes forskelligheder.

Gå til side
Maria er blevet bedre til at lede processen

Maria er blevet bedre til at lede processen sikkert i mål

Uddannelsen i procesledelse har givet Maria nye redskaber til, hvordan hun kan involvere og engagere mennesker.

Gå til side
Katrine Julia er blevet inspireret på ny

Katrine Julia

Katrine Julia er blevet inspireret på ny

Gå til side
Allan Stihøj

Allan Stihøj kan gøre det selv nu

Allan har fået nye værktøjer til at tilrettelægge processer.

Gå til side
Tina Overgaard Larsen

Tina Overgaard Larsen

Tina er blevet bevidst om sine valg og fravalg.

Gå til side

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Thorsten Høegsberg480x480.jpg

Faglig kontakt

niha480x4802019.jpg

Faglig kontakt

Guide om procesledelse

Guide om procesledelse

Læs denne guide og find ud af, hvordan du kan gøre brug af procesledelse, hvis du fx leder forandringsprojekter, udviklings- og innovationsprocesser eller skal udvikle medarbejdere og teams.