Mere kompetente voksne

Den teoretiske tilgang til seksualvejledningen giver ikke kun nye kompetencer men også en professionel ro, der smitter af på både elever og kolleger, mener Lars Lei Dahlgaard-Stokholm.

Lars Lei Dahlgaard-Stokholm forstår at skabe ro og få opmærksomhed. Ikke kun blandt de udskolingselever han som lærer på en specialskole i Haderslev Kommune arbejder med. Men også blandt børnenes forældre.

”Når vi holder forældremøde, siger jeg, at vi skal tale om seksualundervisning. Først beder jeg forældrene tænke på deres seneste seksuelle oplevelse. Så bliver der fnist og grinet på rækkerne. Men når jeg så siger, at de skal fortælle om den til deres sidemakker, så bliver der helt stille. Selv om vi lever i en tid med en enorm kropsfiksering og både sex og porno på dagsordenen, er det rigtigt svært at tale om seksualitet. Derfor giver det mig en stor ro, at jeg i kraft af min uddannelse har fået en mere professionel tilgang til emnet,” siger han.

Lars Lei Dahlgaard-Stokholm har 15 års praktisk erfaring som seksualvejleder på forskellige skoler. Men når han sammenligner sin tilgang til undervisningen nu og tidligere, er han slet ikke i tvivl om, at teorien fra diplomuddannelsen giver mening i hverdagen:

”Jeg kan mærke, at jeg har fået en langt større usynlig viden, som jeg sætter i spil i dagligdagen. Når jeg taler med kolleger og forældre, møder jeg ofte en forundring over, hvor jeg ved tingene fra. Og der kan jeg jo så referere til teorien. I det hele taget møder jeg flere konkrete episoder, hvor jeg kan koble min teoretiske viden på og dermed har et helt andet udgangspunkt at arbejde og tale ud fra,” forklarer han.

Større respekt

Ifølge Lars Lei Dahlgaard-Stokholm er der en generel opfattelse af, at seksualvejledning kun handler om sex. Men sådan forholder det sig langt fra, fastslår han. Seksualitet handler også om identitet, om tilknytningsvilkår og om det enkelte menneskes selvforståelse. Fordi seksualitet bliver fortolket så snævert som begreb, kan det dog være svært som seksualvejleder at blive taget alvorligt, men også her oplever han, at uddannelsen gør en forskel.

”Mine kolleger er blevet langt bedre til at spørge. Både efter gode råd men også om et materiale passer til et bestemt klassetrin for eksempel. Jeg fornemmer en anden respekt om min rolle som seksualvejleder, fordi mine kolleger ved, at det ikke bare er min egen fornemmelse eller personlige holdning, jeg taler ud fra, men faktisk en akademisk viden."

Bedre hjælp til børnene

Ikke kun kollegerne har glæde af den kompetente sparring, som Lars Lei Dahlgaard-Stokholm er i stand til at levere. Også eleverne – som jo er de vigtigste omdrejningspunkter for det hele – har glæde af, at skolen nu råder over en professionel seksualvejleder:

”Jeg oplever, at vi alle sammen ser med nye øjne på børn, der har problemer med deres egen seksualitet, har oplevet overgrebssituationer eller har tanker om forkerthed. De børn, der har brug for støtte og vejledning, får det af en kompetent voksen nu, og det er jo det bedste ved det hele.”

Hør Lars Lei Dahlgaard-Stokholm fortælle om uddannelsen