Vejledning skaber åbenhed

Ikke kun de unge men også personalegruppen har fået mere viden på området, og Melene Leth fungerer i dag som sparringspartner og videnperson for kolleger.

Hvad har fået dig til at vælge uddannelse til seksualvejleder hos VIA?

Jeg arbejder på STU uddannelse med elever, der har diagnoser inden for autismespektret. Vi har i flere tilfælde erfaret, at de unge mennesker har været meget usikre i forhold til deres seksuelle identitet. Der blev derfor taget en beslutning om, at vi ville have uddannet en seksualvejleder, som kunne varetage seksualundervisning og individuelle samtaleforløb.

Hvad har været det bedste ved uddannelsesforløbet?

Det har været det store faglige udbytte, som har givet indblik i seksualitetens mange dimensioner. Uddannelsen har givet mulighed for hele tiden at reflektere over den daglige praksis i forhold til seksualitet men også i forhold til det pædagogiske felt generelt.

Jeg har fået stor viden omkring metoder, som jeg kan bruge og udvikle i arbejdet med og omkring seksualitet på min arbejdsplads - både i forhold til ungegruppen og personalet. Den store faglige viden har skabt en professionel tilgang til seksualitet på min arbejdsplads, hvor der nu bliver udviklet større åbenhed og nysgerrighed på området.

Hvad er du blevet inspireret af undervejs i forløbet?

Jeg er blevet meget inspireret på undervisningsdagene, hvor fokus har været meget på en selv som vejleder; hvordan man ser sig selv som vejleder, og hvilken vejleder man ønsker at være. Men jeg er blevet inspireret igennem hele uddannelsen. Den konstante nye viden og refleksioner over og diskussioner om, hvordan denne viden kan bruges på en professionel og faglig måde, er meget givende.

Hvordan arbejder du som seksualvejleder nu?

I dag har jeg flere forskellige funktioner som seksualvejleder. På min arbejdsplads er vi meget opmærksomme på vigtigheden af, at ungegruppen får seksualundervisning og får kendskab til hele deres seksuelle identitet i stedet for at tænke seksualitet som udelukkende værende sex. Jeg har derfor fået mulighed for at udvikle et undervisningsforløb, som skal forløbe over seks måneder med undervisning en gang i ugen.

Jeg har efterfølgende undervist hele personalegruppen i de samme emner og sat dem ind i, hvordan jeg benytter min viden i undervisningen med de unge. Ved siden af undervisningen har jeg individuelle samtaler med unge, som har specifikke vanskeligheder. I min daglige gang på min arbejdsplads, fungerer jeg som sparringspartner og videnperson for mine kolleger.

Hvad er de væsentligste to kompetencer, du har fået undervejs i seksualvejledningsforløbet?

Det er evnen til at metodeudvikle professionelt ud fra den viden og teori, som jeg er blevet introduceret for hele vejen igennem uddannelsen. Derudover er det den store personlige proces og afklaring omkring, hvem jeg er og ønsker at være som seksualvejleder og et kendskab til mine egne grænser i forhold til arbejdet som seksualvejleder.