Mød Vivi: Jeg har fået nyt blik på lederopgaverne, og hvordan jeg udvikler forretningen

Hvad får en erfaren leder med masser af praktisk ledelseserfaring egentlig ud af at gå i gang med en diplomuddannelse i ledelse? Det har vi spurgt Vivi Norman Madsen om. Hun er filialdirektør i Nordea og har mere end 10 års ledelseserfaring samme sted.

Vivi har afsluttet de første moduler på diplomuddannelsen i ledelse. Hun har ikke en fast plan om, hvornår hun skal være færdig men tager modulerne i det tempo, der passer ind i et travlt arbejdsliv.

Hvorfor valgte du at gå i gang med diplomuddannelsen i ledelse?

"Igennem årene har jeg taget mange interne lederkurser og var nået til et punkt, hvor jeg havde lyst til at prøve noget andet. Valget faldt på diplomuddannelsen, fordi der her er et stort fokus på at skabe en kobling mellem uddannelse og job - og det tiltalte mig meget, at jeg kunne bringe mine egne erfaringer i spil. Samtidig trak fleksibiliteten også i en positiv retning. Jeg synes, det er meget overskueligt, at jeg ikke er bundet til hele uddannelsen fra starten, men at jeg har mulighed for at tage ét modul ad gangen alt efter, hvad der nu giver mening. Og sidst men ikke mindst talte det også, at jeg efter hvert modul får papir på mine kompetencer".

Hvordan har dit uddannelsesforløb været indtil videre?

"Jeg har indtil videre taget et valgmodul i forandringsledelse og det obligatoriske modul om personlig ledelse. Hvad det næste bliver har jeg ikke helt afgjort endnu. Det vigtigste for mig er, at jeg udvikler mig – og derfor vælger jeg de moduler, som sikrer, at jeg rykker mig personligt som leder og giver mig nogle redskaber, som jeg umiddelbart kan bringe i spil på min arbejdsplads".  

Hvordan er modulerne med til at udvikle dig som leder? 

"Flere gange undervejs har jeg haft aha-oplevelser, hvor jeg pludselig er blevet klar over, hvorfor en bestemt situation har udviklet sig i den ene eller anden retning, eller hvorfor en medarbejder har reageret på en bestemt måde. Jeg har fået sat nogle af min egne konkrete erfaringer ind i en teoretisk sammenhæng, og det har givet mig et helt nyt blik på, hvorfor noget virker, og noget ikke gør. Det har samtidig gjort, at jeg nu kan byde ind med nye måder at gribe tingene an på. Det er en kæmpe tilfredsstillelse".

Hvad betyder sparring med medstuderende og undervisere for dig under forløbet?

"Inden vi gik i gang var jeg lidt skeptisk i forhold til, at vi skulle inddeles i læringsgrupper. Men det viste sig at være utroligt lærerigt og inspirerende. Jeg fik meget ud af at høre, hvordan andre ledere i andre brancher ser på de forskellige problemstillinger. Der er helt sikkert mange lighedspunkter i lederopgaven på tværs af brancher, men der er også forskelle – og det giver noget, at vi har forskellige perspektiver på tingene".  

Hvad er det vigtigste, du indtil nu har fået med fra uddannelsen som erfaren leder?

"Jeg er helt sikkert blevet en mere bevidst leder, fordi jeg har fået en ny forståelse og et nyt blik på lederopgaverne. Jeg har fået sat ord og begreber på alt det, som jeg gør godt som leder, men jeg har også fået øje på de steder, hvor jeg kunne gøre det bedre. Samtidig føler jeg mig bedre rustet til at være endnu mere proaktiv i forhold til at udvikle organisationen, så vi når de mål, vi har sat os.
Undervejs i forløbet har jeg skriftet job fra vice-filialdirektør til filialdirektør med det overordnede ansvar – og jeg tror, at uddannelsen indirekte har været en medvirkende årsag til det jobskifte. Blandt andet også fordi jeg med uddannelsen har sendt et signal til min ledelse om, at jeg har lyst til fortsat at holde mig ajour og løbende tilføre nye kompetencer på mit CV".

Hvis du skulle anbefale uddannelsen til andre, hvilke tre råd ville du så give andre ledere?

  1. Hvis du overvejer at tage en hel Diplom i Ledelse, kan det være godt givet ud at sætte dig ind i opbygningen af uddannelsen – og måske overveje at tage de obligatoriske moduler først, så du får de grundlæggende ting på plads, inden du bygger videre med valgmodulerne.

  2. Du skal være opmærksom på, at der er en del læsestof på de enkelte moduler. Det er derfor en god idé at få sat både struktur på dine læsevaner men også at få det med ind i din planlægning og afstemning i forhold til arbejdsplads og hjemmefront, så du er sikker på at have tiden til det.

  3. For at få det maksimale ud af modulerne, giver det mening, at du arbejder med det, du lærer, undervejs i forløbet – det vil sige beslut dig for, at du vil afprøve de værktøjer, du møder på uddannelsen, i din egen ledelse.