Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker

Ønsker du at kende til den nyeste viden inden for diabetes og forbedre dine kompetencer på området? Så læs mere om det nye uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker.

Et landsdækkende uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker

Der er i dag flere og flere borgere, der får diabetes, og de lever længere med sygdommen. Ny teknologi og medicin øger kompleksiteten i behandlingen, og organiseringen af opgaven forandres. Så en af diabetessygeplejerskens fornemmeste opgaver er at være klædt på til at snakke med kronisk syge borgere. For at kunne gøre det er det nødvendigt, at diabetessygeplejersken kender til den optimale behandling, til ny viden og ny teknologi. En diabetessygeplejerske ved derfor, hvordan man kan forebygge, behandle og vejlede borgere med diabetes på et fagligt højt niveau.

Det nye landsdækkende uddannelsesforløb giver dig som sygeplejerske muligheden for at specialisere dig i diabetes. VIA University College har i samarbejde med KP, tre Steno Diabetes Centre og Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker samt Professionshøjskolen Absalon udviklet uddannelsesforløbet med faglig høj kvalitet. Derudover bakker Dansk Sygeplejeråd, Diabetesforening, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og flere andre op om uddannelsesforløbet.

Det siger fagprofessionelle om forløbet

Video omkring uddannelsesforløbet for diabetessygeplejersker

Om uddannelsesforløbet 

 • På uddannelsesforløbet får du som sygeplejerske færdigheder, som du kan bruge i praksis på dit arbejde inden for diabetesområdet. Det faglige indhold er baseret på den nyeste viden inden for området, og det er udviklet af erfarne diabetessygeplejersker, læger, diætister, undervisere og psykologer. Uddannelsesforløbet for diabetessygeplejersker uddanner dig i at:

  • varetage klinisk sygepleje i forbindelse med borgere med diabetes
  • observere, analysere og vurdere individuelle behov hos borgere med diabetes samt at handle derpå
  • vejlede, formidle og undervise i diabetes
  • være en del af at forankre ny viden om diabetessygepleje i organisationen samt at løfte kvaliteten
  • fungere som faglig ressourceperson og koordinator på diabetesområdet

  Nogle af de områder, der er diabetesfaglige er blandt andet:

  • Patofysiologi
  • Screening og tidlig opsporing
  • Behandling
  • Aktuelle komplikationer
  • Senkomplikationer
  • Psykosocial støtte og intervention
  • Ernæring og motion

  Udover diplommodulerne kan du supplere uddannelsesforløbet med klinisk samarbejde, e-læringsressourcer og webinarer.

  Læs nærmere om dette på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

 • Uddannelsesforløbet starter i april 2021, og forløbet tages indenfor 1,5 år. Hvis du starter på uddannelsesforløbet i april, kan du følges med det samme hold gennem hele uddannelsesforløbet.

  Uddannelsesforløbet er opdelt på tre spor: tonede diplommoduler, supplerende e-læringsressource og udvalgte studieaktiviteter, der udføres i din egen kliniske praksis. Forløbet er med til at sikre faglig og geografisk sammenhængskraft. Uddannelsesmæssigt består værdien i sammenspillet mellem teori og praksis. Læringen sker igennem involvering og løbende dialog med medstuderende, kolleger, borgere og ledere. Udover at uddannelsesforløbets design faciliterer den enkelte sygeplejerskes læringsproces på modulerne, understøtter det også udviklingen af en grundlæggende læringskultur i praksis, hvor fokus er på gældende diabetesfaglige udfordringer.

  På figuren nedenunder kan du visuelt danne dig et overblik over uddannelsesforløbet. 

  Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker

 • Uddannelsesforløbet er opdelt i 5 diplommoduler, og er placeret 3 forskellige steder i Danmark: Jylland, København og Sjælland, på hhv. VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon. Københavns Professionshøjskole er projektleder for de studerende, som starter uddannelsesforløbet sammen, uafhængigt af hvor modulet tages. De 5 diplommoduler med fokus på diabetes er følgende:

  • Koordinering af komplekse forløb – 10 ECTS
  • Udvikling i kliniske praksis – identificering af udviklingsbehov – 5 ECTS
  • Sundhedsfremme og forebyggelse ift. en udvalgt gruppe – 5 ECTS
  • Praktisk vejledning og rådgivning – 5 ECTS
  • Kultur, sundhed og etnicitet – 5 ECTS

  Uddannelsesforløbet består primært af de 5 diplommoduler, men de er suppleret af klinisk samarbejde, e-læringsressourcer samt webinarer. Du kan læse mere om detaljerne på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside her.

 • Har du som sygeplejerske interesse i ny viden inden for diabetesområdet? Så er uddannelsesforløbet her måske noget for dig.

  For at kunne tage uddannelsesforløbet, skal du have basal viden om diabetes, kunne varetage selvstændige konsultationer og have 0,5-1,5 års erfaring med diabetes. Du kan læse mere om adgangskrav under det enkelte modul og hele forløbet på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

  Hvis du vil tilmelde dig hele uddannelsesforløbet, skal du ind og tilmelde dig hele forløbet under Diabetes sygepleje – Fuldt forløb på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside her. Hvis du blot ønsker at tilmelde dig et enkelt/enkelte moduler, er dette også en mulighed ved at tilmelde dig under modulets navn.

Uddannelsesforløbet

Koordinering af komplekse forløb - 10 ECTS

På modulet kommer du som studerende til at arbejde med faglig ledelse og koordinering af komplekse forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø. Komorbiditet, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, samarbejde med pårørende samt de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer indgår som centrale faglige områder. Dette modul forløber sig fra maj til oktober 2022. Tilmeldingslink bliver vist her på siden, når det er åbent.

Diabetes sygepleje - Fuldt forløb

Er du interesseret i at deltage i det fulde uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker? Uddannelsesforløbet indeholder alle 5 diplommoduler, som er beskrevet ovenfor. Da forløbet, som strækker sig fra d. 23. marts 2021 til d. 31. oktober 2022, allerede er i gang, er det ikke længere muligt at tilmelde sig denne periode. Men der bliver oprettet endnu et hold senere, og tilmeldingslinket til dette bliver lagt ind her på siden.

Kontakt

Karen Bro Aaen