Diplom i ledelse

Styrk dit lederskab og få inspiration, nye metoder og effektive redskaber, der gør dig i stand til at udvikle dig selv, din rolle som personaleleder, din organisationsforståelse og dine strategiske handlemuligheder.

Jeg har fået sat en masse ord, viden og teorier på det, jeg går og arbejder med til daglig. Det har givet mig mere ballast og styrke. Jeg har lært utrolig meget om mig selv og herigennem blevet langt bedre til at håndtere hverdagens udfordringer og opgaver som leder.

Peter Nordahn, Vandforsyningschef, Verdo

Om uddannelsen

 • Selv de dygtigste ledere kan blive bedre. Med en diplom i ledelse bliver du inspireret til nye måder at løse din ledelsesopgave på, og du bliver udfordret i din måde at tænke og agere i ledelse på.

  Udgangspunktet i uddannelsen er din virkelighed og din praksis som leder. Og du er selv med til at forme din uddannelse og påvirke hvilke emner og temaer, du fordyber dig i.

  Gennem uddannelsen bliver du opdateret med nyeste tendenser og teorier inden for ledelse – og samtidig får du nye forståelser for din lederrolle og dine handlemuligheder i din organisation eller virksomhed.

  Endelig får du dokumenteret dine ledelseskompetencer.

  Du sikrer dig:

  • Viden om centrale organisations- kommunikations- og ledelsesteorier.
  • Indsigt i forskellige ledelsesmodeller og skærpet bevidsthed om din egen adfærd, så du styrker din evne til at lede mennesker med forskellige behov og forudsætninger.
  • Nye perspektiver på din lederrolle og din ledelsespraksis.
  • Specialkompetencer inden for særlige ledelsesfelter efter eget valg.
  • Inspirerende netværk med ledere fra andre brancher.

  På uddannelsen kan du forvente at møde erfarne undervisere, som ved, hvad der rører sig inden for ledelse, og som formår at bringe deres teoretiske og forskningsbaserede viden på banen, så den bliver relevant for dig og din organisation.

  Du møder også andre ledere, som kommer med forskellige erfaringer og syn på ledelse. Gennem dialog og sparring med de øvrige deltagere og underviserne får du et nyt blik på din egen måde at gøre tingene på, og det giver dig muligheden for at udvikle dig som leder.

 • Diplomuddannelsen udgør 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du kan gennemføre hele diplom i ledelse som fuldtidsstuderende på ét år eller tage den som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du nemmere forene videreuddannelse, familieliv og karriere. Og er du ikke interesseret i en hel diplomuddannelse, kan du også tage vores moduler enkeltvis som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:

  Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter uddannelsen med et af de obligatoriske moduler.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for tematikker, som er særligt relevante for dig, eksempelvis innovationsledelse, økonomisk ledelse, forandringsledelse, team- og netværksledelse, strategisk ledelse eller projektledelse. Mulighederne er mange. Vi udbyder hvert år mere end 20 forskellige valgmoduler.

  Du kan også vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS point.

  Uddannelsesretninger

  Vil du specialisere dig inden for et bestemt fagligt område, kan du følge en uddannelsesretning. En uddannelsesretning indeholder yderligere et antal obligatoriske moduler, som du skal følge.

  Undervisningsgange

  Som udgangspunkt er der 7 undervisningsgange på 10 ECTS moduler og 4 undervisningsgange på 5 ECTS moduler - hertil kommer vejledning og eksamen. De præcise undervisningsdatoer oplyses på studienet ca. 4 uger før studiestart.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Priser​

  Som udgangspunkt er priserne inklusiv forplejning til undervisningen, der er ikke forplejning ved vejledning og eksamen. Priserne er eksklusiv bøger.  

  Læs mere om Diplom i ledelse

 • Diplom i ledelse er for dig, som har flere års erfaring som leder og har behov for at koble teorier og modeller på dine mange erfaringer. Uddannelsen er også for dig som er ny leder og savner viden og værktøjer at læne dig op ad.

  Hvis du som ny leder er mest tryg ved at lære og udvikle dig sammen med andre nye ledere, så har vi også et særskilt forløb særligt målrettet nye ledere. Det kan du læse om her.

 • Du skal som minimum have gennemført en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau, en relevant kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse.

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig. 

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Uddannelsesretninger

Du kan vælge mellem en række specialiseringer – kaldet uddannelsesretninger

Retning

Skoleledelse

Læs mere

Mere viden

Brochure om diplom i ledelse

Brochure om diplom i ledelse

Læs hvordan en diplom i ledelse kan give dig nye perspektiver på din lederopgave og styrke dit lederskab.
Download brochure
Brochure om diplom i ledelse - nye ledere

Brochure om diplom i ledelse - målrettet nye ledere

Læs hvordan en diplom i ledelse kan være med til at ruste dig til lederrollen, hvis du er ny leder eller drømmer om at blive det.
Download brochure

Det siger deltagerne om uddannelsen

Det siger arbejdsgiver om uddannelsen

Benedikte Lohfert

HR-chef: Diplom i ledelse fremmer kompetente og helstøbte ledere

Benedikte Lohfert er HR-chef i Herning kommune. Igennem mange år har hun sendt ledertalenter på diplom i ledelse. Læs hvorfor.

Læs artiklen her

Kontakt

coha2019480x480.jpg

Administrativ kontakt

mreh480x480.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder