Morten er blevet skarpere på procesledelse

Som teamleder kan det være udfordrende på den ene side at skulle drive en proces og på den anden side at tage hensyn til medarbejdernes forskelligheder. Morten Holm Strange er teamleder i Ungecenteret i Randers og har med en uddannelse i procesledelse fået konkrete redskaber til, hvordan han tilgodeser begge dele.

Studerende på projektkonsulentuddannelsen

Morten Holm Stange har været teamleder i Ungecenteret i to år, men drivkraften for at skabe de bedste betingelser for unge er ikke ny. Tværtimod. Han har mangeårig erfaring som socialpædagog, der sidenhen blev til et job som koordinator og i dag som teamleder. 

Et skarpere falkeblik

I praksis betyder Mortens job, at han er socialfaglig leder for syv medarbejdere og ansvarlig for alt fra sagssparring til planlægning og afvikling af større temadage for hele organisationen. Og netop i forhold til at drive processer og få det fulde potentiale ud af medarbejderne, savnede han inspiration. Derfor valgte han at tage proceskonsulentuddannelsen. 

”Jeg har taget forskellige ledelsesmoduler hos VIA, men jeg ville gerne have endnu flere redskaber til, hvordan jeg kunne tilrettelægge og styre processer. Det var ikke fordi, jeg ikke kunne det før – men jeg har fået en anden tilgang til det og masser af konkrete værktøjer”, fortæller Morten Holm Strange. 

Eksempelvis er han blevet skarpere på, hvordan han kan tilgodese medarbejdernes forskellige læringsstile, og fået en endnu størrelse forståelse for vigtigheden af at motivere og anerkende deres indsats. 

”Mennesker er vidt forskellige, og derfor er noget af det vigtigste, jeg har fået med fra uddannelsen, hvordan jeg kan tilgodese det, når jeg skal lede en proces. Jeg har fået redskaber til at få gruppedynamikken til at fungere samtidig med, at jeg har øje for den enkelte”, uddyber Morten. 

Netværk og inspiration med andre faggrupper

Proceskonsulent er en agil titel, og derfor kommer deltagerne på uddannelsen fra både private virksomheder og offentlige organisationer. Fællesnævneren er, at deltagerne arbejder med at planlægge og drive processer. Netop forskelligheden oplevede Morten Holm Strange som en stor styrke

”Jeg synes, det var rigtig interessant at blive klogere på, hvordan andre griber processer an. Selvom vi ikke arbejder med det samme, er det ofte de samme problematikker, vi møder – eksempelvis at sikre en god balance mellem motivation, ejerskab og fremdrift.”

Derudover synes Morten Holm Strange, at uddannelsen er opbygget af en god vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser.

”Det var dejligt at få noget ny inspiration og blive præsenteret for nogle konkrete redskaber, man kan bruge. Men alle organisationer er forskellige, så det var altafgørende, at vi hver især kunne gå hjem og finde ud af, hvad der i praksis fungerer hos netop os”. 

Morten har siden dette interview fået ny stilling som Konst. afdelingsleder i MyndighedsCentret i Randers Kommune.